De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket
MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Wim Hoogenboom Rijkswaterstaat Waterdienst 14 april 2009

2 Hoofdwatersysteem: Rijn, Maas, IJssel en kanalen, IJsselmeer, Zeeuwse Delta, Wadden en Noordzee Rijkswaterstaat: 10 Regionale Diensten; 16 waterdistricten Workshoptitel 14 april 2009

3 Rijkswaterstaat en hoofdwatersysteem
Missie Rijkswaterstaat Droge voeten Voldoende en schoon water Vlot en veilig verkeer over weg en water Betrouwbare en bruikbare informatie Voor hoofdwatersysteem is dit vertaald in een beheerplan (BPRW), waarin ondermeer: Primaire keringen op orde, nieuw waterveiligheidsbeleid (risicobenadering), nieuwe normering Optimalisatie zoetwaterverdeling, voorbereiding toekomstige besluitvorming zoetwatervoorziening na 2015 Realisatie maatregelen Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 Onderhoudstoestand vaarwegen op basisniveau Accurate vergunning verlening en handhaving (nieuwe Waterwet) Ondersteuning diverse gebruiksfuncties, zoals recreatie Versterking toerusting voor incidenten en calamiteiten Workshoptitel 14 april 2009

4 Positie Waterdienst in Rijkswaterstaat
Waterdienst: - landelijk overzicht van het areaal en de activiteiten RWS - verbinden van uitvoering RWS met benodigde expertise - hands-on weten wat er leeft, 3 dagen bij de regio, 2 thuis Workshoptitel 14 april 2009

5 Werkpakket Waterdienst
Werk voor Rijkswaterstaat: Landelijk overzicht, zoals programma – management Verkenning en Planstudies Ontwikkelen kaders voor de uitvoering (landelijke uniformiteit), zoals voor rivierbeheer Verbeteringen werkprocessen Rijkswaterstaat, zoals bij vergunning verlening Advisering en ondersteuning bij regionale activiteiten, zoals bij planstudies Stimuleren innovaties in de werkprocessen Basisinformatie op orde Waterdienst werkt ook voor DG Water. Bij alle beleidsdossiers ondersteunt de Waterdienst het DG Water bij haar Beleidsontwikkelingen, zoals bij opvolging adviezen commissie Veerman, Waterveiligheidsbeleid, Nationaal Waterplan. Workshoptitel 14 april 2009

6 Voorbeeld diversiteit vraagstellingen Markt en Economie
Ondersteunen planvorming aanlegprojecten (MKBA Afsluitdijk, MKBA blauwalg Volkerak Zoommeer, etc) Vragen over efficiency van beheer en onderhoud, efficiënte onderhouds- en service-niveaus Economische afwegingen rondom waterbescherming (efficiënte veiligheidsniveaus) en waterverdeling, economische beschrijvingen water en gebruik Ontwikkelen instrumenten (OEI leidraad, financiële instrumenten in het waterbeheer, KRW afwegingsinstrumentarium, economische kentallen en standaarden) MKBA= maatschappelijke kosten en baten analyse OEI = overzicht effecten infrastructuur Workshoptitel 14 april 2009

7 Ontwikkelingen Water en Economie
Deltaprogramma: economische onderbouwing (veiligheid en zoetwatervoorziening): schaal, lange termijn, omgaan met onzekerheden); KRW: 2e ronde Stroomgebiedbeheerplannen KRW/KRM: Waarderen van moeilijk in geld uit te drukken baten EU: Betalen voor waterdiensten Elverding: Snellere en betere planvorming. MIRT: Integrale gebiedsontwikkeling: toerekenen effecten aan maatregelen. SGBP = stroomgebied beheerplannen MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Workshoptitel 14 april 2009

8 Stellingen Waterdienst doet nog te veel zelf; voor sommige activiteiten kan de markt veel betere en/of goedkopere oplossingen bieden. De wijze, waarop de Waterdienst de markt inschakelt kan veel beter. Rijkswaterstaat Waterdienst is lastig te doorgronden: welk onderdeel of persoon zou interesse kunnen hebben voor een bepaalde expertise. ……………. Workshoptitel 14 april 2009


Download ppt "Ontwikkeling Rijkswaterstaat Waterdienst en het Werkpakket"

Verwante presentaties


Ads door Google