De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van Nederland
Hoofdstuk 2. De toekomst van Nederland

2 Planning Bespreken SO Uitleg paragraaf 5 Maken opdrachten paragraaf 5

3 Groene hart / Randstad

4 Paragraaf 5: Water en inrichting
Dankzij dijken, polders en gemalen is het voor ons mogelijk om onder de zeespiegel te leven. (bb 161 (H)) Verschillende oorzaken vergroten de dreiging van het water: Klimaatsverandering Stijging zeespiegel Vernatting (meer neerslag, kunnen rivieren dit aan?) Verdroging (weinig neerslag, tekort aan zoet water!) Bodemdaling (komt door 2 oorzaken) Inklinking bodem (Wegtrekken magma door invloed van geosynclinale)

5 Hoe is Nederland waterbestendig te maken?
De kust; Dijken en duinen steviger maken. Golfbrekers creëren door zandsuppleties De rivieren: ruimte voor de rivier Te veel neerslag, tijdelijk bergen  project ruimte voor de rivier  VB: Overdiepse polder Waspik. Laag-Nederland, te nat: kwelwater Laag-Nederland, te droog: verzilting

6 Samenvattend:

7 Voor nu: Maak opdrachten paragraaf 5 (1 t/m 10) = HW


Download ppt "De toekomst van Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google