De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Applicatie-management Rijkswaterstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Applicatie-management Rijkswaterstaat"— Transcript van de presentatie:

1 Applicatie-management Rijkswaterstaat
De geo-puber wordt volwassen Pieter Meijer, Teamleider Applicatiemanagement Data-Applicaties Data ICT Dienst Rijkswaterstaat Met geo-informatie (GI) wordt hier bedoeld de gehele geo-informatie procesketen (inclusief de geodesie): de geodetische infrastructuur (RD, NAP), de inwinning, de opslag, de visualisatie, analyse en het gebruik van ruimtelijke informatie. 25 november 2010

2 Inhoud Introductie RWS / DID Een kleine overheid: de markt tenzij
Applicatie life-cycle De relatie business en IT Uitdagingen bij applicatiemanagement nu Waarom volwassen worden Sourcing applicatiemanagement Wat komt kijken bij regievoeren Kwaliteit en testen Wrap-up

3 Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt.

4 Rijkswaterstaat Primaire proces RWS richt zich op het zorgen voor:
droge voeten voldoende en schoon water vlot en veilig verkeer over weg en water betrouwbare en bruikbare informatie

5 Areaal Rijkswaterstaat
Beheerder drie nationale netwerken

6 Data-ICT Dienst (DID) DID ondersteunt het primaire proces van RWS door informatie te verzamelen, te beheren en toegankelijk te maken t.b.v. dit proces. De DID regisseert en faciliteert de realisatie, instandhouding en ontwikkeling van de informatievoorziening voor Rijkswaterstaat.

7 ICT beleid RWS Centraliseren ICT Scheiding vraag & aanbod
Vernieuwing op basis BC, met als sturingsmodel na VOLAND implementatie in 2007: Besluiten door DT-RWS “Wat” vraag : vraagbundeling door landelijke diensten DVS, Water, CD, Aanleg vraagbundeling gaat over RD en LD processen “Hoe” landelijke dienst DID/DICT incl. realisatie en continuïteit In feite is dit de basis voor het oprichten van de AGI die later over ging in de DID. Aanvankelijk richtte men zich allen op de ICT infrastructuur en KA pas met de oprichting van de DID werden ook de applicaties gecentraliseerd en ontstond daamee de afdeling IAP. De decentrale applicatie ICT’ers gingen daarbij van hun oorspronkelijke specialistische dienst over naar de DID. Uit de specialistische RWS diensten en de bundelng van algemene taken onstonden de 5 landeljke diensten DI DID DVS Water En de CD De landelijke diensten zijn verantwoordelijk voor een of meerdere primaire taken van RWS en voor het formuleren van de daarvoor benodigde ICT (vraag functie door de IM en het functioneel beheer) Historie IAP Via VOLAND reorgansiatie opgericht per 1 oktober 2007 “Applicatie volgt mens” bij overdracht van teams en personen naar de DID het concept: implementatie sturingsmodel: scheiding vraag en aanbod professionalisering van (specifieke) ICT door bundeling, inkadering en sturing tbv. corporate RWS gedachte de realiteit toen (en soms nog): van de 2400 applicaties heeft IAP er 600 in beheer wat en hoe loopt in de praktijk door elkaar grote erfenis aan legacy met versnipperde functionaliteit, geen aandacht voor samenhang en technische kwaliteit eilandenrijk IAP: samenstelling 5 IAP teams uit losse individuen en subgroepjes Hoe is het zo gekomen. OM het heden te begrijpen is het nuttig de historie te kennen, om handelwijze, denk-en gedragspatronen van mensen in de DID te kunnen begrijpen. En om te begrijpen waarom

8 Een scheiding in rollen
Betere afwegingen door het introduceren van een natuurlijke spanning

9 Wat verwacht RWS van de DID/DICT
Applicaties: Samenhang en toekomstvast Betrouwbaar en voorspelbaar Meebewegend met primair proces ICT omgeving: Uniform Geschikt voor toepassingen/applicaties Levert gevraagde functionaliteit Bedrijfszeker NB. en er zijn ook nog derden… Waterschappen, KNMI, Havenbdrijf, Kadaster, DGP, inspectie, DGW, andere minsiteries

10 Applicatie Life-Cycle

11 Waarom volwassen worden
Robuuste ICT essentieel voor bedrijfsprocessen Voorspelbaarheid en beheersbaarheid vergroten Aansturen markt Lerende organisatie

12 Facts & figures Applicatiemanagement RWS
Ca Gebruikers 690 Applicaties in beheer (van de ca bekende appls) 300 Releases per jaar Ca Interne medewerkers (formatie 60) 80 Inhuur 34700 Keuro extern (EPK: inhuur en contracten leveranciers) 4800 Keuro intern (Formatie en bedrijfsmiddelen) Per applicatie ca 0,1 mj intern en 50 keuro pj Schatting: 70% tbv continuïteit en releases, 20 % nieuwbouw & BCases, 10 % architectuur De cijfers uit de sheet komen rechtstreeks uit Comas en uit de laatste maandrapportage. Het aantal applicaties niet in beheer is 1320 volgens die laatste uitdraai. Ik zou ook vermelden dat ca 20%? Van de IAP inzet zich richt op nieuwe ontwikkelingen en businesscases. Facits & figures IAP dd. 1 september 2010 Totaal aantal applicaties bij RWS:Landelijke schatting 2400 Comas Schatting Totaal aantal aplicaties bij IAP: 600 Budget IAP: 32 M€ als volgt verdeeld: IAP generiek IAP Data HWS etc. cijfers uit maandrappo halen Medewerkers IAP totaal: waarvan intern: 58 (formatie: 61 is incl. VCNL) en extern: 80 (zie overzicht van kees, in mapje bij Gerard) Aantal releases per jaar: 350 (check met maandrappo, er zit rare telling bij Data)

13 Oorspronkelijke situatie (voor sourcing)
Verschillende vormen van regie Versnippering leidt tot veel verschillende leveranciers; Geen uniforme contractvoorwaarden Knip in wat doen we zelf en wat doet de markt zeer verschillend (historisch gegroeid en geëvolueerd) Kwaliteit van de applicatiedossiers laat te wensen over Kwaliteit van de applicatiedossiers is onvoldoende om marktpartijen een prijsopgaaf op te laten doen Voor nieuwbouw projecten moet steeds weer een (uitgebreide) aanbesteding worden gestart

14 Gewenste situatie (=Doel van het project)
Focus vooral op bestaande applicaties >> NIET op ontwikkelstraten; Effectieve regiefunctie en efficiënt contractbeheer van bestaande applicaties; Betrouwbare en klantgerichte dienstverleningskwaliteit Verkorten time to market en betere aansluiting op wensen van de business Flexibiliteit in capaciteit Beter passend applicatieportfolio (met bijbehorende architectuur en betere data-integratie) Versnelling van de professionalisering Vereenvoudiging leveranciersselectie- en aansturing Kostentransparantie Grip op IT, kosten, kwaliteit en beheersbaarheid

15 Een doordachte sourcing strategie
2 à 3 Preferred suppliers - Raamcontract - Aanbesteden in concurrentie - Fixed price, fixed date Klant 1 DID Basis en Groot Onderhoud Innovatie nieuwe ontwikkeling Nieuwe Applicaties Funct. beheer IAP-Data Klant 2 Optie: Service integrator Klant 3 Basis Onderhoud - Fixed price - Capped Bonus systeem Groot Onderhoud - Projecten uitbesteden op resultaat - Geen concurentie Beperkt aantal bedrijven Per bedrijf een logische portfolio applicaties 15

16 Van “zelf doen” naar Regievoeren

17

18

19

20

21

22 Wrap-up Applicatiemanagement (life cycle wordt steeds belangrijker)
Samenspel tussen Business en IT Business vraagt volwassen IT-dienstverlening Sourcing en processen Regievoeren in plaats van zelf doen Kwaliteit en testen

23


Download ppt "Applicatie-management Rijkswaterstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google