De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Shared service STAP 2011 toekomstperspectief Stap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Shared service STAP 2011 toekomstperspectief Stap."— Transcript van de presentatie:

1 shared service STAP 2011 toekomstperspectief Stap

2 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken ABS Archeion Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling NA – STAP - deelnemende instellingen • NA eigendom • Financiële overeenkomst: in uitwerking

3 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken WieWasWie • Bouw op koers • Migratiefase: hulp nodig Belang ‘tonen van images’ • Planfase: langer dan verwacht, bouwer juridiseert gevolgen • Gemeentelijk beleid: gratis tonen versus publieksabonnement • Duur project tot medio 2013 • CBG: samenwerking wordt ingevuld

4 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken WatWasWaar / Erfgoed en Locatie Hoe verder met WatWasWaar: keuze komend half jaar Drie scenario’s: • Liquidatie • Onderbrengen bij derden of koppeling met infrastructuur WieWasWie • Erfgoed en Locatie (nu subsidieaanvraag bouw) Resultaat Strategiesessies: • Bij realisatie publieksdiensten: bij voorkeur door marktpartijen • Voorwaarde: platformfunctie metadata • Insteek subsidie-aanvraag minimale netto bijdrage, maximaal budget digitalisering

5 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken STAP beleidsvisie Shared service organisatie Kern is faciliteren van samenwerking tussen archiefinstellingen door: • Beheer van gezamenlijke programmatuur voor back office en publiek • Ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke programmatuur • Invulling geven aan samenwerkings & ontwikkelingsagenda die samenhangt met digitalisering: sturing en regie door sector zelf. • Gezamenlijke realisatie van beheer en ontwikkelagenda • Zorgen voor professionele exploitatie

6 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken STAP tot nu toe • Tijdelijke organisatie, projectmedewerkers, contracten • Basis: vrijwillige inzet archiefinstellingen Resultaat: innovaties, vrijwillig, op basis van kwaliteit en aantrekkelijke prijsstelling • Kwaliteit: regie door deelnemers • Looptijd verplichtingen STAP beperkt mogelijkheid tot uittreden (beperkte reserves) • Aantrekkelijke prijsstelling bij ontwikkeling: m.n. door projectsubsidies • Aantrekkelijke prijsstelling bij beheer en doorontwikkeling (ABS Archeion, hosting Wiewaswie data) • NB: vrijwilligheid schuurt met kwaliteit en prijsstelling.

7 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Shared service: voordelen Alleen op archief specifieke applicaties • Sneller en efficiënter • Flexibeler uitvoering • Meer innovatiemogelijkheden • Betere kwaliteit en betrouwbaarheid • Klantgerichter en zakelijker uitvoering Ontwikkeling mogelijkheden • Betaalde publieksservice in aanvulling op publiek gefinancierde dienstverlening • Opbrengsten door commerciële benutting data

8 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Omgeving • E-depot ontwikkeling: regie en route nog te bepalen • Open standaarden en open source ontwikkeling: onderlinge aansluiting!!! • Exploitatie publieksapplicaties: zeer beperkt, markt ontwikkelt snel. • Aansluitend op visie ontwikkelagenda BRAIN, NA en OCW/BZK • Archiefinstellingen: hoe ga je regie voeren, hoe vul je opdrachtgeversrol in • Marktvragen, nationaal (e-depot), internationaal (europeana) • standaardisatie & regie

9 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Centrale vraag Archiefsector: maximale effectiviteit in realiseren van publieke opdracht Hoe gaan we dit bereiken Opdracht aan nieuwe STAP bestuur: inrichting samenwerking

10 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Digitale infrastructuur Diensten Metadata/ Interface Data ABS Archeion Publi ek www Commer- ciële dienst

11 Meer informatie KplusV organisatieadvies (026) 355 1355 info@kplusv.nl www.kplusv.nl


Download ppt "Shared service STAP 2011 toekomstperspectief Stap."

Verwante presentaties


Ads door Google