De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitbesteden van ICT diensten? Bezint eer U begint!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitbesteden van ICT diensten? Bezint eer U begint!"— Transcript van de presentatie:

1 Uitbesteden van ICT diensten? Bezint eer U begint!
Onderzoek hoe de BVE Sector (ROC’s/AOC’s) denkt over uitbesteding van ICT diensten en geef suggesties om uitbesteding op een succesvolle manier aan te pakken Presentatie ROC I-Partners

2 Onderzoeksinformatie
Kennisnet heeft het onderzoek mogelijk gemaakt ( ROC-i-partners heeft (mede) de doelgroepen aangegeven en het onderzoek begeleid ( YOU WE I en VKA hebben het onderzoek geformuleerd, uitgevoerd en de resultaten vastgelegd ( en De doelgroepen zijn selectief gekozen Het onderzoek heeft in november / december plaatsgevonden Iedereen heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van het eindresultaat Presentatie ROC I-Partners

3 We hebben de 3 doelgroepen benaderd…
9 interviews CvB leden Missie, beelden Ambities en verwachtingen 23 Internet enquête IT-management Capaciteit, geld componenten, kennis Diensten, producten en projecten Gebruikers (medewerkers en deelnemers) Functionaliteiten SLA´s / projecten 7 Schriftelijke vragen IT-Leveranciers Leveringsvoorwaardenraamcontracten Presentatie ROC I-Partners

4 En de resultaten zijn buitengewoon interessant!
De meerderheid van de geïnterviewde CvB leden vinden de kwaliteit van de ICT “nutsvoorzieningen” slecht tot zeer slecht en zien uitbesteden als een serieuze optie Een grote meerderheid van de IT managers zien aanzienlijke voordelen om de ICT “nutsvoorzieningen” uit te besteden De IT leveranciers zien de BVE sector als een zeer aantrekkelijke markt maar wel erg moeilijk  Wat let ons nog ………………………………… Presentatie ROC I-Partners

5 De resultaten uit de interviews met de CvB leden
Hebben weinig kennis over wat uitbesteding is, welke vormen er zijn en hoe het gaat werken Hebben nauwelijks contact met IT leveranciers Vinden de bestaande ICT diensten matig tot slecht Zien veel voordelen in uitbesteden aan derden / of samenwerken met andere(n) Sommigen willen liever nu uitbesteden , anderen willen eerst het “huis op orde hebben” en dan uitbesteden Willen graag in zee met de grote IT leveranciers , anderen hebben geen voorkeur Presentatie ROC I-Partners

6 De resultaten uit de interviews met de IT managers
Zijn ook niet tevreden over de kwaliteit van de ICT “nutsvoorziening” Vinden dat ze zelf nog niet klaar zijn voor uitbesteding Hebben zelf ook weinig kennis van uitbesteding Zijn slecht in staat om externe IT-leveranciers aan te sturen Verwachten van uitbesteding dat doorbelasting beter inzicht geeft over de opbouw van de kosten Willen in zee gaan met een grote IT leverancier met veel (branche) kennis Presentatie ROC I-Partners

7 De resultaten uit de interviews met de IT leveranc
Zien de BVE sector als zeer aantrekkelijk maar erg moeilijke markt Denken de kwaliteit van de ICT “nutsvoorzieningen” aanzienlijk te kunnen verbeteren Zijn van mening dat de ROC’s / AOC’s nog veel moeten doen om uitbesteding succesvol te laten verlopen Vinden dat IT managers de discussie over uitbesteding vermijden Denken dat het over te nemen personeel moeilijk inpasbaar is in de eigen organisatie Merken op dat CvB leden, zo ze al aan tafel komen, nauwelijks kennis van zaken hebben Presentatie ROC I-Partners

8 Wat willen de IT managers uitbesteden?
Telefonie is favoriet “Eigen” onderwijs applicaties moeten we zelf blijven doen Presentatie ROC I-Partners

9 Is uitbesteding van ICT diensten wel verantwoord?
 Model is toegepast binnen diverse marktsegmenten De rest : uitbesteding is een optie mits de risico’s worden geadresseerd Onder de lijn: onverantwoord om uit te besteden Presentatie ROC I-Partners

10 En waar moeten de ROC’s/AOC’s dan op letten?
 Model is toegepast binnen diverse marktsegmenten Gebrek aan kennis over uitbesteding Aansturing interne en externe leverancier Presentatie ROC I-Partners

11 Beschouw uitbesteden als een serieuze optie maar….. (1)
CvB leden / IT management Ontwikkel een visie op hoe de eisen van de ICT voorzieningen zich ontwikkelen Onderzoek grondig wat de oorzaak is van het gebrek aan kwaliteit Onderzoek of revitaliseren, sharen, outtasking of outsourcing een oplossing is voor het verbeteren van de kwaliteit / voldoen aan de lange termijn eisen Plaats outsourcing hoog op de agenda en investeer in de kennis over de materie Wissel kennis over outsourcing uit met andere instellingen Oriënteer op wat de IT dienstenmarkt werkelijk kan Onderzoek of samenwerking met andere instellingen op het gebied van ICT dienstverlening een optie is Presentatie ROC I-Partners

12 Beschouw uitbesteden als een serieuze optie maar….. (2)
Leveranciers Inventariseer in kennis over de BVE sector – ROC´s / AOC´s (van strategie tot operatie) Richt je op de IT-infrastructuur, daarna de processen die te maken hebben met de bedrijfsvoering en blijf (voorlopig) weg bij de onderwijsprocessen Beschouw iedere ROC/AOC als een aparte klant Kom aan tafel bij het CvB met de juiste insteek Presentatie ROC I-Partners

13 Dus : uitbesteden is een serieuze optie maar eerst denken en dan doen
Het eindrapport en de presentatie is voor iedereen beschikbaar Het is mogelijk om een individueel rapport aan te vragen dat aangeeft hoe uw ROC zich verhoudt tot de andere instellingen Presentatie en rapport downloaden door : Presentatie ROC I-Partners


Download ppt "Uitbesteden van ICT diensten? Bezint eer U begint!"

Verwante presentaties


Ads door Google