De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NGI 30 maart 2011 Kadaster als informatiefabriek !

Verwante presentaties


Presentatie over: "NGI 30 maart 2011 Kadaster als informatiefabriek !"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening@Kadaster
NGI 30 maart 2011 Kadaster als informatiefabriek ! Hoe is de informatievoorziening binnen Kadaster nu geregeld en waar ontwikkelt het zich naar toe. Tijdens deze bijeenkomst zal Stella Kuin een toelichting geven over de huidige situatie ten aanzien van de informatievoorziening binnen Kadaster en de komende uitdagingen. ICT is een levensader van het Kadaster, maar niet een primaire taak. Verdergaande samenwerking met de markt is een belangrijke strategische ontwikkleing. Hierbij zal Stella tevens stil staan bij de V’s Visie, vertrouwen, verbinding en veerkracht, welke tijdens het winnen van de award voor manager 2010 een belangrijke rol hebben gespeeld.

2 Onderwerpen Introductie @ Kadaster Het ICT Bedrijf Dilemma’s
Doorontwikkeling

3 Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie
Toonaangevend in Europa

4 Wat doet het Kadaster Registratie, beheer en ontsluiting van vastgoedinformatie Land- en gebiedsontwikkeling Vervaardiging van topografische kaarten Verstrekking van geografische informatie Rol samenleving Ten behoeve van het rechtsverkeer in vastgoed verstrekt het Kadaster actuele informatie aan de hele Nederlandse samenleving. Ook voor de Nederlandse economie is vastgoedinformatie van essentieel belang als het gaat om bijvoorbeeld ruimte in Nederland, herinrichting van grond, koopsomgegevens van woningen en appartementen. Vastgoedgegevens verwerkt het Kadaster nauwkeurig in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten om de rechtszekerheid in Nederland te waarborgen. Vernieuwing en verandering De samenleving stelt terecht hoge eisen aan onze dienstverlening. Informatie moet betrouwbaar zijn en rechtszekerheid bieden. Informatie moet ook steeds sneller beschikbaar zijn, onafhankelijk van plaats en tijd. De aard en omvang van de vraag naar rechtszekerheids- en geografische informatie verandert. Informatie- en communicatietechnologie zijn enorm in ontwikkeling zoals we in ons dagelijks leven voortdurend ondervinden. Bij het registreren, verwerken, opslaan en toegankelijk maken van geografische en topografische informatie dienen zich ongekende nieuwe mogelijkheden aan. Het Kadaster wil zijn eigen antwoord formuleren op deze veranderingen en zo richting geven aan zijn toekomst. Dat willen we doen op een manier die leidt tot een optimaal maatschappelijk rendement en tot meerwaarde voor afnemers, samenwerkingspartners en medewerkers. Het Kadaster blijft ook na de organisatie-ontwikkeling, eind 2009, continu in verandering om sneller en beter te kunnen inspelen op de veranderingen in de markt en de samenleving. Om de meest efficiënte en effectieve leverancier te zijn van geografische en topografische gegevens. Het Kadaster innoveert en is in de vastgoedketen een ‘kennis’partner voor andere organisaties. Ten opzichte van de huidige situatie is het Kadaster op een kleiner aantal fysieke locaties in het land te vinden. Daar staat tegenover dat het Kadaster steeds meer via internet bereikbaar is met meer en betere producten.

5 Wat doet het Kadaster (2)
Rijksdriehoeksmeting Informatieverstrekking van geografische informatie Basisregistratie Kadaster en Topografie Informatieverstrekking adressen en gebouwen Informatie over ligging kabels en leidingen (KLIC) Internationale activiteiten KLIC: De eerste fase van KLIC-online is inmiddels geintroduceerd ter ondersteuning van de analoge informatieverstrekking over kabels en leidingen. Vanaf 1 november 2009 kunnen netbeheerders en grondroerders hun werkprocessen volledig digitaal afhandelen. BRT: Vanaf januari 2010 zal de basisregistratie van topografie van verschillende schalen beschikbaar zijn. BAG: Medio 2010 zal de basisregistratie Adressen en Gebouwen operationeel zijn. Alle gemeenten moeten zich hierop aansluiten.

6 Onze klanten Kadaster Rijksoverheid Notariaat Provincies Makelaars
Gemeenten Waterschappen Kadaster Particulieren Energiebedrijven Verzekeraars Financiële instellingen Centraal Bureau voor de Statistiek VROM

7 Kadaster als ICT bedrijf
Automatisering en online dienstverlening Digitale Kadastrale Registratie en Register Geautomatiseerd Openbaar Register Landelijke voorziening BAG, BGT, WKPB, RO-online Mijn Kadaster: Aantal geleverde betaalde informatieproducten via Kadaster-on-line 21,7 miljoen Aantal geleverde producten via Kadata internet 1,5 miljoen Aantal online producten voor de burger Geautomatiseerd Openbaar Register Alle akten gedigitaliseerd vanaf 1999 Akten van voor 1999 ook digitaal beschikbaar via scanning-on-demand Kadaster voor de burger Koopsommenoverzicht Dit is een overzicht met de verkoopprijzen van verkochte woningen in de buurt van een bepaalde woning. Kadastraal bericht eigendom Dit zijn de belangrijkste gegevens van een perceel en van wie het eigendom is. Uittreksel kadastrale kaart Dat is een overzichtskaartje met de ligging van een perceel.

8 “CIO-rol” is belegd in de
Kadasterorganisatie Minister van IenM Raad van Toezicht Raad van Bestuur “CIO-rol” is belegd in de raad van bestuur Gebruikersraad Strategie & beleid Financiën, planning en control IT- governance board Organisatie-ontwikkeling In 2005 maakten we ons op voor het bouwen aan een nieuw fundament van de toekomst. Wij keken vijf jaar vooruit. In 2010 stond er een organisatie staan die zich voortdurend kan aanpassen aan de eisen van de tijd. Het fundament is bereikt. Sindsdien hebben we weer een nieuwe koers uitgezet voor de komende vijf jaar. We bouwen voort op het nieuwe fundament. Rechtszekerheid GEO Services

9 Organisatie: werkmodel ICT-Services
GEO GEO RZ RZ Services Services Functioneel Beheer Incident/Probl Diensten Diensten Vernieuwing Keten Management Keten Management GEO RZ Services Data Center Datacenter SysteemOntwikkeling Software Ontwikkeling keten keten keten Arch & Infra Mgt Arch & Infra Mgt Projectleiding Services GEO RZ Services Services keten keten keten Arch & IA - IT - IT Exploitatie Arch. & Info.Analyse Exploitatie Frontend Backend/Storage MW/BM/NW Projectleiding Technisch Applicatie Beheer Test Bouw Testen Frontend Backend/Storage MW/BM/NW Bouw REGIE REGIE Externe Partijen Externe Partijen

10 ICT-services Kwaliteit Processen gecertificeerd ISO 9001
Beveiliging ISO code voor informatiebeveiliging Kosten 3-jaarlijks gartner benchmark ITOB Overall cost levels are in line with the market and Kadaster has closed down the gap with the market Het elektronisch aanleveren is een feit. Akten, beslagen, royementen worden digitaal aangeboden aan het Kadaster. Landelijke persoonsregistratie betreft de eenduidige registratie van personen. Dit is een vernieuwing van de huidige opzet per ambtsgebied waardoor de kwaliteit van de registratie wordt verhoogd. De informatieverstrekking over personen op landelijk niveau is vanaf eind 2005 geregeld en ook de landelijke ingang op persoon in Kadaster-on-line is nu gerealiseerd. De downloadservice voor de massale output en het kaartje in de browser is online beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk online gebiedsselecties te maken in de kadastrale kaart en deze online geleverd te krijgen. EULIS: Op dit moment wordt gewerkt aan een koppeling tussen Kadaster-on-line en een portal op Europees niveau. Via dit portal zullen klanten in aangesloten landen informatie uit Kadaster-on-line geleverd kunnen krijgen en zullen Nederlandse klanten via Kadaster-on-line informatie kunnen ophalen uit de overige aangesloten landen. (Engelstalig) Geautomatiseerde datalevering: de komende jaren zullen meer toepassingen van de geautomatiseerde datalevering worden ontwikkeld. Het haalmodel betekent dat het Kadaster informatie over gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen ophaalt uit een centrale database van de gemeenten, op het moment dat een klant via KOL vraagt om kadastrale informatie. (publiekrechtelijke beperking: een beperking die de overheid ons oplegt, bijvoorbeeld Rijksmonument). Door de inzet van GPS neemt de efficiency van het meetproces toe. Voorwaarde hierbij is efficiënte verwerkingssoftware.

11 Toekomstvisie Kadaster
Eén loket voor vastgoed- en geo-informatie Internationaal, innovatief en toonaangevend Veerkrachtig voor zijn klanten: Slanke managementstructuur Gestroomlijnde processen Centrale sturing Minder vestigingen Lage kosten, hoge kwaliteit Verminderen vestigingen De sluiting van de vestigingen is niet het gevolg van het dalend werkaanbod. Digitalisering speelt in toenemende mate een belangrijke rol in de dienstverlening van het Kadaster. Meer en meer contacten lopen via internet, mail en telefoon waardoor het baliebezoek is afgenomen. Digitalisering brengt een vereenvoudiging van productieprocessen met zich mee en maakt het mogelijk om de werkzaamheden stapsgewijs te concentreren op een beperkt aantal locaties. In 2005 is het Kadaster daarom gestart met een ontwikkelingstraject naar een landelijke organisatie waarbij de regio’s verdwijnen en het aantal kantoren wordt teruggebracht tot 8 inclusief hoofdkantoor eind De werkzaamheden van de verschillende bedrijfsonderdelen worden daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd.

12 Meerjaren beleidsplan
Uitgangspunten MBP : ICT is een enabler, maar geen strategische kerntaak. Kadaster wil geen ICT autoriteit zijn. Specifieke kennis hebben wij vertaald als Kadaster specifieke kennis noodzakelijk bij de aansturing en uitvoering van ICT taken. Wat Kadaster kiest voor generieke infrastructuur componenten Deze commodities worden geëxploiteerd en beheerd door een marktpartij wiens core business dit is

13 Meerjaren beleidsplan, aanleidingen voor programma sourcing
Continueren huidige situatie Gewenste situatie Infrastructuur Applicatiebeheer en onderhoud Ontwikkelen (verbeteren) nieuwe diensten Jaarlijks ICT inspanning Tijd Infrastructuur Applicatiebeheer en onderhoud Ontwikkelen (verbeteren) nieuwe diensten en processen Jaarlijks ICT inspanning Tijd

14 Doorontwikkeling ICT organisatie Verbinden van vraag en aanbod
Business strategie en waarde van IV Verandering van business processen, (IT-)projecten Business processen uitvoren, met IV-fucntionaliteit IT beleid & richtlijnen Architectuur Vraag coördinatie Monitoring performance Innovatieve waarde van ICT Applicatie ontwikkeling & beheer Infrastructuur ontwikkeling & beheer Operations, delivery & support Portfolio management Business Domein IV-vraag Alignment Domein Regie IT Domein IT-aanbod Strategisch niveau, richten Tactisch niveau, inrichten (change) Operationeel niveau, verrichten (run) Leverancier management Standard services Standaard producten / diensten Changes Projecten

15 Implementatieplan 15

16 Bedankt voor de aandacht


Download ppt "NGI 30 maart 2011 Kadaster als informatiefabriek !"

Verwante presentaties


Ads door Google