De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 januari 2008 Toezicht op de baggerketen Inspectie Waterbeheer S. Jansen Inspecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 januari 2008 Toezicht op de baggerketen Inspectie Waterbeheer S. Jansen Inspecteur."— Transcript van de presentatie:

1 30 januari 2008 Toezicht op de baggerketen Inspectie Waterbeheer S. Jansen Inspecteur

2 Inhoud presentatie  Bevoegd gezag in de baggerketen  Kwalibo en Inspectie Waterbeheer –Rol van de inspectie waterbeheer –Specifieke taken Kwalibo –Toezichtloket, digitaal signaal  Toezicht en handhaving  Ketentoezicht

3 Bevoegd gezag verdeling Bbk, baggerketen

4 Bevoegd gezag Bbk 2  Nat en droog verschillend  Waterkwaliteitsbeheerders handhaven zowel opdrachtgever als aannemer  Opdrachtgever en aannemer zijn beide naast elkaar verantwoordelijk  Voor Kwalibo (hoofdstuk 2), VROM-I en Inspectie Waterbeheer

5 Schets van de keten

6 Bevoegd gezag overig  Vanuit de Wet bodembescherming –Droog, provincies en aangewezen gemeenten –In oppervlaktewater •Regionaal water, provincies met advies en toezicht door waterkwaliteitsbeheerder •Rijkswateren, de minister van Verkeer en Waterstaat (RWS)  Vanuit de Wet milieubeheer, –het bevoegd gezag voor de inrichting (meestal gemeenten of provincie)  Voor aangewezen ‘Kwalibo’ werkzaamheden in het ‘natte’, Inspectie Waterbeheer

7 Rol Inspectie Waterbeheer Algemeen:  Toezicht op uitvoering van regelgeving door RWS  Toezicht op uitvoering van regelgeving door andere overheden –Ook toezicht op verplichtingen voor BG vanuit Bbk Systeemtoezicht:  Toezicht op en handhaving van certificerende instellingen  Toezicht op en handhaving van erkenning bedrijven

8 Specifieke taken vanuit Kwalibo Wat doen de inspecties  Advisering over te erkennen bedrijven  Check op verplichtingen erkende bedrijven –Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties –Financiële staat bedrijf –Integriteitbeoordeling (functiescheiding)

9 Toezichtloket, digitaal signaal  Toezichtloket wordt gevuld met digitale signalen –Fouten intermediairs –Uitvoeren van werkzaamheden door niet erkende bedrijven –Overtredingen integriteit eisen  Formulier kan door iedereen ingevuld worden  Komt bij VROM-I en IVW  Verzonden signaal wordt bevestigd WWW.IVW.NL/BODEMSIGNAAL WWW.VROM.NL/BODEMSIGNAAL

10 Toezicht en Handhaving  Toezicht op en handhaving van de Certificerende Instellingen (CI’s) –Systeemtoezicht –Op basis van ontvangen signalen –Eigen onderzoek  Toezicht op en handhaving van bodemintermediairs –Op basis van een ontvangen signaal –Werken zonder erkenning –Ernstige schending van de integriteitseisen –Faillissement, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving van bedrijven

11 Ketentoezicht  Ketentoezicht –Planmatig, komt nog, interventiestrategie bagger (LOM-verband) –ad hoc op basis van informatie toezichtloket  Gericht op samenwerking met mede overheden  Bij ketenhandhaving (volgen grond en baggerstromen)

12 Vragen?


Download ppt "30 januari 2008 Toezicht op de baggerketen Inspectie Waterbeheer S. Jansen Inspecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google