De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Toezicht Bodem, 16 november 20061 Kwaliteit van het bodemtoezicht Chris Smit Coördinator handhaving Reststoffen en Bodem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Toezicht Bodem, 16 november 20061 Kwaliteit van het bodemtoezicht Chris Smit Coördinator handhaving Reststoffen en Bodem."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Toezicht Bodem, 16 november 20061 Kwaliteit van het bodemtoezicht Chris Smit Coördinator handhaving Reststoffen en Bodem

2 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 2 Kwaliteit van de handhaving Niet  Kwalibo mbt milieuhandhaving…… – NVT voor specifieke bevoegd gezag taken, zoals (bestuurlijk) toezicht Opsporing Wel  Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer: – Stelt eisen aan de handhaving m.b.t. Doelen en conditie Strategie en werkwijze Uitvoering Evaluatie

3 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 3 Handhaving Wbb Handreiking adequaat bestuurlijke handhaving HUM toezicht Wbb Protocol SIKB 8001/8002 Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer: Doelen en conditie Strategie en werkwijze Uitvoering Evaluatie

4 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 4 Satus handreiking en HUM Nationale standaard: Vaststelling door CCvD van het SIKB LOM Van: Handreiking adequate besturlijke handhaving Wbb Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb

5 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 5 Handreiking handhaving Wbb Handreiking adequaat bestuurlijke handhaving HUM toezicht Wbb Protocol SIKB 8001/8002 Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer: Doelen en conditie Strategie en werkwijze Uitvoering Evaluatie 1 Doelen en condities Wbb handhavingstaken en objecten Probleemanalyse tbv de handhaving Wbb Meetbare doelstellingen Functiescheiding bij Wbb-taken 2Strategie en werkwijze Controlemethoden en frequenties Handhavingstrategie Beleid voor wijzigingen bij saneringsplannen Wbb bevelsinstrumenten 3Uitvoering Opzet van het Handhavingsuitvoeringsprogramma Bepalen noodzakelijke capaciteit Actueel werkvoorraadbeheer Kwaliteit van de handhavingcapaciteit 4 Monitoring Noodzakelijke gegevens: -mbt plannen en monitoren -tbv bestuurlijke en maatschappelijke verantwoording

6 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 6 Functiescheiding Wbb Beoordelen / opstellen beschikking: melding voornemen (28) en ernst en spoedeisendheid (29) – Bodemtoetser (die niet is aangewezen als toezichthouder) melding en maatregelen zorgplicht (27 en 30) – Inbreng handhaving essentieel. – de beoordeling melding / beschrijving van maatregelen overeenkomst met beoordeling SP en NP... instemming saneringsplan (39a) en nazorgplan (39d) – Bodemtoetser (die niet is aangewezen als toezichthouder) (handhaafbaarheidstoets). evaluatieverslag (39c) – Borging inbreng van zowel de toezichthouder als de toetser. melding BUS (39b) – Bodemtoetser (die niet is aangewezen als toezichthouder) saneringsbevel (43) – Coproductie bodemtoetser met handhaver (regie bij de handhaver)

7 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 7 Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb Werkvoorraad Controletaken: – Signaaltoezicht, onderzoek bedrijfsterreinen en locaties met een onderzoeksbevel – Ontgravingen en bemalingen – Zorgplicht (nieuwe verontreinigingen) – Saneringen van gevallen van ernstige verontreiniging – Nazorglocaties Optreden Registreren – Bijlage: Controlemethoden, incl verificatie – Bijlage: Handreiking voor optreden

8 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 8 Wbb handhavingstaken 1.Signaaltoezicht, onderzoek bedrijfsterreinen en onderzoeksbevelen 2.Ontgravingen en bemalingen 3.Zorgplicht saneringen 4.Saneringen van gevallen van ernstige verontreiniging 5.Nazorglocaties

9 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 9 Taak 4:Saneringen van gevallen van ernstige verontreiniging Toezicht op: Tijdige start saneringen met noodzaak tot spoedige aanvang Uitvoeringswijze van saneringen – Inzet bij locaties met tijdelijke beveiligingsmaatregelen – Toezicht bij een sanering met een saneringsplan – Toezicht op basis van een melding BUS. categorie immobiel categorie mobiel categorie tijdelijk uitplaatsen categorie projectgebied de Kempen Termijnbewaking en beoordeling evaluatieverslagen – Termijnbewaking evaluatieverslagen – Beoordeling evaluatieverslagen

10 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 10 Controlemethoden sanering Aanvangsbeoordeling – Van stukken en beschikkingen vooraf (handhaafbaarheidstoets), of bij de start sanering. op de te benoemen aangrijpingspunten. Fysieke inspectie – Visuele beoordeling van de uitvoering van saneringshandelingen op locatie. Bemonstering en verificatie onderzoek – Beoordeling van resultaat a.d.h.v. bemonsteringen. Beoordeling monitoringsrapporten en evaluatieverslagen – Beoordeling van rapportages en verslagen. – Incl. Ketenbeheeraspecten. Administratieve controle en ketentoezicht – Beoordeling van administratieve bewijsmiddelen, – controle herkomst / bestemming, – controle bij eindverwerkers.

11 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 11 Optreden Handhavingstrategie en kernvoorschriften Wbb bevelen en last onder dwangsom Afwijkingen / wijzigingen op een SP Staken van handelingen bij overtredingen

12 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 12 Handhavingsprioriteiten Bijvoorbeeld: 1.- Zorgplicht saneringen - Tijdige start saneringen met noodzaak tot spoedige aanvang 2.Saneringen (saneringsparagraaf) 3.Nazorg: aMaatregelen bBeperkingen

13 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 13 De bodemhandhaver HH-uitvoeringsprogramma Wbb Nota handhaving / HH strategie Bus / Rus / Hus Saneringsplan / nazorgplan Protocollen o.a. 1000, 2000, 6000, 7000 NEN 5740, AP04 Besluit bodemkwaliteit Besluit kwaliteit bodembeheer – En nog meer……..  competenties + opleiding

14 Platform Toezicht Bodem, 16 november 2006 14 Aandachtspunten Gegevens- werkvoorraadbeheer Functiescheiding Prioriteiten (niet alleen saneringen) Verificatie Ketenhandhaving


Download ppt "Platform Toezicht Bodem, 16 november 20061 Kwaliteit van het bodemtoezicht Chris Smit Coördinator handhaving Reststoffen en Bodem."

Verwante presentaties


Ads door Google