De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brainstormsessie Grip op de veldwerker Ochtendsessie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brainstormsessie Grip op de veldwerker Ochtendsessie"— Transcript van de presentatie:

1 Brainstormsessie Grip op de veldwerker Ochtendsessie René Overduijn (IVW) Jan-Willen Bil (IVW) Middagsessie Fred Wessels (Agentschapnl) *************************LET OP!!!!!!!!!!!!!************************************** Bij veranderen van tittel of datum door opstarten van carma doc (huisstijl) komen de namen te vervallen 13 april 2010

2 Programma Inleiding/voorstellen (10 minuten)
Presentatie probleemanalyse (10 minuten) Brainstormen, ideeën genereren (40 minuten) Werkbare ideeën bundelen, samenvatten (15 minuten) Vaststellen top 3 (10 minuten) Afsluiten (5 minuten) Tijdstippen ochtendsessie Tijdstippen middagsessie Inleiding/voorstel 11:30-11: :30-14:40 Presentatie 11:40-11: :40-14:50 Brainstorm 11:50-12: :50-15:30 Werkbare ideeën 12:30-12: :30-15:45 Top :45-12: :45-15:55 Afsluiten 12:55-13: :55-16:00 Welkom Doel van de Brainstorm: Komen tot ideeën en uitwisselen van ervaringen om het toezicht op de veldwerker te verbeteren. Ik heb de antwoorden nog niet! Wat gaan we doen met de ideeën? Beetje afhankelijk van het idee maar kan een advies voor beleid zijn of communiceren naar partners of……., Aan het einde van de regiodagen worden de bruikbare ideeën gebundeld. Aantippen kort tijdsbestek om alles te doorlopen, streng in de tijd Programma snel doorlopen Voorstellen door naam functie en organisatie even te benoemen of wie is van gemeente, wie provincie, waterschap, politie. Welke functies, handhaver, verg verlener, beleidsmedewerker Brainstormsessie 13 april 2010

3 Probleemanalyse De veldwerker voor BRL 1000, BRL 2000….
Zwakke schakel!! Nemen van monsters black box? Wanneer, waar en hoe worden er monsters genomen? Bevoegd gezag (te laat) betrokken? Opdrachtgever niet aanwezig CI voert veldinspecties uit Rijksinspecties Handhavingsperceptie bij de veldwerker Wetgeving te complex Concurrentie op de markt Sinds Kwalibo in werking is getreden meerdere overtredingen Veldwerkers Bij de zware overtredingen bijna altijd de veldwerker. In ieder geval bij de intrekkingen Bodemstaete en Elementair Wie controleert de veldwerker in het veld? Het nemen van monsters lijkt wel een black box Als bg wordt je niet betrokken bij het veldwerk maar wordt je geconfronteerd met de resultaten als ze bij een aanvraag of melding zitten. Wanneer gaat een veldwerker in je gemeente of waterschap aan de slag?? Een opdrachtgever heeft geen belang bij het veldwerk, alleen bij het rapport Rijksinspecties ? Weten niet wanneer de veldwerker aan de slag gaat, te weinig capaciteit? De CI’s zijn de enigen die weten wanneer een veldwerker aan de slag gaat en controleren in het veld. Wordt voorgeschreven in de BRL. MAAR wel het effect van het beste jongetje uit de klas omdat de veldcontrole is aangekondigd. Onaangekondige veldcontroles staan ook in de BRL maar door CI’s worden deze haast niet uitgevoerd. Wordt minimaal kort van te voren gebeld Als je als veldwerker in het veld staat heb je dan het idee dat er iemand toezicht houdt?? Wordt je gecontroleerd?? Grootste probleem is dat we niet weten waar en wanneer de veldwerker aan de slag gaat. Je kan geen toezicht houden. Als weet dat er op snelheid wordt gecontroleerd houd je je aan de snelheid. Wat doe je als je weet dat er geen toezicht is??? Hiernaast is de wetgeving complex, als je naast een veldwerker staat weet je dan of hij/zij het goed doet Er is veel concurrentie op de markt dat kan leiden tot sjoemelen. Brainstormsessie 13 april 2010

4 Probleemanalyse Bijvoorbeeld Bodemstaete en Elementair
Erkenningen ingetrokken (BRL 2000 en 6000) Verkeerd bemonsteren Knippen plakken in analyseresultaten Beide toevalstreffers, signalen via bodemloket Langdurig plaatsgevonden Niet ontdekt door de CI Heb je een beeld wie er in jouw gebied actief is? De twee genoemde gevallen zijn hier voorbeelden van De erkenningen zijn ingetrokken, de kranten hebben er vol van gestaan Door knippen en plakken werd grond gereinigd Er werd niet volledig bemonsterd Soms werden er niet eens monsters genomen Bij toeval zijn beide ontdekt, bevriende ambtenaar en laborant die in gesprek komen over een project!!?? Door de CI’s is de fraude niet ontdekt en het instrument privaat toezicht is er niet op toegespitst maar richt zich meer op kwaliteitsverbetering van de bodemintermediair Wie weet welke veldwerkers actief zijn in zijn haar beheergebied? En wanneer? Bodemstaete was goedkoop en werkte met name in het zuiden van het land Hoe gaan we nu de brainstorm in. Waar zijn we naar op zoek. Leidend --- Hoe weten we wanneer de veldwerker actief is in ons beheergebied! Zodat je er naast kan staan als je dat wilt. Brainstormsessie 13 april 2010

5 Brainstormen Spelregels Alles mag
Alle ideeën zijn goed (achteraf beoordelen) Geen waardeoordeel Zijn er slimme ervaringen of ideeën? Bij een brainstorm is het mooie dat geen idee te gek is en dat het kan worden geroepen Al gaan we zelf satellieten voor het toezicht de lucht inschieten, Probeer innovatief te zijn, verleg je normale “toezicht” grens, bedenk nieuwe instrumenten Dus geen Ja maar maar Ja en bij ideeën Vertel je idee kort en bondig! Zijn er slimme ervaringen of ideeën Bij geen reactie uit de zaal iemand aanwijzen en vragen hoe hij/zij nu de veldwerker controleert of een idee heeft. Brainstormsessie 13 april 2010

6 Werkbare ideeën Selectie van de uitkomsten uit de brainstorm
Vaststellen van een top drie De ideeën nummeren of benoemen en door stemmen kijken of men het idee bruikbaar vind. Bruikbaar kan ook inhouden dat het idee potentie heeft en verder moet worden uitgewerkt (het is realiseerbaar in de toekomst) Als meer dan de helft zijn hand opsteekt dan is het idee bruikbaar?? De bruikbare ideeën blijven over! Als er meer dan drie overblijven dan gaan we door middel van stemmen de top 3 vaststellen. Brainstormsessie 13 april 2010

7 Afsluiting Vragen? Zijn er nog vragen???
Wat vond men van de brainstorm/tevreden? Bedanken voor de input en de kennisuitwisseling Brainstormsessie 13 april 2010


Download ppt "Brainstormsessie Grip op de veldwerker Ochtendsessie"

Verwante presentaties


Ads door Google