De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Groot ICT project’ Een leerlijn mediawijsheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Groot ICT project’ Een leerlijn mediawijsheid."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Groot ICT project’ Een leerlijn mediawijsheid.
Kelly Jansen Ds. W.E. den Hertogschool

2 Beginsituatie Oud internetprotocol en onbeveiligd internet.
Geen aandacht voor mediawijsheid. Geen aandacht voor social media. Geen einddoelen ICT voor schoolverlater.

3 Wat heb ik gedaan? Didactiek in balans en visieversneller van Kennisnet in team: Korte termijn doelen n.a.v. visieversneller Doelstelling 1: Een filter instellen om het internet af te schermen en sites te blokkeren. - Doelstelling 2: Afspraken maken over de inzet van ICT in de school. - Doelstelling 3: Inpassen in klassenmanagement dat leerlingen dagelijks ... minuten achter de computer kunnen. - Doelstelling 4: Een leergang mediawijsheid ontwikkelen. - Doelstelling 5: . ICT inzetten om onderwijs op maat mogelijk te maken (bijvoorbeeld voor zorgleerlingen) Doel 1 en 4 gekozen voor Groot ICT project.

4 Genomen vervolgstappen
Nieuwe visie. Gehoor geven aan social media, leeft dit bij ons op school? Inlezen mediawijsheid en social media: - Handboek Mediawijsheid. - Inspiratieboek Sociale Media op de Basisschool. - Online workshop mediawijsheid via Kennisnet. - Kennisnet.nl, webwijs.nl, COS, Dyade magazine, primaonderwijs.nl, APSit magazine Lessenseries mediawijsheid bekeken op internet. (o.a. op kennisnet en klassetv)

5 Doelen doelstelling 1 Doelstelling 1: Een filter instellen om het internet af te schermen en sites te blokkeren. WAT gaan we doen? We leggen een woordenlijst aan van verboden woorden die een blokkade weergeven als deze door de kinderen op internet worden ingetypt. Op WELKE manier gaan we het doen? De woordenlijst maken we tijdens een team brainstorm. ITS voert de woorden in in onze firewall. WIE gaat/gaan het doen? Het team o.l.v. ITS en KEely. Kelly neemt vooraf contact op met de bouwcoördinatoren over hoe we dit bespreken in de bouwen. WANNEER gaan we het doen? 5 september per bouw in de bouwvergadering bespreken en lijst maken. 11 oktober terugkoppeling in team. WAAROM gaan we het doen? Omdat we als team een veilige internet omgeving voor de leerlingen willen. WAAR gaan we het doen? Op school.

6 Doelen doelstelling 4 Doelstelling 4: Een leergang mediawijsheid ontwikkelen. WAT gaan we doen? Een leergang mediawijsheid ontwikkelen. De hele school, zowel team als leerling, is mediawijs op het gebied van ict-vaardigheden, het veilig hanteren van het internet en het kritisch omgaan met informatie. Op WELKE manier gaan we het doen? - We maken schoolbreed afspraken over internetgebruik. (zowel voor lk als lln) - Leerlingen van de bovenbouw (gr 5-8) krijgen lessen in mediawijsheid. - Leerlingen halen in groep 6 hun diploma veilig internet. (via kennisnet) - Leerkrachten doen de online workshop mediawijsheid via Kennisnet. - Opstellen van de ‘zo gaan wij veilig om met internet’ regels die - aansluiten bij de lessen mediawijsheid. WIE gaat/gaan het doen? Kelly doet een voorstel voor een leergang mediawijsheid in de bovenbouw. Dit in overleg met de directie en ICT-werkgroep. De leerkrachten van de bovenbouw voeren dit uit in de klassen. Naar aanleiding van de onderwerpen die tijdens de lessen aan bod komen, stelt Kelly de “zo gaan wij veilig om met internet”-regels op. Tijdens de studiedag laat Kelly de online workshop Mediawijsheid van Kennisnet zien aan de leerkrachten. Iedere leerkracht krijgt deze dag de tijd om de workshop te doen. WANNEER gaan we het doen? 27 september 2012: Bespreken van eerste voorstel leergang mediawijsheid in ict-werkgroepvergadering 1 oktober 2012: Bespreken voorstel leergang mediawijsheid met directie. (tijdens icoach-directie overleg) 17 oktober 2012 Mediawijsheidslessen presenteren in de bovenbouw, keuze van lessen en invoering. 19 oktober 2012: Korte terugkoppeling van vordering in het team, online workshop mediawijsheid door team. 7 november bespreken voortgang mediawijsheid in bouwvergadering (5-8). 6 december 2012: presentatie van grote ict-project in het team. (de vorderingen tot dat moment en mijn ontwikkeling als icoach) Tijdens de studiedagen, bouw- ict- en teamvergaderingen die volgen komt ICT en Mediawijsheid standaard op de agenda. ( , , , , , , , , , , ) De laatste bouwvergadering op , komt de planning van de lessenserie voor het volgend schooljaar aan bod. WAAROM gaan we het doen? Om een veilig ICT klimaat te scheppen voor de leerlingen en ze mediawijs van school te laten gaan. We willen de leerlingen leren hoe ze kunnen omgaan met alle ontwikkelingen die mediawijsheid geeft. WAAR gaan we het doen? Op school, groep 5-8.

7 Basis voor het projectplan.


Download ppt "‘Groot ICT project’ Een leerlijn mediawijsheid."

Verwante presentaties


Ads door Google