De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat er verder bij komt kijken Arie-Jan Arbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat er verder bij komt kijken Arie-Jan Arbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Wat er verder bij komt kijken Arie-Jan Arbouw
Basisnet Spoor Wat er verder bij komt kijken Arie-Jan Arbouw 15 september 2011

2 Doel Basisnet Spoor Zeehavens en de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het aangrenzende buitenland blijven bereikbaar voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Belangrijke ruimtelijke ontwikkeling rond het spoor blijft mogelijk: bijvoorbeeld de nationale sleutelprojecten. Bestuurlijke afspraken worden gerespecteerd. Dit alles binnen de voor externe veiligheid geldende richtlijnen. 15 september 2011

3 Ambitie Basisnet Spoor
Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt zoveel mogelijk over de Betuweroute afgewikkeld, om zo de stadskernen op de parallelle routes te ontzien. Bij vaststelling van het Basisnet Spoor mogen er langs het spoor geen knelpunten zijn (geen kwetsbare objecten binnen de zone waar het plaatsgebonden risico (PR) groter of gelijk is dan 1 * 10-6 per jaar). Het spoor moet zo veel mogelijk aandachtspuntenvrij zijn (zo weinig mogelijk locaties waar het berekende groepsrisico - GR - hoger is dan de oriëntatie waarde voor het GR). 15 september 2011

4 Resterend aantal knelpunten is beperkt
Inventarisatie kwetsbare objecten en planschade Saneringsregeling 15 september 2011

5 Met Basisnet zoveel mogelijk aandachtspuntvrij
15 september 2011

6 Effect veiligheidsmaatregelen Basisnet Spoor 2020
Overschrijding oriëntatiewaarde Zonder Basisnet Met Basisnet Spoor Met factor >1 225 km 41 km Met factor > 10 2 km 15 september 2011

7 Belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen gaan door
Sleutelproject Arnhem Sleutelproject Breda 15 september 2011

8 Respecteren van alle, soms complexe, bestuurlijke
afspraken: Voorbeeld Elst - Oldenzaal 15 september 2011

9 Maximale risicoruimte bij het ROC Almelo: 1000 kwe cat A
Uitkomst verkenning Maximale risicoruimte Basisnet spoor Elst – Oldenzaal: 1750 kwe /per jaar cat. A over Zutphen – Goor - Hengelo tussen 21 en 23 uur in maximaal 2 goederentreinen per dag Maximale risicoruimte bij het ROC Almelo: kwe cat A Maximale risicoruimte emplacement Deventer: 200 kwe cat A R: 200 Maximale geluidsruimte: 1 (of 2 stille) trein(en) tussen 7 en 23 uur R: 200 R: 200 1750 via Goor 1950 Grensovrgang Oldenzaal Knooppunt Zutphen Knooppunt Hengelo 1750 Maximale ruimte dienstregeling: 2 treinen tussen 21 en 23 uur; veel meer tussen 23 en 6 uur 200 Maximale risicoruimte bij het NSP Arnhem: 1750 kwe cat A tussen 19 en 7 uur (buiten kantooruren) Emplacement Delden Risicoruimte van 1750 kwe cat A op dit traject opnemen in Basisnet Spoor 1750 1750 Risicoruimte van 200 kwe cat A op dit traject opnemen als reservecapaciteit in Basisnet Spoor R: 200 Knooppunt Elst 15 september 2011

10 Bereikbaarheid industriële locaties: voorbeeld Chemelot
Wens SABIC: extra LPG aanvoer naar Chemelot op korte termijn mogelijk maken. Is mogelijk op doorgaand spoor; risicoruimte op rangeeremplacementen is niet zo groot; gemeente is bevoegd gezag. Regio onderzoekt mogelijkheden. Start generiek onderzoek naar groeiruimte binnen vergunning rangeeremplacementen (verkennen effect extra veiligheids-maatregelen). 15 september 2011

11 Consequenties omleiding deel transport Roosendaal- Venlo : voorbeeld Moerdijk
Situatie zonder Basisnet (MV 2020) Cat. A: 8.970 PR 10-6: 9-15 meter GR: 1 x OW Cat. A: Situatie met Basisnet PR 10-6: meter GR: <1 x OW Verwachting: Weinig planschade als gevolg van Basisnet 13 april 2011

12 Bevorderen gebruik Betuweroute (in ketelwagens per jaar)
Oldenzaal Emmerich Venlo Totaal 2006 1.100 1.900 13.350 16.350 2007 1.600 4.000 13.550 19.150 2008 3.150 9.800 14.850 2009 4.050 2.550 9.300 15.900 Ruimte Basisnet 2020 ) ) 26.750 1) Uitgaande van 30 meter risicoruimte bij de Betuweroute, totaal 2) Exclusief extra vervoerstroom SABIC van 5.860; inclusief 15 september 2011

13 Stellingen: blijf het gezonde verstand gebruiken
Met Basisnet Spoor is een goed fundament gelegd, maar het succes is afhankelijk van de verdere uitvoering. Papieren veiligheid beschermt niet, verantwoord handelen wel. Om Basisnet Spoor tot een succes te maken moet groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen op doorgaand spoor en op de relevante rangeeremplacementen mogelijk blijven. 15 september 2011


Download ppt "Wat er verder bij komt kijken Arie-Jan Arbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google