De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incidentmanagement in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incidentmanagement in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Incidentmanagement in Nederland
Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid Adviseur RWS bij IM KNB Platform Transportveiligheid 9 november 2011

2 Doel van de presentatie
Taken en rol Rijkswaterstaat Bereikbaarheid in Nederland Incident Management (IM): hoe werkt t? Samenwerking RWS IM en NIFV: wat gebeurt er?

3 De missie van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt aan: Bescherming tegen overstromingen Voldoende en schoon water Vlot en veilig verkeer over weg en water Betrouwbare en bruikbare informatie

4 Rijkswaterstaats-infrastructuurnetwerken
Hoofdwegennet: 3102 km Hoofdvaarwegennet 8000 km Hoofdwatersysteem 65000 km2 Rijkswaterstaat was founded over two centuries ago. Since then, have been responsible for the construction, the management and the maintenance of the main infrastructure of the Netherlands.That infrastructure comprises three main networks: The main road network cosists or over 3100 kilometres highway, including 2,500 bridges, 15 tunnels and 700 bridges. The 8000 kilometres long main waterway is the busiest waterway network in the world and has over 400 bridges and 83 locks. The main water system covers over 65,000 square kilometers, a 450 km long coastline and over 250 kilometers of levees and dams. In total, public authorities control 17,500 kilometers of levies. These networks cross eachother everywhere in the country and they are interelated. Therefore, Rijkswaterstaat is responsible for building, managing and maintaining both the dry and wet main infrastructure. Over the past ten years Rijkswaterstaat has developed from a technical organization to a national public-orientated director of these three infrastructure networks.

5 Verkeersintensiteit hoofdwegennet
Drukste verkeersader Intensiteit Nederland A4 Pr. Clausplein – Delft Noord Duitsland A3 AD Heumar – Nordrhein Westfalen Engeland M25 from A1(M) to M België RO Brussel Woluwe Zuid-Diegem (Bronnen:DVS 2009; BAST 2010; HA 2009; Agentschap wegen en verkeer, 2008)

6 Bereikbaarheid in Nederland
Beleidsdoelen Betrouwbare reistijden Bereikbaarheid van de economische centra en het Europese achterland Stand in 2010 Voertuigverliesuren door files: 45,9 miljoen Filekosten per jaar: € 2, ,2 miljard Filekosten door incidenten: € miljoen

7 Incidentregistraties Verkeerscentrales

8 Incidentmanagement De kracht van samenwerking en coördinatie Politie
Ambulancezorg Brandweer Bergingsbedrijven Wegbeheerder(s) Transportsector Verzekeraars Alarmcentrales

9 Landelijke Incidentmanagementregelingen
Landelijke Personenauto- en vrachtautoregeling Landelijke richtlijnen voor eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten Inzet van 350 weginspecteurs en 40 officieren van dienst bij Rijkswaterstaat Landelijk programmabureau IM in het Verkeerscentrum Nederland

10 Effecten van Incidentmanagement
30% minder voertuigverliesuren Meer dan € 150 miljoen besparing aan maatschappelijke kosten per jaar Significant hogere verkeersveiligheid (vooral minder vervolgongevallen) Tevreden weggebruikers door minder (lange) onverwachte files

11 Gezamenlijke ambitie -25% afhandelingsduur
Cat 1. Pechgevallen met personenauto’s Cat 2. Pechgevallen met vrachtauto’s en ongevallen met personenauto’s zonder letsel Cat 3. Ongevallen met vrachtauto’s en alle andere ongevallen met letsel

12 De aanpak IM-samenwerking verder vergroten en intensiveren
Snellere afwikkeling van ongevallen Meer voorlichting aan verkeersdeelnemers

13 Samenwerking Samenwerking, over regio- en stadsgrenzen heen
Real-time gegevensuitwisseling tussen IM-partners Gezamenlijke opleidings- en oefenprogramma’s Gezamenlijke multi-evaluaties voor procesverbeteringen

14 Snellere afwikkeling van ongevallen
Versnellen aanrijtijden bergingsbedrijven Bergers stand-by op ‘hot spots’ Inzet hefkussens bij gekantelde vrachtauto’s Weginspecteurs op de motor Versnellen van technisch sporenonderzoek

15

16 Voorlichting Campagne “blikschade, zoek een Parkeerplaats”
Campagne “geef hulpdiensten de ruimte” Verkeersinformatie verbeteren Kennis in rij-opleidingen verbeteren

17 Nieuw programma ‘Beter Benut’ 2010-2012
Benutten Beprijzen als mobiliteitsregulerend middel is vervallen Het Kabinet wil daarvoor verkeersmanagement inzetten Verkeersmanagement kan niet zonder incidentmanagement Incidentmanagement krijgt een extra impuls

18 RWS VCNL “Beter Benut, Pakket 21” en NIFV
Versnelling incident afhandeling (IM) hoofdwegennet met 20% (2015) Koppeling IM met NIFV Academie voor Crisisbeheersing Doel: afspraken maken en maatregelen ontwikkelen met de bij een incident betrokken disciplines. Brandweer, Politie, ANWB, GHOR, NIFV en de Bergers betrokken. Continuïteit en implementatie van de opgeleverde producten borgen in het beleid van de veiligheidsregio’s. 18

19 RWS VCNL “Beter Benut, Pakket 21” en NIFV
Vanuit Pakket 21 vijf projecten door NIFV: 1: Uniformeren Werkprocessen 2: Procesevaluaties incidenten 3: Opstellen, validatie en bestuurlijke implementatie Richtlijn IM GS 4: IM in rijopleidingen en examens CBR 5: Methodiek Evaluaties Tunnelincidenten 19

20 Bestuurlijke inbedding
Patrick van Oosten Adviseur Transitiemanagement PB-IM RWS Florian Ockhuysen Ron van Elden Platform transportveiligheid Bureau Veiligheidsberaad Convenant (Chris Dekkers) Lectoraat (Nils Rosmuller) Maatregelen, Werkwijzen en Opleidingen ProjectTeams NIFV Vincent van Vliet Liaison 20


Download ppt "Incidentmanagement in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google