De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdlijnen Basisnet Spoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdlijnen Basisnet Spoor"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdlijnen Basisnet Spoor
24 juni 2011 Hoofdlijnen Basisnet Spoor Themabijeenkomst Veiligheid op het spoor Platform Transportveiligheid Arie-Jan Arbouw 15 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 Stand van zaken Basisnet
24 juni 2011 Stand van zaken Basisnet Realisatie: Brief Tweede Kamer Basisnet Spoor 15 augustus 2011 Wetsvoorstel Basisnet in Tweede Kamer 30 augustus 2011 Planning: Circulaire Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen 1 oktober 2011 Geplande datum in werking treden Basisnetten Water, Weg en Spoor medio 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 Hoofdlijn Basisnet Spoor
Chemische clusters moeten bereikbaar blijven Belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen moeten mogelijk blijven Burgers moeten langs het spoor veilig kunnen wonen en werken Robuustheid Normering Externe veiligheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

4 24 juni 2011 Waarom Basisnet Spoor? Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor neemt fors toe (ProRail,2007): Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

5 Waarom Basisnet Spoor? Bouwwerken steeds dichter of boven op het spoor: Piazza, Eindhoven IBIS-hotel, Amsterdam Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

6 Waarom Basisnet Spoor? Burgers lopen risico’s Barendrecht Kijfhoek
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

7 Automatische Treinbeïnvloeding Verbeterde versie
Trein die langzamer rijdt dan 40 km per uur kan niet meer door rood sein rijden. In 2011 en 2012 worden 350 ATBVv’s geplaatst op alle emplacementen van routes met gepland vervoer van gevaarlijke stoffen. Trajecten waar trein langzamer rijdt dan 40 km per uur: minder kans op botsen en ontsporen. Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

8 Warme BLEVE vrij: voorkomen contactpunten tussen brandbare vloeistoffen (C3/D3) en brandbare gassen (A) Ministerie van Infrastructuur en Milieu 8 15 september 2011

9 Anders Routeren: Brandbare gassen zoveel mogelijk over Betuweroute afwikkelen
Basisnet Spoor Voor Noord Nederland: vervoer naar NO Europa via Oldenzaal volgt de Betuweroute tot Elst en wordt beperkt door risicoplafond bij NSP-Arnhem. Voor Zuid Nederland: vervoer over Brabantroute wordt beperkt door risicoplafond bij NSP-Breda. 9 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

10 Grenzen aan het bouwen Veiligheids-zone
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

11 Routes met een Veiligheidszone en PAG
Betuweroute Kijfhoek – Roosendaal Lage Zwaluwe – Eindhoven – Roermond– Sittard Rotterdam– Amsterdam – Zwolle - Delfzijl Basisnet Spoor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

12 Opbrengst Basisnet Spoor: handelingsperspectief
Duidelijke grens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (een risicoplafond per traject). Duidelijke grens aan het bouwen langs het spoor (in de veiligheidszone en in het plasbrandaandachtsgebied). Echte veiligheidswinst op en rond het spoor vanaf 2012 (anders samenstellen treinen, ATBVv, anders routeren, verbeteren zelfredzaamheid). Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011

13 Stellingen: blijf het gezonde verstand gebruiken
24 juni 2011 Stellingen: blijf het gezonde verstand gebruiken Een rekenmodel is een [a] een beperkte weergave van de werkelijkheid en [b] een hulpmiddel bij de besluitvorming. Hou rekening met menselijk falen: meeste incidenten zijn niet het gevolg van technisch falen. Hou zoveel rekening met zelfredzaamheid: bouw een bejaardenhuis, ziekenhuis of kinderdagverblijf op voldoende afstand van het spoor. Basisnet Spoor moet robuust blijven: groei binnen risicoplafonds middels aanvullende maatregelen op doorgaand spoor en op relevante emplacementen mogelijk blijven maken Ministerie van Infrastructuur en Milieu 15 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Download ppt "Hoofdlijnen Basisnet Spoor"

Verwante presentaties


Ads door Google