De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER

Verwante presentaties


Presentatie over: "NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER"— Transcript van de presentatie:

1 NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER
Vanmiddag Betuweroute en belang daarvan voor Amsterdamse haven Ik Meer nationaal en internationaal belang aangeven Brigit Gijsbers 5 juli 2007

2 Betuweroute 16 juni Betuweroute geopend
Nationaal belang railgoederenvervoer Betuweroute 5 juli 2007 16 juni Betuweroute geopend Unieke infrastructuur: uitsluitend bestemd voor goederenvervoer; Achterlandverbinding van NL havens naar Duitsland en verder; Kans voor het goederenvervoer Opening Betuweroute is balngrijke stap voor spoorgeoderenvervoer, als achterland verbinding voor Rotterdamse haven maar ook zeker als achterland verbinding voor Amsterdamse haven.

3 Spoorgoederenvervoer: GESCHIKT ONGESCHIKT
Nationaal belang railgoederenvervoer Spoorgoederenvervoer: GESCHIKT ONGESCHIKT 5 juli 2007 ? ? GESCHIKT Als aanvullende modaliteit voor dikke havengebonden stromen Goedkoper, sneller en veiliger op verre droge bestemmingen Sluit aan op externe factoren continentalisering, containerisatie, wegcongestie, hogere energieprijzen, milieueisen. ONGESCHIKT Voor nationaal distributieverkeer Voor oplossen alle files Als alleenstaande logistieke oplossing X Wat is nu de functie van het spoorgoederenvervoer en welk algmeen belang dient het? Geschikt Dikke haven gebonden stromen, zoals containers en zware goederen ertsen en kolen. Ongeschikt Nationaal distributieverkeer meete km worden afgelegd door bestelauto’s. De spoorsector is klein lost file probleem niet op In de keten, zal er altijd voor en natransport nodig zijn. X

4 Ontwikkeling vervoer goederensegmenten: 41,5 mln ton in 2006
Nationaal belang railgoederenvervoer Ontwikkeling vervoer goederensegmenten: 41,5 mln ton in 2006 5 juli 2007 Hoe staat het goederenvervoer per spoor er nu voor Plaatje loopt tot en met 2005, totaal vervoer ,5 miljoen ton. Afgelopen 10 jaar verdubbeling van de groei. Groei zit met name in containers en kolen en ertsen. Waar gaat dit naar toe?

5 Bestemmingen spoorgoederen-vervoer 2006 (Railcargo)
Nationaal belang railgoederenvervoer 5 juli 2007 Bestemmingen spoorgoederen-vervoer (Railcargo) Bestemmingen in 1000 ton: Duitsland hoofdmoot Aantallen container shuttles per week: meer spreiding Stromen huidig vervoer analyseren dan zien we dat grootste stroom goederen naar Duitsland gaat. Overigens geeft het onderste plaatje goed aan dat via het concept van de containersshuttles er een grote spreiding van vervoer over Europa is ontstaan.

6 Nationaal belang railgoederenvervoer
Goederenvervoer in Europa (NEA): dikkere stromen, langere afstanden 5 juli 2007 Hoe ziet het plaatje er in de toekomst in 2040 uit? Plaatje 2002 laat nog weinig internationale handel zien (weinig kleur in het plaatje). Actieradius van het vervoer tot 1000 km. Plaatje 2040 laat een enorme toename van handel over het gehele continent zien. Met name bestemming in Oost/Europa zijn zeer aantrekkelijk voor spoor (verre droge bestemmingen). Actieradius van het vervoer neemt toe tot een gebied van 2000 km. 2002 basisjaar global economy

7 Nationaal belang railgoederenvervoer
Globalisering en continentalisering: ontwikkeling Europese logistieke en productie structuren (BCI) 5 juli 2007 Uit onder andere deNEA studie, maar ook de WLA prognoses van het Planbureau kun je afleiden dat de vogende hoofdstromen van vervoer zullen ontstaan.

8 Prognoses spoorgoederenvervoer: groei met blijvend accent op Duitsland
Nationaal belang railgoederenvervoer Prognoses spoorgoederenvervoer: groei met blijvend accent op Duitsland 5 juli 2007 De laatste tijd zijn er veel prognoses gemaakt Huidige realisatie (paarse lijn) zit nu al ver boven de laagste prognoses, die dan ook niet geloofwaardig zijn. Dan zit er een groep prognoses een beetje in het midden. Zijn veelal uitgegaan van de situatie in Laatste 6 jaar echter enorme groei doorgemaakt en zet die door? Meest recente prognoses gaan uit van 80/90 mln ton vervoerde goederen over het spoor in 2020.

9 Nationaal belang railgoederenvervoer
5 juli 2007 Spoornetwerk goederen volgens Nota Mobiliteit: faciliteren goederenvervoer met maatschappelijke meerwaarde Uitgangspunt voor spoorgoederenvervoer in Nota Mobiliteit faciliterren van goederenvervoer met maatschappelijke meerwaarde. De nieuwe regering heeft overigens in haar Coalitieakkoord aangegeven de NoMo volledig te onderstrepen. VenW heeft opbasis hiervan primair en secundaire goederennetwerk vastgesteld. Rode lijn geeft primaire netwerk aan Betuweroute, maar verbinding van Amsterdam naar Betuweroute!

10 Lopende activiteiten V&W voeren naar uitwerking beleid Nomo
Nationaal belang railgoederenvervoer Lopende activiteiten V&W voeren naar uitwerking beleid Nomo 5 juli 2007 Evaluatie spoorwegwet Landelijke Markt en Capaciteits Analyse 5%groei ambitie personenvervoer (Coalitieakkoord) Corridor ontwikkeling Geluid en gevaarlijke stoffen Infrastructuur: Sloelijn, Maasvlakte enz Gebruiksvergoeding Waar is VenW op het moment mee bezig om uitwerking te geven aan het beleid dat is vastgelegd in Nota Mobiliteit. Op dit moment Evaluatie Spoorwegwet 2008 gereed LMCA / lange termijn Momenteel nog in ontwikkeling. Eind dit jaarmeer duidelijk. 5% groei ambitie groei van personenvervoer P/ en G/vervoer beconcurreren elkaar op de beperkte capaciteit. Tenzij we met elkaar maatregelen nemen om huidig spoor slimmer te benutten. Geluid wordt steeds meer issue NL wil ombouw van materieel gaan stimuleren. Gevaarlijke stoffen steeds meer over spoor.

11 Geografische zwaartepunten corridor activiteiten
Nationaal belang railgoederenvervoer Geografische zwaartepunten corridor activiteiten 5 juli 2007 B =Bilaterale relatie =Corridor relatie R =Research B B B R B Dieper ingaan op een van ontwikkelingen corridor~aanpak Focus oorspronkelijk op buurlanden via bilaterale relaties. Paarjaar geleden op initiatief van NL gestart met corridoraanpak. / actieradius naar 1000 km. Gelet op ontwikkelingen dat dit gebied zicht nog verder zal uitbreiden studieprojecten in Oost Europa. WeiderEurope Retrack met TNO enRaio4CHem Cream hieraan doet ProRail-keyrail mee. R R

12 Nationaal belang railgoederenvervoer
Conclusies 5 juli 2007 Kansen voor spoor: BETUWEROUTE, verbetering prestaties en punctualiteit, EU spoorliberalisatie, energieprijzen, fijn stof, congestie weg, MAUT, arbeidstijden en digitale tachograaf weg Bedreigingen voor spoor: capaciteit spoor nationaal en internationaal, professionaliteit, logistieke integratie, economie Noodzaak voor spoor: optimalisering containeroverslag teneinde veelvoud van nu op spoor te krijgen (Tweede Maasvlakte, Amsterdam). V&W: uitwerking Nomo beleid goederenvervoer voor het Betuweroute tijdperk dmv discussie over 5% groei personenvervoer, LMCA en Evaluatie Spoorwegwet! Betuweroute ligt er. Biedt enorme kans voor verdere groei. Daarnaast is erop korte termijn veel te winnen / door verbeering van prestaties en punctualiteit. Verantwoordelijkheid van de helesector en van alle spelers in de vervoersketen, ook in het voor en natraject. Bedreigingen met elkaar op pakken. Concurrenten op het spoor moeten samenwerken om oplossingen te vinden. Er moet verbetering komen in logistieke processen in de havens. Anders verstoppingen en lukt het niet om groei te verwerken die ontstaat door verdere ontwikkeling van Amsterdamse en Rotterdamse haven. Wat doet VenW Op korte termijn discussie over dilemma wat ontstaat rond 5% groei personenvervoer rekening houdende met een groeiende goederenmarkt Voor de lange termijn LMCA en Evaluatie Spoorwetweg.

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Spoorvervoer
Nationaal belang railgoederenvervoer 5 juli 2007 Brigit Gijsbers Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Spoorvervoer


Download ppt "NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER"

Verwante presentaties


Ads door Google