De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAFE baseline langs de meetlat. CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert2 Conclusies •CAFE baseline niet geschikt voor NL positiebepaling voor nieuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAFE baseline langs de meetlat. CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert2 Conclusies •CAFE baseline niet geschikt voor NL positiebepaling voor nieuw."— Transcript van de presentatie:

1 CAFE baseline langs de meetlat

2 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert2 Conclusies •CAFE baseline niet geschikt voor NL positiebepaling voor nieuw EU-beleid. Verschillen nationaal scenario en CAFE baseline: •Lager kolengebruik in CAFE baseline •Minder dieselpersonenauto’s in CAFE baseline •Hogere dieraantallen in CAFE baseline Milieukwaliteit: •Overschrijdingen NO 2 en PM 10 normen duren bij bestaand beleid voort tot 2020.

3 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert3 Conclusies RAINS: •Geschikt voor berekenen van beleidsruns Nederlands beleid in grote lijnen goed verwerkt in RAINS model Verschillen RAINS met Nederland: •Definitie visserij •Bestrijdingstechnieken (VOS)

4 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert4 Bilaterale consultatie •Bilaterale consultatie in maart 2004 •Controleren of CAFE baseline en RAINS model geschikt zijn voor berekenen van beleidsscenario’s ter ondersteuning van nieuw luchtverontreinigingsbeleid (zoals review NEC richtlijn) •Nieuwe consultatie NEC review april-sep 2005

5 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert5 Methode •Vergelijken NL cijfers met RAINS: •Emissieregistratie 2000 •Referentie Raming 2010 •Nationaal scenario GE 2005-2020

6 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert6 Methode Activiteit: Hoeveelheid Fysiek productie, energie gebruik, Verkeer 2000, 2010, 2020 Emissiefactor(zonder beleid)*activiteit – bestrijdingstechniek 2000, 2010,2020 Emissies 2000, 2010, 2020

7 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert7 Verschil in scenario 2020CAFESEGE Bevolking (mln)17.417.617.9 BBP groei (%)2.31.82.9 Energiegebruik (PJ)344035003780 CO 2 prijs (€/ton)2011

8 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert8 Verschillen in scenario

9 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert9 Verschillen in scenario

10 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert10 Verschillen in scenario

11 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert11 Verschillen in emissies

12 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert12 Verschil in SO 2

13 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert13 SO 2 in CAFE •CAFE baseline toont niet bestrijdingsproblemen en kosten die te verwachten zijn bij verwachte hogere kolengebruik en industriële productie (aluminium en keramiek) in nationaal scenario (GE) maar ook in SE. •Andere definitie visserij in RAINS maskeert deels het probleem in totale uitstoot SO 2

14 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert14 Verschil in NO x

15 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert15 Verschil in NO x •CAFE baseline toont niet de bestrijdingsproblemen die te verwachten zijn bij hogere uitstoot door o.a. hogere koleninzet en hogere emissies bij het wegverkeer door een hoger aandeel dieselauto’s in nationaal scenario GE en in SE. •Andere definitie visserij in RAINS maskeert ten dele het probleem in totale uitstoot NO x

16 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert16 Verschil in NMVOS

17 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert17 Verschil in NMVOS •CAFE baseline overschat VOS emissies en bestrijdingsproblemen in vergelijking met nationaal scenario (GE en SE) doordat beleidsmaatregelen die zijn genomen in Nederland en genomen gaan worden waarschijnlijk niet goed zijn verdisconteert in het RAINS model

18 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert18 Verschil in NH 3

19 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert19 Verschil in NH 3 •CAFE baseline overschat de veestapel in Nederland voor varkens en kippen, maar onderschat het melkvee. Door een hoger aandeel melkvee in nationaal scenario (GE) komen totale ammoniak emissies wel goed overeen. In SE ligt uitstoot wel lager dan in CAFE baseline.

20 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert20 Verschil in PM 10

21 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert21 Verschil in PM 10 •CAFE baseline en nationaal scenario (GE en SE) komen goed overeen voor fijn stof.

22 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert22 PM10 dagnorm

23 CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert23 NO 2 knelpunten Van 164 ergste knelpunten langs snelwegen •2010 85% Overschrijding 40-54 μg/m 3 •201555% Overschrijding 40-50 μg/m 3 •202050% Overschrijding 40-49 μg/m 3


Download ppt "CAFE baseline langs de meetlat. CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert2 Conclusies •CAFE baseline niet geschikt voor NL positiebepaling voor nieuw."

Verwante presentaties


Ads door Google