De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Centrum voor Milieurecht/ACELS Milieukwaliteitseisen: Luchtkwaliteit Mr. Elisabeth Schippers, advocaat en vennoot Pels Rijcken & Droogleever.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Centrum voor Milieurecht/ACELS Milieukwaliteitseisen: Luchtkwaliteit Mr. Elisabeth Schippers, advocaat en vennoot Pels Rijcken & Droogleever."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Centrum voor Milieurecht/ACELS Milieukwaliteitseisen: Luchtkwaliteit
Mr. Elisabeth Schippers, advocaat en vennoot Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

2 Hoe het begon

3 PM10 Europa 2005

4 NO2 Europa 2004

5 Turijn (Italië)

6 Nederland PM

7 De oplossing

8 Milieukwaliteitseisen

9 PM10/PM2,5

10 Stikstofdioxide

11 NSL

12 Van kracht geworden op 1 augustus 2009 Loopt af op 1 augustus 2014
NSL Van kracht geworden op 1 augustus 2009 Loopt af op 1 augustus 2014

13 Controle

14 Laatste monitoringsrapportage was in 2012 Gaf de resultaten over 2011
Controle Laatste monitoringsrapportage was in 2012 Gaf de resultaten over 2011

15 Verwachting bij start NSL PM10
2008 2010 2015 2020

16 Verwachting bij start NSL NO2
2008 2010 2015 2020

17 Het NSL heeft de toets der kritiek doorstaan

18 ABRvS 200900883/1/H1, 31 maart 2010 (24 Oktoberplein)
ABRvS /1/m2, 7 juli 2010, (Baksteenfabriek Lingewaard) ABRvS /1/M3, 12 januari 2011 (Amstelkwartier Binnendijks) ABRvS /1/R1, 23 februari 2011 (Stadsbrug Nijmegen) ABRvS /1/M2, 27 april 2011 (Tracébesluit Rijksweg 74) ABRvS /1/M2, 15 juni 2011 (Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg) ABRvS, /1/R4 en /1/R4, 4 januari 2012 (Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere) ABRvS, /1/R4, 25 januari 2012 ( Tracébesluit A27 Lunetten-Rijnsweerd) ABRvS, /1/R4, 14 maart 2012 (Tracébesluit A4 Dinteloord - Bergen op Zoom) ABRvS, /1/R4 en /1/R4, 7 november 2012 (Tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven)

19 Het zwaard van Damocles

20 De exceptieve toetsing!

21 Dat houdt in: Tegen het besluit tot vaststelling van het NSL kan geen beroep ingesteld worden Wel is –indirecte- toetsing van het NSL aan art Wm mogelijk Het NSL moet gericht zijn en blijven op het bereiken van de grenswaarden uit bijlage 2 Wm De Wm voorziet in de mogelijkheid het programma aan te passen om dit doel te halen

22 Stand van zaken Zolang bijsturing plaats kan vinden gaat het goed
Maar er is een kantelpunt De vraag is wanneer dit komt

23 Voorlopig niet

24 Nederland PM

25 Nederland NO2 2015

26 Resterende probleem marginaal

27 Totale wegennet in Nederland: 136.135 km
Overschrijding PM10 (2011): 22 km Overschrijding NO2 (2015): 11 km

28 De combinatie van milieukwaliteitseisen en een programmatische aanpak heeft succes

29 Inzet Kabinet: verlenging NSL tot 1 januari 2017

30 Waarom? De resultaten over 2015 voor NO2 zijn pas in 2016 bekend Er nog belangrijke knelpunten bestaan waar monitoring van belang blijft Mochten de grenswaarden niet gehaald worden dan kan het NSL gelden als plan van aanpak voor de Europese Commissie Continuering van het juridisch instrumentarium van het NSL is gewenst Unieke samenwerking tussen overheden blijft behouden Voortzetting van het NSL biedt de mogelijkheid voor NSL-partners om te bezien hoe de verworvenheden van het NSL te behouden

31 Maar niks is opgewassen tegen…

32 Nieuwe ontwikkelingen

33

34 En niet te vergeten een nieuwe richtlijn…


Download ppt "Studiedag Centrum voor Milieurecht/ACELS Milieukwaliteitseisen: Luchtkwaliteit Mr. Elisabeth Schippers, advocaat en vennoot Pels Rijcken & Droogleever."

Verwante presentaties


Ads door Google