De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het Energierenovatieprogramma 2020 Belanghebbenden overleg Beglazing in de woningbouw 11 september 2012 Het beleid van de Vlaamse overheid vanaf 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het Energierenovatieprogramma 2020 Belanghebbenden overleg Beglazing in de woningbouw 11 september 2012 Het beleid van de Vlaamse overheid vanaf 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het Energierenovatieprogramma 2020 Belanghebbenden overleg Beglazing in de woningbouw 11 september 2012 Het beleid van de Vlaamse overheid vanaf 2014 www.energiesparen.be/2020

2 Strategische doelstelling “In het Vlaamse Gewest zijn er in het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer” 2 Ter herinnering

3 3 Operationele doelstellingen  Het programma “zorgt ervoor” dat in 2020: Elke woning dak- of zoldervloerisolatie heeft Bestaande enkele beglazing ->verbeterd dubbel glas Centrale verwarming rendement >= 90 % Aardgaskachel rendement >= 90 %  Het programma “ondersteunt ondertussen”: Buitenisolatie bij buitenmuren Spouwmuurisolatie en vloerisolatie Vervanging van elektrische verwarming  Het programma ontmoedigt daarentegen: Luchtkoeling en elektrische weerstands- verwarming

4 Context Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 Eerste puntje: ambitieus energierenovatieplan Doel: -15% tegen 2020 t.o.v. 2005 Nu blijkt: tekort 15,3% (23 Mton CO2-eq) Ambitieuzer maatregelen noodzakelijk Conceptnota 20 juli 2012 Vlaamse Regering: “Stand van zaken” Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Doel: -15% tegen 2020 t.o.v. 2013 Aanbevelingen stakeholderoverleg ERP2020 van augustus 2011 4

5 Vlaams mitigatieplan 2013-2020 “Studies”: meest kosteneffectieve additioneel besparingspotentieel in de gebouwensector Europa: “met een niet-ETS koolstofprijs van 5 euro: 6% reductie in 2020 t.o.v. 2005 in België” VO: rekeningrijden, doorgedreven na-isolatie en veevoederaanpassing: 6% (3 Mton) VO: zelfs bij ‘relatief goedkope technische maatregelen (25 euro koolstofprijs)’: nog altijd geen -15%  structurele ingrepen, innovatie en beleid gericht op gedragsaanpassing noodzakelijk  hoger ambitieniveau en versnelling 5

6 Vlaams mitigatieplan 2013-2020: gebouwen In beleidsscenario is al een reductie voorop- gesteld van -17% Nochtans: gebouwen meest kosteneffectief  Na-isolatie, vervanging ramen en ketels “Deep renovation” nodig en lock-in effecten vermijden Woningsector: bijsturing premiebeleid “kan worden overwogen” na afschaffing belastingvermindering Onderwijs, gezondheidssector, sociale huisvesting, overheidsgebouwen: rol voor Vlaams Energiebedrijf 6

7 Aanbevelingen stakeholderoverleg ERP2020 “In 2020 mag enkele beglazing niet meer voorkomen in woongebouwen” Limietwaarde: Ug<= 3,0 W/m²K (uitzondering: 1 m² van vensters en deuren) Streefwaarde: Ug <= 1,1 W/m²K Ingeval vervanging enkele beglazing: nieuw glas met Ug <= 1,1 W/m²K aanbevolen Ingeval ook vervanging raam: Uw-waarde nieuwbouw (en aandacht voor ventilatie) Indien streefwaarde niet bereikt: toetsing op woningniveau met EPC t.o.v. referentie Voorstel voor convenant met plaatsers: alleen offerte voor hoogrendementsglas 7

8 Beleidsvoorstel 2014 Aanbeveling (limietwaarde) stakeholderoverleg i.v.m. dakisolatie heeft geleid tot verplichting in Wooncode (R >= 0,75 m²K/W) Meer ambitie nodig (cfr supra): aanbeveling streefwaarde glas wordt limietwaarde voor 2020 EPC-databank: 99,3% van woningen voldoet niet –294.726 woningen op 510,311 (58%) heeft wel al uitsluitend dubbel glas, maar voldoet niet aan U<= 1,1 W/m²K) –bij extrapolatie EPC-databank: 1.950.000 op 2.806.000 heeft al “hoofdzakelijk” dubbel glas (=70%) 2.786.000 woningen zouden moeten worden aangepast 8

9 Reductiepotentieel Energiewinstcalulator –239 kWh/jaar.m² bij vervanging enkele beglazing –93 kWh/jaar.m² bij vervanging dubbele beglazing Totale winst Vlaanderen: –6107 GWh = 22.000 TJ Totale CO2-reductie Vlaanderen (60% gas, 27% petroleum, 7% elektrisch, 6% CO2-neutraal) : –1.342 kton –5,6% van bijkomend te realiseren CO2-reductie Overschatting –Aantal woningen (2.381.000 zijn gebouwd voor 2000) –Maatschappelijke aanvaardbaarheid (cfr 99,3%) 9

10 Kostenefficiëntie Kosten (zonder raamvervanging) –148 euro/m² + 25 euro forfait Baten (situatie aardgas) –15,60 euro/jaar bij vervanging enkel glas –6,10 euro/jaar bij vervanging dubbel glas Terugbetaaltermijn –Vervanging enkel glas: 9,5 jaar –Vervanging dubbel glas: 24,3 jaar Kostenefficiëntie CO2-reductie –Totale kosten Vlaanderen: 6,7 miljard euro –Per ton CO2-reductie: 4981euro –Vgl. “carbonprijs”: 5 – 25 euro/ton 10

11 Alternatief? De aanbeveling van stakeholders augustus 2011 “ Ingeval van vervanging enkele beglazing: nieuw glas plaatsen met Ug <= 1,1 W/m²K ” omzetten in een verplichting 13% van de beglaasde oppervlakte voldoet niet (t.o.v. 99,3%) 364.780 woningen (t.o.v. 2.786.000) Energiewinst: 1.393 GWh (t.o.v. 6107) CO2-winst: 306 kton (t.o.v. 1.342) Kostenefficiëntie: 2959 euro/ton (t.o.v. 4981) Aandeel in doelstelling: 1,33% t.o.v. 5,8% Wat te doen? 11

12 Pro memorie Huidige subsidie netbeheerder: Vervanging enkel glas (door Ug<= 1,1 W/m²K) 12 euro/m² Vervanging enkel of dubbel glas (door Ug<=0,8 W/m²K) 15 euro/m² Vervanging enkel glas (zelfs door “hoogrendementsglas” Ug= 1,3 W/m²K) 0 euro/m² Nut subsidies (na) verplichting? 12

13 www.energiesparen.be 13


Download ppt "1 Het Energierenovatieprogramma 2020 Belanghebbenden overleg Beglazing in de woningbouw 11 september 2012 Het beleid van de Vlaamse overheid vanaf 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google