De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het huidige beleidstekort: er moeten nog heel wat tandjes bij Ton van Dril 10 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het huidige beleidstekort: er moeten nog heel wat tandjes bij Ton van Dril 10 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Het huidige beleidstekort: er moeten nog heel wat tandjes bij Ton van Dril 10 september 2009

2 Coalitieakkoord februari 2007: 30% Broeikasgasreductie ten opzichte van 1990 20% Aandeel duurzame energie in 2020 2% Energie-efficiencyverbetering jaarlijks vanaf 2011 tot 2020

3 September 2007 Werkprogramma Schoon en Zuinig

4 Vragen van de Verkenning Schoon en Zuinig (voorjaar 2009):  Wat is de kwantitatieve stand van zaken bij de uitwerking van het Werkprogramma Schoon en Zuinig?  Zijn de instrumenten uit Schoon en Zuinig voldoende om de doelen te halen?

5 Broeikas- gassen niet-ETS- bronnen, Mton CO 2 eq.

6 Elektriciteitsmarkt Hernieuwbaar WKK nieuwe centrales Minder groei Nederlandse elektriciteitsmarkt Afdanking oud Export Vraag Aanbod Import

7 Broeikas- gassen ETS- bronnen, binnen- land Mton CO 2 eq.

8

9 Broeikas- gassen ETS- bronnen, na EU- reductie toe- kenning Mton CO 2 eq. ETS

10 Conclusies broeikasgassen 2020  Meer energiebesparing, hernieuwbare energie en reductie van overige broeikasgassen leidt waarschijnlijk tot daling van de binnenlandse broeikasgasemissies, maar zeker geen 30%  Groei van de E-sector leidt tot minder import en meer export  Compensatie via EU-emissiehandelssysteem, behalve bij de WKK in de glastuinbouw  Europees beleid helpt, maar nog niet voldoende en het is lastig om als NL veel verder te gaan  Carbon Capture & Storage (CCS) nog niet voldoende ontwikkeld  Aankoop CDM nodig om doelen te halen

11 Energiebesparing 2011-2020 (excl. feedstocks) in PJ primair

12 Conclusies energiebesparing  Besparingstempo gaat omhoog, maar nog niet naar 2% per jaar  Spreiding is nog groot –industrie: onduidelijk van de convenanten gaan toevoegen –gebouwde omgeving: structurele aanpak van de particuliere bestaande bouw is het grootste vraagteken –transport: kan de EC de auto-industrie aan? en het overig transport? –Landbouw: breekt de kas van de toekomst door?  Europees beleid voor voertuigen en apparaten heeft een belangrijke bijdrage

13 Duurzaam 2020 in vermeden PJ primair

14 Conclusies duurzaam  Aandeel duurzaam in 2020 wordt hoger, maar zeker nog geen 20%  Het elektriciteitsaandeel is hoog  Onzekerheid over financiering SDE nog niet voorbij  Biofuels blijft op 8%-10% hangen  Duurzame warmte en koude wordt sprokkelen!

15 Conclusies:  Schoon en Zuinig kan een flink effect hebben op broeikasgasemissies, energiebesparing en duurzame energie  Ook bij een maximale uitwerking worden met de voorgestelde instrumenten de doelen voor 2020 lang niet bereikt  Steviger beleid is nodig, maar dat vereist grote aanpassingen en inspanningen van burgers, bedrijven en overheid

16 Dank voor uw aandacht! Vragen?

17 Broeikasgasemissies per sector in 2020 (bandbreedte Mton CO 2 eq)

18 Energiebesparing 2005-2020 (excl. feedstocks) in PJ primair

19

20 Duurzaam 2020 in vermeden PJ primair


Download ppt "Het huidige beleidstekort: er moeten nog heel wat tandjes bij Ton van Dril 10 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google