De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieubalans 2005 Milieu- en Natuurplanbureau. Milieubalans 2005, 10 mei 20052 Europese milieueisen maken aanvullend Nederlands beleid noodzakelijk Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieubalans 2005 Milieu- en Natuurplanbureau. Milieubalans 2005, 10 mei 20052 Europese milieueisen maken aanvullend Nederlands beleid noodzakelijk Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Milieubalans 2005 Milieu- en Natuurplanbureau

2 Milieubalans 2005, 10 mei 20052 Europese milieueisen maken aanvullend Nederlands beleid noodzakelijk Nederland is dichtbebouwd en dichtbevolkt Nederland kent grote buitenlandse bijdrage aan vervuiling

3 Milieubalans 2005, 10 mei 20053 Europese verplichting bereikt? Emissiedoel broeikasgassen VOS NH 3 mest NO x SO 2

4 Milieubalans 2005, 10 mei 20054 Europese verplichting bereikt? Kwaliteitsdoel fijn stof NO 2 nitraat ozon

5 Milieubalans 2005, 10 mei 20055 Het gaat langzaam beter met het milieu, maar aanvullend Nederlands beleid is noodzakelijk Vasthouden aan de wens om gelijk speelveld voor bedrijven in stand te houden, kan op gespannen voet staan met EU-streven naar gelijke bescherming van burgers tegen slechte milieukwaliteit

6 Milieubalans 2005, 10 mei 20056 Aanvullende Nederlandse maatregelen bestaan vaker uit ruimtelijke oplossingen Voorbeelden: Ammoniakzonering Reconstructie Vrijwaringszone EV Besluit luchtkwaliteit Beperkingengebied Schiphol Adaptatie klimaat Voorkomt aantasting van concurrentiepositie Soms afgedwongen Niet altijd effectief

7 Milieubalans 2005, 10 mei 20057 Eco-efficiëntie verbetert in Nederland Nederland hoort voor SO 2 en NO 2 tot meest eco-efficiënt in EU, niet voor CO 2

8 Milieubalans 2005, 10 mei 20058 Nederland komt met een kans van circa 50% Kyoto- verplichting na Voldoende buitenlandse aankopen Subsidies duurzame energie CO 2 -plafond industrie na 2007 gelijk...mits:

9 Milieubalans 2005, 10 mei 20059 Maximaal 2°C stijging vergt forse CO 2 reductie van 40-60% van de huidige emissie

10 Milieubalans 2005, 10 mei 200510 Nitraatconcentratie in zandgebied gedaald tot 90 mg/l Bij diepere toetsing (-5 m) grotere kans dat NL in 2009 voldoet aan Nitraatrichtlijn

11 Milieubalans 2005, 10 mei 200511 Daling overschotten stagneert

12 Milieubalans 2005, 10 mei 200512 Overschot in 2009 lijkt voldoende om 50 mg/l ná 2009 te kunnen rapporteren

13 Milieubalans 2005, 10 mei 200513 Overschrijding EU-grenswaarde luchtkwaliteit

14 Milieubalans 2005, 10 mei 200514 Overschrijding EU-grenswaarde luchtkwaliteit

15 Milieubalans 2005, 10 mei 200515 Onvoldoende aanvullend bronbeleid voor halen van NEC-plafonds voor SO 2 en NO 2

16 Milieubalans 2005, 10 mei 200516 Nederland is eco-efficiënter dan andere lidstaten Invloed van strenger emissiebeleid op concurrentiepositie lijkt tot nog toe beperkt

17 Milieubalans 2005, 10 mei 200517 Nederland implementeert Europese luchtkwaliteitsrichtlijn relatief strikt Integratie tussen luchtkwaliteitsbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid Niet alleen verhoging van concentratie luchtverontreiniging, maar ook van aantal blootgestelden telt (bijvoorbeeld inbreidingsprojecten)

18 Milieubalans 2005, 10 mei 200518 Strenger EU bronbeleid kan belangrijk bijdragen

19 Milieubalans 2005, 10 mei 200519 Geluidsoverlast Schiphol stabiliseert Geluidshinder rond Schiphol 40% afgenomen door stillere vliegtuigen en beter routegebruik

20 Milieubalans 2005, 10 mei 200520 Groepsrisico voor externe veiligheid verdubbelt tussen 1990 en 2010 Toegenomen kans op vliegtuigongeluk Aanleg en uitbreiding van kantoren en bedrijven Externe veiligheidsrisico’s voor werken vallen buiten beperkingengebied Nota Ruimte

21 Milieubalans 2005, 10 mei 200521 Achterstand omzetting Europese milieurichtlijnendeels ingehaald

22 Europese milieueisen maken aanvullend Nederlands beleid noodzakelijk Milieubalans 2005


Download ppt "Milieubalans 2005 Milieu- en Natuurplanbureau. Milieubalans 2005, 10 mei 20052 Europese milieueisen maken aanvullend Nederlands beleid noodzakelijk Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google