De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?."— Transcript van de presentatie:

1 WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?

2 Schakeldag Infomil 27 april 2010 Luchtverontreiniging en gezondheid
D.H.J. (Rik) van de Weerdt, arts/toxicoloog Medisch milieukundige Team Milieu & Gezondheid Hulpverlening Gelderland Midden / GGD

3 Inhoud Luchtkwaliteit, normen en gezondheid (GGD)
Visie GGD i.k.v. gevoelige bestemmingen (GGD) Casus Harderwijk (gemeente)

4 Luchtverontreiniging
Complex mengsel Welke stoffen schadelijk zijn is niet duidelijk Steeds meer bewijs dat fijn stof een belangrijke schadelijke component is Hoe fijner het stof, hoe schadelijker (dieselroet/zwarte rook)

5 Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging
Korte termijn Lange termijn Verergering bestaande luchtwegklachten Blijvende verlaging longfunctie Verergering astmatische klachten (kinderen) Ontstaan chronische luchtwegklachten (astma) Verergering klachten hart- en vaatziekten Verkorte levensduur (hart- en vaatziekten en longziekten) Toename ziekenhuis-opnamen en medicijngebruik Eerder overlijden van ouderen

6 Verkorting levensduur
(Rabl, 2006)

7 Verloren levensmaanden door PM10 (Pope, 2009)

8 Norm PM10 (luchtkwaliteitseis)
1986 WHO-AQG 1th ed. > Effecten PM + SO2 1999 Richtlijn EG nr. 30 > PM10: 40 µg/m³ 2000 WHO-AQG 2th ed. > Geen effectdrempel PM10 2005 WHO AQG update > PM10: 20 µg/m³ (advies) 2008 Richtlijn EG nr. 50 > PM10: 40 µg/m³ 2010 … onderzoek

9 Wonen/verblijven nabij een drukke weg & gezondheid
Wonen binnen 100m snelweg of 50m drukke stadsweg: grotere kans (7%) op eerder overlijden aan een long- of hartziekte dan mensen die verder van een drukke weg wonen. Kinderen die wonen of naar school gaan binnen 300m van de snelweg hebben (gemiddeld) vaker chronische luchtweg-klachten. Blootstelling van kinderen aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging leidt tot meer astma en astma symptomen (25%). Afstand is tot nu toe de beste voorspeller van verkeers-gerelateerde gezondheidseffecten; PM10 en NO2 zijn dat niet.

10 Visie GGD op Besluit “Gevoelige bestemmingen”
Kritiek: Toetsing vindt plaats op basis van de wettelijke grens-waarden van PM10 en NO2, maten die niet voldoende gevoelig zijn voor de beoordeling van gezondheidseffecten van wegverkeer. Binnenstedelijke wegen zijn niet in het Besluit opgenomen. Woningen zijn in het Besluit niet als gevoelige bestemming opgenomen. Positief: Advies terughoudend te zijn bij binnenstedelijke wegen. Algemene terughoudendheid op basis van goede RO (aandacht voor adviezen Gezondheidsraad en GGD)

11 Gevoelige bestemmingen – visie GGD –
Snelweg - gevoelige bestemmingen inclusief woningen: Binnen 100m: negatief bouwadvies 100 – 300m: nee, tenzij … (toetsing door GGD) Buiten 300m: geen beperking Provinciale wegen Geen gevoelige bestemmingen binnen 50m Binnenstedelijke wegen: Niet direct aan drukke weg c.q. 1e lijn bebouwing, waarbij ‘druk’ gedefinieerd is als een verkeersintensiteit van meer dan motorvoertuigen per etmaal. Ongeacht de concentratie!

12 Brave new world Gemeenten die de visie van de GGD (deels) hebben omarmd: Harderwijk Best Amsterdam (centrale stad) Wel: Afstandcriterium en loslaten van de normen Niet: Woningen als gevoelige bestemming

13 Vragen? Team Milieu & Gezondheid GGD Hulpverlening Gelderland Midden
E: W: hvdgm.nl/milieu-en-gezondheid Verder lezen: Van der Zee, S.C. Walda I.C. et al, ‘GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid’, RIVM /2008. Op


Download ppt "WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?."

Verwante presentaties


Ads door Google