De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations
Jacobje Visser Medewerker medische milieukunde Tel:

2 Inhoud Inleiding Wat zijn elektromagnetische velden?
Gezondheidseffecten Grenswaarden Visies op gezondheidseffecten Conclusies

3 Wat zijn elektromagnetische velden? Elektromagnetisch spectrum
energie inhoud frequentie 0 Hz 300 Hz 300 MHz 300 GHz 3 PHz extreem lage frequenties radiofrequenties microgolven optische straling ioniserende straling 1000 km 1 m 1 mm 100 nm golflengte EM-veld = energie die als golven van de bron af getransporteerd worden. Deze golven noemt men elektromagnetische straling. Veel apparaten maken EM-straling; magnetron, scheerapparaat, computer, etc. Straling met een heel hoge energie-inhoud wordt bijvoorbeeld gebruikt in het ziekenhuis voor het maken van rontgenfoto´s.

4 Zijn er gezondheidseffecten?
Thermische effecten Opwarming van weefsel; blootstellingslimieten Storingen van apparatuur medische implantaten COFAM onderzoek TNO 2003 COFAM II: “Het Zwitserse onderzoek” Andere effecten? Niet-thermische effecten; aspecifieke klachten Kanker

5 Opwarming van weefsels en organen
Wetenschappelijk vastgesteld Vinden plaats bij opwarming > 1 °C Effecten: Gedragsverandering Uitvoering fysieke en mentale taken bemoeilijkt Processen in het lichaam

6 Grenzen voor blootstelling
SAR (Specific Absorption Rate)-waarde vastgesteld: opwarming > 1 ºC = SAR > 4 W/kg gedurende 30 min Basis voor maximale blootstelling: SAR=0,08 W/kg Omgerekend in veldsterkte Grenswaarde of blootstellingslimiet is afhankelijk van de frequentie

7 Blootstellingslimieten
Blootstellingslimieten voor de algemene bevolking: Maximale elektrische veldsterkte in V/m

8 Veldsterkte rond zendmast

9 Metingen van de veldsterkte
Metingen door TNO: Binnen 3m in de hoofdbundel:40-50 V/m Gemeten in woningen onder het dak waarop een GSM-antenne staat: 0,2-3 V/m Gemeten vlak bij magnetron: V/m Woonomgeving maximaal 0,5-1 V/m

10 Niet-thermische effecten
Geen biologisch mechanisme bekend Onderzoeksresultaten niet consistent Niet wetenschappelijk vastgesteld Aspecifieke klachten: Hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieverlies Biologische effecten Bijv. op hersenfuncties Kanker?

11 COFAM onderzoek 2 groepen proefpersonen: 1 groep met klachten, 1 zonder Blootstelling aan GSM 900, 1800, UMTS of placebo Veldsterkte 1 V/m Blootstellingsduur minuten

12 COFAM onderzoek Verbetering cognitieve functies
Ervaren welbevinden verminderd bij UMTS-signaal in beide groepen Geen effecten op welbevinden bij blootstelling aan GSM-signalen

13 COFAM onderzoek Conclusies Gezondheidsraad Methodologisch goed opgezet
Vragenlijst geschikt? Oorzakelijk verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en vermindering van welbevinden of gezondheidsschade kan niet worden vastgesteld

14 Het Zwitserse onderzoek
Electrogevoeligen en niet-electrogevoeligen Cognitieve functies en subjectief welbevinden UMTS straling 1 en 10 V/m en geen straling Meer proefpersonen (grotere steekproef ± 100 stuks)

15 Resultaten Zwitsers onderzoek
Geen verandering in welbevinden Geen verandering in cognitieve functies Proefpersonen waren niet in staat UMTS velden waar te nemen Resultaten COFAM I niet bevestigd

16 Studies in buitenland Ambassade VS in Moskou
Naila-studie: huisartsen vinden meer kanker < 400m van zendmast Netanya-studie: in kliniek < 350m van zendmast meer patiënten met kanker dan in andere kliniek Beide studies niet wetenschappelijk

17 Visies op gezondheidseffecten
Elektrosmog Visie GGD Wisselwerking overheid – maatschappij - gezondheidsinstanties

18 Conclusies GSM: veel onderzoek, opwarming
UMTS: inmiddels ook veel onderzoek Overheid: Kennisplatform electromagnetische velden en gezondheid (16,6 mln euro) Langetermijneffecten… Voor de Rijksoverheid geen reden om plaatsingsbeleid GSM- of UMTS-antennes vanuit gezondheidskundig oogpunt te wijzigen


Download ppt "Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations"

Verwante presentaties


Ads door Google