De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006

2 Inhoud 1.Stand van Zaken - plan van aanpak luchtkwaliteit Deventer - ‘lucht in beweging’ - knelpunten Deventer 2.Maatregelen - type maatregelen - maatregelen Deventer op hoofdlijnen 3.Discussie

3 Plan van aanpak luchtkwaliteit Deventer Startpunt Politieke Markt Deventer 16/11/2005: Problematiek Doelen Stappenplan

4 ‘Lucht in beweging’ Wetsvoorstel luchtkwaliteit Nieuwe inzichten MNP/RIVM  Gemeentelijke opgave blijft bestaan!

5 Onderzoek Beschouwde varianten: Autonoom (2010/2017) Hanzetrace (2010/2017) BT A1 (2010/2017) Methodisch: Verfijning verkeersmodel en milieumodel CAR II

6 Autonoom Autonoom verbetering (2005-2010-2017) Verschuiving van PM10 naar NO 2 Er blijven knelpunten bestaan  Maatregelen nodig vanuit oogpunt gezondheid en stagnatie projecten

7

8 HWS HWS geeft verslechteringen en verbeteringen - totale intensiteit in Deventer gelijk - concentratie in Deventer per saldo neutraal (lichte afname)

9

10 Bedrijvenpark A1 BT A1 geeft verslechtering m.n. aansluitende wegen Relevante verkeersaantrekkende werking Knelpunten m.n. buiten plangebied

11

12 Projecten: Rivierenwijk / Sluiskwartier Verkeersaantrekkende werking projecten t.o.v autonoom nihil / beperkt Loskoppeling mogelijk Maatregelen verbetering luchtkwaliteit binnen plan mogelijk

13 Uitgangspunten aanpak Knelpunten gerelateerd aan verkeer Gecombineerde inzet op: - verbetering doorstroming - schone voertuigen - sturen van voertuigstromen over gewenste routes - voldoende afstand tussen bron - ontvanger

14 Type van maatregelen Algemeen verkeer en vervoer Projectgebonden Ondersteunend

15 Maatregelen – algemeen Schoon ( voorbeeldfunctie / duurzaam ondernemen ) - openbaar vervoer / overig personenvervoer - eigen wagenpark - contracteisen onderaannemers Haalbaarheidsonderzoek ( overige knelpunten ) - milieuzone en verbetering stedelijke distributie - stimuleren schone voertuigen met systeem van parkeervergunningen - gedifferentieerd parkeertarief

16 Maatregelen – Rivierenwijk/Sluiskwartier Rivierenbuurt: Afschermende bebouwing Amstellaan / Snippelingsdijk en/of breder wegprofiel Verkeersaantrekkende functies nabij ontsluitingsweg Sluiskwartier: Geen verkeer in plangebied (ondergronds parkeren)

17 Maatregelen – HWS / BT A1 Optimalisatie doorstroming Hanzetracé Nadere uitwerking (samenhang): Routering doorgaand vrachtverkeer over N348 (evt. gecombineerd met reisinformatiesysteem) Aanpassing wegprofiel Siemelinksweg 100% ontsluiting BT A1 oostzijde

18 Maatregelen – ondersteunend Stimuleren via communicatie: OV – fiets – gedeeld autogebruik - schone lease-auto’s Verstandig stoken Planmatig: Positionering gevoelige groepen Geen openhaarden in nieuwbouw Beperken verkeersaantrekkende werking nieuwe plannen Communicatie en monitoring

19 Resultaat Actieplan Basis: Generieke verbetering door schone voertuigen Lokale verbetering door goede doorstroming verkeer Nadere uitwerking: N348 / Siemelinksweg / BT A1 Anticiperen: Haalbaarheid milieuzone / verbetering distributie / gedifferentieerd parkeer(vergunningen)tarief

20 Tauw bv Ir. Berend W. Hoekstra Postbus 133 7400 AC Deventer Tel. 0570-699859 Fax. 0570-699666 berend.hoekstra@tauw.nl


Download ppt "Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google