De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Rapportages Luchtkwaliteit Limburg”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Rapportages Luchtkwaliteit Limburg”"— Transcript van de presentatie:

1 “Rapportages Luchtkwaliteit Limburg”
Workshop Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder? 17 juni 2009 Jan Wensink Programmamanager Luchtkwaliteit Limburg

2 Besluit luchtkwaliteit 2001
Eerste rapportagejaar 2001 9 rapportages (oktober 2002) Geen overschrijdingen plandrempels NO2 Wel overschrijdingen plandrempels PM10

3 PROBLEMEN: LUCHTKWALITEIT Geen info Rijks-/provinciale wegen:
rapportage niet volledig Alleen rekenen op dichtstbijzijnde woning: onderschatting aantal woningen met overschrijding Na RvS-uitspraak: wildgroei in toetsingslocaties wildgroei aantal overschrijdingslocaties Geen of verouderd verkeersmodel: rapportage onbetrouwbaar Onjuiste conclusies: geen knelpunten

4 LUCHTKWALITEIT 2002: 3 rapportages 2003: 5 rapportages
>>Gemeentelijke luchtkwaliteitskaarten >>Gezamenlijke en uniforme aanpak

5 LUCHTKWALITEIT Geen info Rijks-/provinciale wegen:
Provinciale luchtkwaliteitskaarten: regionaal verbindend wegennet: Rijkswegen volgens RWS Directie Zuid Provinciale wegen (grote) gemeentelijke wegen TNO-rekenmodel mobiliteitsmonitor Basisjaar prognoses 2010 Gereed 2005

6 Stikstofdioxideconc. langs wegennet
prognose 2010

7 Stikstofdioxideconcentratie lokaal

8 Luchtkwaliteit: knelpunten langs wegennet
2003 2010 prognose Aantal woningen in overschrijdingsgebied grenswaarde stikstofdioxide (NO2) 24.019 700 Aantal woningen in overschrijdingsgebied grenswaarde fijn stof (PM10) 1.395 < 5

9 LUCHTKWALITEIT

10 LUCHTKWALITEIT Mei/juni 2005: presentatie luchtkwaliteitskaarten 2003
Najaar 2005: oprichting Platform Lucht Limburg Begin 2006: start Platform Lucht Limburg Rapportage 2004 Start NSL-proces Begin 2007: Rapportage 2005 Inventarisatie gereed

11 LUCHTKWALITEIT PLATFORM LUCHT LIMBURG 2002: 3 rapportages
Consistent beeld: overschrijdingen in 6 gemeenten

12 LUCHTKWALITEIT Mei/juni 2005: presentatie luchtkwaliteitskaarten 2003
Najaar 2005: oprichting Platform Lucht Limburg Begin 2006: start Platform Lucht Limburg Rapportage 2004 Start NSL-proces Begin 2007: Rapportage 2005 Inventarisatie gereed Begin 2008: Cijfers Saneringstool 2006 Groot verschil met rapportage 2005 Limburgs Samenwerkingsprogramma

13 NATIONAAL SAMENWERKINGSPROGRAMMA LUCHTKWALITEIT

14 LIMBURGS SAMENWERKINGSPROGRAMMA LUCHTKWALITEIT
Regionale balans: debet credit Rijksmaatregelen Rijks/onderliggend wegennet + 12 IBM-projecten Saneringstool geen overschrijdingen op onderliggend wegennet wel rond 2 Rijkswegen

15 LIMBURGS SAMENWERKINGSPROGRAMMA LUCHTKWALITEIT
In Limburg niets meer te doen en wachten tot het probleem vanzelf wegderogeert? Nee, eigen ambitie vasthouden om meer te doen dan wettelijk noodzakelijk om zodoende gezondheidswinst te realiseren.  Programma Luchtkwaliteit Limburg

16 bestuurlijk commitment en wisselwerking
Organisatie Limburg Milieupanel Bert Kersten structureel; bestuurlijk commitment en wisselwerking Platform Luchtkwaliteit Limburg structureel; aansturing ad-hoc projecten en wisselwerking ambt. Monitoring Luchtkwaliteitskaart Werkgroep schoner vervoer Werkgroep landbouw Werkgroep Groenmaatregelen Handreikingen RO etc. Werkgroep milieuzones structureel karakter; uitvoering routinematige activiteiten ad-hoc karakter; uitvoering tijdelijke projecten

17 LUCHTKWALITEIT Saneringstool: Geen info Rijks-/provinciale wegen:
Alle Rijkswegen, relevante provinciale/gemeentelijke wegen Alleen rekenen op dichtstbijzijnde woning: Rekenen op vaste afstanden (10 m, tenzij), toepasbaarheids- beginsel Geen of verouderd verkeersmodel: Flinke verbetering verkeersmodellen Juiste conclusies?

18 LUCHTKWALITEIT Provinciale luchtkwaliteitskaarten:
Wegennet en verkeersgegevens conform Saneringstool Saneringstool als rekenmodel met aanvullende berekeningen t.b.v. contouren Applicatie Google-Earth Basisjaar prognoses 2011


Download ppt "“Rapportages Luchtkwaliteit Limburg”"

Verwante presentaties


Ads door Google