De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009."— Transcript van de presentatie:

1

2 Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009

3 Van wie mag u premies verwachten in het Vlaams Gewest? 4 De fiscus 4 Uw distributienetbeheerder 4 Uw gemeente 4 Uw provinciebestuur 4 De Vlaamse overheid

4 Waarvoor kan men premies krijgen 4 Vervanging of onderhoud van cv-ketel 4 Hoogrendementbeglazing 4 Dakisolatie – muurisolatie - vloerisolatie 4 Woning met laag E-peil 4 Thermostatische kranen - Kamerthermostaat 4 Zonneboiler / fotovoltaïsche zonnepanelen/ warmtepomp 4 Energie-audit 4 Passiefwoning 4 Groene lening…...

5 4 Ja – soms 50 tot 80% subsidie 4 Voor wie zich grondig informeert 4 Bijna alle premies zijn cumuleerbaar 4 Geen uniforme aanvraag 4 Overtuig uw installateur om de nodige documenten op te maken 4 Hoe hoger de energieprijzen, hoe sneller terugverdiend. Loont het wel de moeite?

6 10 Fiscale maatregelen 4 Vervangen of onderhoud van cv-ketel 4 Superisolerende beglazing 4 Dakisolatie – Muurisolatie - Vloerisolatie 4 Zonneboiler 4 Fotovoltaïsche zonnepanelen (= PV-panelen) 4 Warmtepomp 4 Thermostatische kranen 4 Energie-audit 4 Passiefwoning 4 Groene lening

7 Enkele algemene voorwaarden voor het fiscale voordeel 4 Uitvoering door een geregistreerd aannemer of erkend energiedeskundige voor energieaudit 4 Specifieke eisen per maatregel 4 40% van de investering wordt gerecupereerd 4 Netto fiscaal voordeel per jaar maximum 2.770 euro (geïndexeerd bedrag) per woning (inkomstenjaar 2009) bij renovatie en bij nieuwbouw (per woning) – 4 Maximum 3.600 euro/jaar (geïndexeerd bedrag) voor zonneboiler en PV-panelen 4 Passiefwoning: fiscaal voordeel van 830 euro gedurende 10 jaar

8 Enkele algemene voorwaarden 4 Factuur + betalingsbewijs toevoegen aan belastingaangifte (particulieren) 4 Geen formaliteiten op voorhand 4 Ook geldig voor uw andere eigendommen, appartement, buitenverblijf in België. 4 Ook huurder kan fiscaal voordeel krijgen 4 Niet-belastingplichtigen kunnen niet genieten van een belastingvermindering (sommige gepensioneerden, werklozen, vervangingsinkomen). Ter vervanging werd een premie niet-belastingbetaler ingevoerd: Deze premie is van toepassing voor dakisolatie, hoogrendementsglas en vervanging cv (enkel bestaande woningen).

9 Enkele algemene voorwaarden (fiscaal voordeel) 4 Zowel nieuwbouw als renovatie komen in aanmerking (uitgezonderd cv-ketel). 4 Voor onbepaalde tijd ingevoerd 4 Betaling factuur in 2009 -aangifte doen in 2010 - teruggave van belastingen in 2011 (maar vanaf 2009 overdraagbaarheid bij woningen vanaf 5 j zie verder) 4 Aannemer vermeldt specifieke formulering op factuur 4 Onafhankelijk van hoogte van uw inkomen (wel belastingplichtig zijn – maar vanaf 2009 uitzonderingen –zie verder) 4 Mogelijkheid om investeringen te spreiden

10 Fiscale nieuwigheden vanaf 2009 4 1) Overdraagbaarheid van de belastingvermindering naar volgende 3 jaren voor woningen minstens 5 j in gebruik 4 2) Uitbreiding energiebesparende maatregelen naar muur- en vloerisolatie (uitgaven 2009 en 2010) 4 3) De belastingvermindering bij isolatiewerken wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet (uitgaven 2009 en 2010).

11 Fiscale nieuwigheden vanaf 2009 (vervolg) 4 4) Intrestbonus voor energieleningen (groene leningen afgesloten in 2009 t/m 2011) –1,5% korting op rente –40% belastingvermindering op de rest van de intresten 5) Belastingvermindering in functie van het belastbaar inkomen in plaats van in functie van het eigendomsaandeel

12 1: Vervangen + onderhoud stookketel 4 Oude stookinstallaties op stookolie en aardgas hebben vaak een slecht rendement. (60 à 70 %) 4 Moderne installaties halen een rendement van meer dan 90% (condensatieketel) 4 dwz: Onmiddellijke besparing van 1/5 (of meer!) op de stookkosten (of bvb 600 liter stookolie of 600 kubieke meter aardgas of 300 euro per jaar).

13 Vervangen stookketel (2) 4 Voorwaarden –40% (maximum van 2.770 euro) van de investering bij plaatsing van nieuwe condensatieketel op stookolie of aardgas - kostprijs 3.000 à 5.000 euro (incl. BTW en installatiekosten) - Teruggave via belastingen = 1.200 – 2.000 euro. Ook (twee)jaarlijks onderhoud is fiscaal aftrekbaar (40%). –Vanaf 2007 komen enkel nog condensatieketels in aanmerking –Geregistreerde aannemer moet op factuur een aantal zaken vermelden.

14 2: Plaatsen van hoogrendementsglas 4 Nieuwbouw en renovatie (40% - max. 2770 euro) 4 Hoogrendementsglas : k=1.1 –isoleert 5 keer beter dan enkel glas en 2à3 keer beter dan dubbel glas. 4 Hoogrendementsglas bevat een edelgas + extra coating 4 Opgepast: ook het raamprofiel is van belang en moet goed isolerend zijn

15 Plaatsen van hoogrendementsglas (2) 4 Zowel glas als schrijnwerk leveren fiscaal voordeel op (totaal factuurbedrag) 4 1m² enkel glas vervangen door hoogrendementsglas levert ongeveer 20 euro op per jaar (minder brandstofkosten) 4 Investering op ongeveer 5 à 7 jaar terug - daarna ‘levenslange winst’ 4 Energierenovatieprogramma 2020: alle woningen hebben minstens dubbel glas

16 3: Plaatsen van dakisolatie 4 Nieuwbouw en renovatie (40% - max. 2.770 euro) 4 Verplicht via aannemer 4 Minstens ongeveer 12 cm minerale wol of vergelijkbaar materiaal (maar bij voorkeur 14 à 20 cm) 4 Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken!! Energierenovatieprogramma 2020: alle woningen hebben dakisolatie! 4 Dampscherm niet vergeten.

17 4: Zonneboiler 4 Nieuwbouw en renovatie (40% - max. 3.600 euro) 4 Voor de productie van sanitair warm water 4 Gemiddeld ongeveer 4m² zonnepanelen op dak nodig voor 50% van warmwater- productie of 1m² per persoon 4 Momenteel zeer veel premies beschikbaar. Begint rendabel te worden. 4 Kostprijs: ongeveer 4.000 euro

18 5: Fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) 4 Nieuwbouw en Renovatie (40% - max 3.600 euro bij nieuwbouw en renovatie) 4 Allerlaatste fase energiezuinige woning 4 Nu nog duur, maar prijzen dalen. Gemiddeld 20 à 30m² nodig. 4 Rendabel dankzij groenestroomcertificaten (450 euro per 1000 kWh productie, gedurende 20 jaar) terugverdientijd ong. 10j. (vanaf 2010 dalen de certifaten naar 350 euro)

19 6: Warmtepomp 4 Nieuwbouw en Renovatie (40% - max. 2.770 euro bij nieuwbouw en renovatie) 4 Warmtepomp is milieuvriendelijk alternatief voor klassieke cv 4 Warmte wordt uit de grond of water gehaald met behulp van compressor (vergelijkbaar met werking van koelkast) 4 Voor 1 eenheid elektriciteit die je erin stopt, krijg je 3 à 4 eenheden energie gratis uit de natuur.

20 7: Thermostatische kranen 4 Nieuwbouw en renovatie (40%) 4 Thermostatische kranen en kamerthermostaat komen in aanmerking 4 Laten een betere regeling van de verwarming toe - bvb dag-nacht regeling, correcte temperatuur ipv te koud of te warm, automatische programmering wanneer u af/aanwezig bent, enz...

21 8: Energie-audit 4 40% fiscaal voordeel 4 Uitvoering volgens Energie-Advies- Procedure (EAP) door erkende energie- auditeur (lijst op www.energiesparen.be)www.energiesparen.be 4 Audit focust op gebouwschil (muren, vloeren, dak, ramen) en op verwarmingsinstallatie

22 Nog meer premies... 4 ….van de: –Netbeheerder –KVBG (Gas) –gemeente –Provincie –Vlaams Gewest

23 Premies netbeheerder 4 WIE: Netbeheerder zorgt voor elektrische leidingen tot aan elektriciteitsmeter 4 WAAROM PREMIES: Netbeheerder heeft verbintenis met overheid om een bepaald percentage energie te besparen bij haar klanten in 2009

24 Welke premies geeft de netbeheerder? 4 Plaatsing condensatieketel (125 euro) in bestaande woning 4 Dakisolatie en muurisolatie (2 euro per m² bij Doe-het-zelf en 4 euro per m² via geregistreerde aannemer) in bestaande woning. 4 Hoogrendementglas (10 euro per m² in bestaande woning) 4 Zonneboiler (525 euro in bestaande woning) 4 Premie thermostaatkranen (5 euro in bestaande woning) 4 Meestal ook premie voor warmtepomp in bestaande woning 4 Nieuwbouwpremie woningen met laag E-peil E80: 400 euro, E60: 1000 euro, E40: 1800 euro + 300 euro extra voor zonneboiler

25 Voorwaarden netbeheerder 4 Niet alle netbeheerders geven alle premies 4 Premie aan te vragen via aanvraagformulier, op website of aanvragen bij netbeheerder 4 Netbeheerder kunt u niet zelf kiezen 4 Soms ook voor Doe het Zelf (bvb dakisolatie, muurisolatie) 4 Acties veranderen van jaar tot jaar.

26 Vlaamse dakisolatiepremie 4 Premie van 500 euro voor de plaatsing van dakisolatie in bestaande woning (minstens 40 m²). 4 Doe het zelf of via aannemer 4 Aanvraag samen met premieaanvraag via netbeheerder (zelfde voorwaarden). 4 Verhoogde premie (tot 1000 euro) voor beschermde klanten

27 Vlaamse renovatiepremie 4 De Vlaamse renovatiepremie maakt het nog interessanter om oude woningen te renoveren. 4 Inkomensvoorwaarde: 53.350 euro voor samenwonenden en 37.340 euro voor alleenstaanden (enige woning of woning verhuurd via sociaal verhuurkantoor). 4 Woning minstens 25 jaar oud 4 Minstens 10.000 euro (excl. BTW) investeren. Premie van max. 30% 4 Cumuleerbaar met belastingvermindering 4 O.a. bruikbaar voor vervanging cv, plaatsen ramen met isolerende beglazing, zonneboiler

28 Een voorbeeld 4 De familie Janssens uit Gent laat 20 m² oude ramen vervangen door ramen met goed isolerende raamprofielen en hoogrendementglas met een U-waarde van 1,1 W/m²K. Het factuurbedrag voor de plaatsing van de ramen bedraagt 6.000 euro, inclusief BTW. 4 -Fiscale maatregel: 40% van het factuurbedrag of 2.400 euro kan ingebracht worden via de belastingsaangifte in 2010. In 2011, bij de afrekening van de belastingen, krijgt dit gezin 2.400 euro terug van de belastingen. (+ ong. 180 euro korting op gemeentebelasting) 4 -Van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in Gent is dat IMEWO, krijgt men in 2009 zo'n 10 euro per m² hoogrendementglas die men in bestaande woningen geplaatst heeft. In totaal krijgt men hier dus een subsidie van 200 euro. 4 Eindafrekening: Van het totale factuurbedrag van 6.000 euro blijft na alle premies nog 3.220 euro of iets meer dan de helft. 4 En bovendien bespaart men jaarlijks nog eens 400 euro op de verwarmingskosten...

29 Andere premies 4 Veel gemeenten geven aanvullende premies voor zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen en soms ook voor dakisolatie, warmtepomp, isolerende beglazing of cv- ketel. 4 Provincie Vl-Brabant: aanvullende premie voor muur- en dakisolatie (1,25 euro per m²), hoogrendementsdentsglas (10 euro per m²) en zonneboiler (250 euro). 4 Vlaamse overheid: premie voor niet-belastingbetalers voor dakisolatie, hoogrendementsglas en plaatsing condensatieketel in bestaande woning (voor wie niet in aanmerking komt voor belastingvermindering)

30 Op www.energiesparen.be krijgt u een duidelijk overzicht van de energiepremies die voor u van toepassing zijn bij ‘subsidies’ nadat u de postcode van uw gemeente ingevuld hebt.www.energiesparen.be

31

32

33

34 Op www.energiesparen.be kun je ook je energiewinst voor energiebesparende maatregelen berekenen bij ‘subsidies en calculators’www.energiesparen.be 4 de terugverdientijd en winst voor het isoleren van een niet geïsoleerd hellend dak berekenen 4 de terugverdientijd en winst voor de vervanging van glas met hoogrendementsglas 4 de terugverdientijd en winst voor de vervanging van een oude stookketel (> 20 jaar oud) door een condensatieketel 4 de terugverdientijd en winst voor de plaatsing van een zonneboiler 4 de terugverdientijd en winst voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen 4 winst bij vervanging van gloeilampen door spaarlampen

35

36

37

38 Vragen 4 www.energiesparen.be (veel gestelde vragen + brochures) 4 energie@vlaanderen.be 4 want: –Energie sparen: –de winst is voor u –en het milieu!


Download ppt "Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google