De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaamheid, een kwestie van verdienen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaamheid, een kwestie van verdienen"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen
Kees Oomen directeur AKV, ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gebr. Duijvestijn Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

2 Duurzaamheid en de glastuinbouw
energie gewasbescherming personeel/arbeid meststoffen Planet Waterspoor !, aandachtsgebied waar hard aan gewerkt wordt, maar we zijn er nog niet Meststoffen: Recirculatie, verspilling tegengaan., naast kwaliteit oppervlaktewater ook schaars worden van grondstoffen bv fosfor. P Gewasbescherming: afhankelijkheid van chemie beperken tot minimum, naast waterkwaliteit, ook imago, voedselveiligheid. Politiek gevoelig item. RO: landschappelijk inpassen van kassen, clusteren/concentreren Ik zal nu inzoomen op energie, als item van planet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

3 Verdienen: License to produce en €’s
op alle terreinen blijvend vooruitgang maken om license to produce te behouden! Tegelijkertijd verdienen €: preferente leverancier bedien tussensegmenten => consumenten betalen meer voor duurzaam geproduceerd op termijn lagere kosten Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

4 Energiekengetallen glastuinbouw
Energiekosten 20 – 25 % v.d. bedrijfskosten Elektriciteits productie 10 % NL-productie Energie-efficiëntie 1990: 100 2009: 47% Aardgasgebruik 10 % NL. gasgebruik 4 miljard m3/jaar CO2-emissie w.v. voor teelt 7 Mton (102% 1990) 5,3 Mton (77% 1990) Energie Groot aandeel vd kosten Grote verbetering energie-efficientie Maar absolute hoeveelheid nog steeds bijna 4miljard m3 gas! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

5 Ambitie en doelen glastuinbouw 2020
Verminderen afhankelijkheid van gas: Klimaatneutraal bij nieuwbouw Economisch rendabel Leverancier van warmte en elektriciteit & 45 % minder CO2-emissie t.o.v. 1990 Verbetering e-efficiency met 2 % per jaar 20 % duurzame energie Dus energietransitie nodig: Ambitie en doelen van de sector én EL&I Zijn ambitieus! Gaat er nu ook om het absolute verbruik te verminderen (niet alleen maar efficienter worden, minder enegrie per bos bloemen of kilo groente) Én duurzame energie toepassen (nu 1,3%) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

6 Programma Kas als Energiebron
Innovatie- en actieprogramma glastuinbouw voor realisatie van ambitie en doelen Samenwerking tussen: LTO Glaskracht Nederland Productschap Tuinbouw Ministerie EL&I e.v.a. (kennisinstellingen, toeleverende industrie, adviesbureaus, ..) Programma KAE om dit te realiseren. Is PPS-programma. KAE past prima in 3p’s beleid: daarom werkt mijn ministerie samen met de sector eraan. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

7 Programma Kas als Energiebron
Eén integrale aanpak met 7 transitiepaden: Energie besparen Duurzame energiebronnen Fossiele energie efficiënt inzetten Overig Teeltstrategieën Licht Zonne-energie Aardwarmte Biobrandstoffen Duurzame(re) elektriciteit Duurzame(re) CO₂ Er is niet 1 oplossing Filosofie: eerst zoveel mogelijk besparen, dan invullen met duurzame energie en het restant zo efficient mogelijk met fossiele energie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen 7

8 Budget 2011 Ministerie EL&I
€ 5 mln onderzoek, demo, voorlichting en communicatie Energiesubsidieregelingen: MEI: 2x € 8 mln. = € 16 mln. IRE: € 2 mln. Productschap Tuinbouw € 4 mln onderzoek, demo,voorlichting en communicatie Nb is specifiek budget voor kAE , daarnaast ook nog EIA, mIA, vamil GLK etc. (Wanneer vraag komt: ook voor 2012 dit budget, voor daarna nieuwe afspraken nodig.) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

9 Aardwarmte-acties KAE 1
Studies 2005 en 2007: één van de weinige praktisch rendabele duurzame energie-opties Groot energiebesparings- en duurzame energiegebruikpotentieel: minimaal 10% Ambitie: In ha glastuinbouw op aardwarmte In ha In ha = 0,3 Mton CO2-reductie, ca 5% Verder inzoomen op aardwarmte omdat we vandaag bij de opening van het 4e project in de tuinbouw zijn. En aarwdarmte belangrijk pad voor ed tuinbouw: Potentie minimaal 10%, wanneer in de toekomst ook meerdere lagen vd bodem gebruikt kunnen worden nog groter. EL&I (lees LNV) en PT zijn trendsettend geweest voor aardwarmte Hebben met KAE aardwarmte op de kaart gezet in NL en op de agenda van de ondernemers. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

10 Aardwarmte-acties KAE 2
Garantie op misboren: Maatwerkgarantievoorziening voor 1e project in NL (2006) Agendering noodzaak garantie: - bank/verzekeraars (2007/2008) EL&I-garantieregeling (vanaf 2009) MEI-subsidie EL&I: 24 projecten (vanaf 2007) Kennisontwikkeling en - uitwisseling: bijeenkomsten vd Bosch, Ammerlaan, Duijvestijn, MEI-tuinders stappenplan Verkenning aardwarmte met hoge temperatuur opslag Onderzoek naar mogelijkheden ondiepe aardwarmte ( m) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

11 Actieplan Aardwarmte EL&I april 2011
Aardwarmte is een duurzame energieoptie met potentie Bij stijgende energieprijzen snel economisch aantrekkelijk Doel voor 2020: 11 PJ ca 70 projecten (glastuinbouw 4-5 PJ) Potentie voor 2050: wellicht 20% van het totale energiegebruik Prille ontwikkeling: 6 projecten (4 glastuinbouw, 1 woningbouw, 1 benutten mijnbouw) Vele plannen (84 opsporingsvergunningen aangevraagd, ca 70 in de glastuinbouw, 24 x MEI-subsidie) Focus: stimuleren bestaande plannen en acties voor alle partijen april naar de Tweede kamer Nieuwtje: Begin april komt actieplan aardwarmte van EL&I (samenwerking EZ en LNV) Tipje van de sluier oplichten: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen

12 Gebr. Duijvestijn energiekenniskas leerbedrijf
marktgericht begeleidingscommissie onderzoek Aardwarmte personeelsbeleid open voor innovaties kennisdelen Gebr. Duijvestijn Ik wil gebr. Duijvestijn graag in het zonnetje zetten, zij zijn voorlopers met visie, duurzaamheid in alle facetten hoog in het vaandel, open kennisdelers. En feliciteren met hun aardwarmteproject!! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen


Download ppt "Duurzaamheid, een kwestie van verdienen"

Verwante presentaties


Ads door Google