De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Regionale brandweer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Regionale brandweer"— Transcript van de presentatie:

1 Buisleidingen: druk op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid Casus Den Helder Julianadorp-Zuidoost

2 Kennismaking Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Regionale brandweer
Geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen (GHOR) Ambulancezorg Meldkamer Veiligheidsbureau 26 gemeenten inwoners ISO 9001:2008 gecertificeerd

3 Regionale brandweer NHN
Bureau Proactie en Preventie Operationele Voorbereiding Opleiden en Oefenen Externe veiligheid is ondergebracht bij Bureau Proactie en Preventie

4 Externe veiligheid Regionale brandweer: wettelijk aangewezen adviesrol bij milieuvergunningen en bestemmingsplannen (Bevi, art. 12 en 13) - Toetsing plaatsgebonden risico en verantwoording groepsrisico - Beoordeling zelfredzaamheid Advies rampenbestrijding en de voorbereiding daarop Daarnaast niet-wettelijke adviesrol: - Bluswatervoorzieningen Bereikbaarheid en brandweerzorg (opkomsttijden)

5 Wettelijk kader advies
Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen, 1984 Ontwerpbesluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RnVGS) Circulaire transportleidingen brandbare vloeistoffen K1/K2/K3, 1991

6 Toetsing Aanwezigheid risicovolle objecten/activiteiten
Kwetsbare objecten binnen zones risicovol object Aanwezigheid transportroute(s) gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor) Aanwezigheid (hogedruk) buisleidingen Verantwoording groepsrisico Gekozen scenario en berekeningsmethodiek (QRA)

7 Aandachtspunten buisleidingen
Buisleidingincidenten komen niet vaak voor, maar hebben in potentie een grote omvang Incident buisleiding is specifiek OGS-ongeval: vaak sprake van langdurige (gas)uitstroming en druk Vaak landelijk gelegen: > lastiger bereikbaar > mogelijk gebrek aan bluswater > aanwezigheid drainagesystemen = verspreiding vloeistof

8 Incident Gellingen (B)
30 juli 2004: ontploffing van 80 bar buisleiding op industrieterrein a.g.v. graafwerkzaamheden 24 doden en 132 gewonden Wat overbleef: verbrande aarde in een straal van meter en een gapende krater, enorme schade aan gebouwen en infrastructuur.

9 Casus Julianadorp-Zuidoost, Den Helder

10 Rampbestrijding en zelfredzaamheid
Veel vermindert zelfredzame personen binnen het invloedsgebied van de zeven aanwezige buisleidingen. Beperkte begeleiding aanwezig om alle cliënten tijdig uit zone weg te krijgen. Advies om zorglocaties niet binnen het 100% letaliteitsgebied te bouwen. Daarbuiten vallen mogelijk ook dodelijke slachtoffers, maar is schuilen wellicht mogelijk. Bouwkundige maatregelen (bescherming tegen hittestraling en druk). Maatregelen aan de leidingen treffen.


Download ppt "Kennismaking Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Regionale brandweer"

Verwante presentaties


Ads door Google