De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Bluswaterbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Bluswaterbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Bluswaterbeleid
Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater

2 Toekomst Bluswaterbeleid
Toegelicht volgens de nieuwe handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

3 Nieuwe Handreiking: Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Gerda J. Bouma, NVBR Projectgroep Bluswater

4 Status en gebruik nieuwe handreiking
2 delen: Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

5 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

6 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Vervangt Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uit 2003 Als verwijzing voor specificaties bluswater-voorziening en bereikbaarheid bij vergunning & advies en toezicht & handhaving m.b.t. activiteiten bouwen, gebruik en milieu Praktische uitwerking wet- en regelgeving

7 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Per voorbeeldscenario hoeveelheid bluswater bij standaard inzet Bereikbaarheid incidentlocaties en bluswatervoorzieningen Vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en praktijkervaring Relatie bluswater en alarmering, uitruk- en inzetprocedures

8 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Scenario’s ingedeeld in 3 groepen: Woningen Utiliteitsgebouwen Ongevallen met gevaarlijke stoffen en transport Per scenario subcategorieën

9 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

10 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Handreiking om per gemeente of per veiligheidsregio Bluswaterbeleid op te stellen Welke eisen voor bluswatervoorziening in bepaald verzorgingsgebied, in relatie tot: Specifieke risico’s Mogelijkheden repressieve organisatie

11 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Verminderde beschikbaarheid van bluswater Verminderde beschikbaarheid van brandkranen Leidt tot: Consequenties voor te hanteren inzetstrategie brandweer

12 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Inzetstrategieën: Standaardinzet Alternatieve inzetstrategie Anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater Blussing slechts een van de maatregelen om branduitbreiding te voorkomen

13 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Standaardinzetstrategie Inzetstrategie doorgaans door brandweer gebruikt Vuistregels en praktijkervaring Aanpassing definities primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen

14 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Primaire bluswatervoorziening Operationeel binnen 3 minuten Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 1 uur Brandkranen of alternatieve voorzieningen

15 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Secundaire bluswatervoorziening Operationeel binnen half uur Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 4 uur Capaciteit > 90 m3/uur of 1500 l/min

16 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Tertiaire bluswatervoorziening Operationeel binnen 1 uur Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer onbeperkt Capaciteit 120 m3/uur of 2000 l/min

17 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Alternatieve inzetstrategie met anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater Hoeveelheid bluswater vroeger, nu niet meer Wat is minimale hoeveelheid bluswater waarbij realistische inzet nog mogelijk is Consequenties voor brandbestrijdingsprotocollen

18 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen Afstand 1e bluswatervoorziening tot opstelplaats 40 – 100 meter Strategisch gekozen brandkraan Uitrukken met 2 TS-en om waterwinning over grotere afstanden op te bouwen

19 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen Hogedruk blusleiding - lagedruk blusleiding Tankautospuit primaire bluswatervoorziening Drenthe Zeeland

20 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Alternatieve inzetstrategie waarbij blussing slechts een van de maatregelen is om branduitbreiding te voorkomen Maatregelen aan “voorkant” veiligheidsketen Brandpreventieve voorzieningen bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch Doel brand voorkomen of beheersbaar houden, waardoor nog minder bluswater benodigd

21 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Brandpreventieve maatregelen: Onbrandbare materialen in bouw Onbrandbare materialen in inrichting BLEVE-resistente coating Voorlichting Toezicht en handhaving

22 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Brandpreventieve maatregelen > wettelijk Compartimentering (Woning)sprinklers Rook- en warmteafvoerinstallaties BHV-organisatie Rookmelders Brandmeldinstallatie

23 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen Bij elke alternatieve inzetstrategie Nog meer bij inzet “voorkant” veiligheidsketen Uitwerking op alarmering - , uitruk – en inzetprocedures Consequenties opleiden, trainen en oefenen Bereidheid en houdbaarheid niet wettelijke maatregelen

24 Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Vragen?


Download ppt "Toekomst Bluswaterbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google