De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 MINIMALE IMPROVISATIE DOOR MAXIMALE VOORBEREIDING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 MINIMALE IMPROVISATIE DOOR MAXIMALE VOORBEREIDING."— Transcript van de presentatie:

1 1 MINIMALE IMPROVISATIE DOOR MAXIMALE VOORBEREIDING

2 Storm over Nederland Robert Morren Rob van Dorland

3 3

4 4 Gestrand door de storm

5 5

6 6 LBI Techniekveld Categorie Weer 1. Baan 2. Gebouwen & Kunstwerken 3. Energie- voorziening 4. Trein- beveiliging / Seinwezen 1. Gladde Sporen · Omgeving en ObjectenOmgeving en Objecten --- 2. Winterse omstandigheden Systemen en Objecten · Beweegbar e bruggenBeweegbar e bruggen · Station (Transfer)Station (Transfer) Bovenleiding Systemen en Objecten 3. Hoge temperatuur · ObjectenObjecten Beweegbare bruggen - Systemen en Objecten 4. Bliksem-- Systemen en Objecten · ObjectenObjecten 5. Storm · OmgevingOmgeving · WerkenWerken ·Beweegbare bruggenBeweegbare bruggen ·BaanvakkenBaanvakken·OverwegenOverwegen

7 7 S Partner Categorie Weer 1. ProRail Inframanagement (IM) 2. ProRail Railverkeersleiding (VL) 3. NSR4. NedTrain 5. Overige Vervoerders Status Check Voorbe- reiding LBI Voorbe- reiding LBI Voor- bereiding LBI Voor- bereiding LBI Voor- bereiding LBI 1. Gladde Sporen IM VL NSR NedTrain Overige Vervoer- ders 2. Winterse omstandig- heden VL NSR NedTrain Overige Vervoer- ders 3. Hoge Temperatuur VL NSR NedTrain Overige Vervoer- ders 4. BliksemVL NSR NedTrain Overige Vervoer- ders 5. StormVL NSR NedTrain Overige Vervoer- ders

8 8 Wie is nu waar verantwoordelijk voor? • ProRail is als railinfrabeheerder verantwoordelijk voor voldoende capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor. • Daarnaast heeft ProRail de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het incidentmanagement en coördineert zij alle werkzaamheden die op het moment van het incident nodig zijn. • De calamiteitenorganisatie van ProRail is voor een deel ondergebracht in het Backoffice te Utrecht (OCCR).

9 9 De NS • De Nederlandse Spoorwegen (NS) is als vervoerder in eerste aanleg verantwoordelijk voor alles wat met de reizigers te maken heeft. • De NS zorgt voor de informatievoorziening aan de reizigers, regelt de eerste opvang op het station bij uitval van treinen en biedt zo mogelijk alternatief vervoer aan.

10 10 VNG • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2006 met de NS overlegd over de rol van gemeenten bij de opvang van reizigers bij ernstige verstoring van het treinverkeer. • In de afgelopen jaren is het enkele keren voorgekomen dat grote aantallen reizigers door ernstige verstoringen van de treindienst niet meer met het openbaar vervoer hun bestemming konden bereiken. Zij strandden, zonder dat alternatief vervoer geboden kon worden. • In onderling overleg hebben de VNG en NS afspraken gemaakt over de verdeling van de rollen en kosten, bij de opvang van reizigers bij ernstige verstoring van het treinverkeer.

11 11 Afspraken

12 12

13 13 Opvang in het land

14 14 Betrekken gemeentes • In het rampen (bestrijdings) plan is de opvang een gemeentelijk proces. Om goed te kunnen anticiperen is het van belang dat de gemeentes zo vroeg mogelijk informatie krijgen over een eventuele opvangvraag. • De gemeentes vragen daarom aan ProRail hen te informeren als besloten is om in het kader van verwachte slechte weersomstandigheden een LBI in te richten. • De meldkamer van de veiligheidsregio beschikt over de gemeentelijke piketlijsten.

15 15

16 16 Taakverdeling Als het LBI besluit om de landelijke of een regionale treindienst stil te leggen zullen reizigers in grote getale stranden. Voorzitter LBI: • Informeert de voorzitter RBI en het DCC bij de verwachting van het optreden van een calamiteit waarbij opvang van grote aantallen reizigers door gemeentes noodzakelijk kan worden. (doel voorinformatie is tijdig kunnen anticiperen door de gemeentes). • Als het besluit is genomen om de treindienst stil te leggen, waardoor grootschalige opvang van reizigers door gemeentes noodzakelijk wordt.

17 17 Voorzitter RBI • Zorgt er voor dat de gemeentes de (voor)informatie krijgen. • Gebruikt daarvoor de reguliere contacten van de regionale calamiteitenorganisatie met de overheidshulpdiensten (meldkamer veiligheidsregio). • Laat inventariseren in een welke gemeentes opvang van reizigers noodzakelijk is en voor hoeveel reizigers. Vervolgens informeert de voorzitter de gemeentes daarover. • Vraagt de gemeentes om de opvang, overeenkomstig de VNG afspraken, te organiseren.

18 18 Kosten opvang • De kosten die de gemeenten maken voor de opvang van gestrande reizigers bij ernstige verstoringen berekenen zij niet door aan de spoorwegondernemingen. • Als aan gemeenten wordt gevraagd om voor opvang van reizigers te zorgen bij treinincidenten, waarvan de oorzaak ligt bij de spoorsector, kan de gemeente die kosten in rekening brengen bij de vervoerder. De gemeente ondersteunt dan de normale uitvoering van het deelaspect opvang reizigers.

19 19

20 20

21 21 WIJ ZORGEN DAT ‘T SPOORT


Download ppt "1 MINIMALE IMPROVISATIE DOOR MAXIMALE VOORBEREIDING."

Verwante presentaties


Ads door Google