De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid

2 31 januari 2012 Inhoud Risicobeheersing Enkele ervaringen Enkele tools Mijn visie voor de GHOR

3 9 november 20113 Risicobeheersing Risicobeheersing = vroegtijdige advisering ten aanzien van fysieke veiligheidsaspecten, verminderen van de kans op het ontstaan van incidenten en van (volg)schade en het optimaliseren van de mogelijkheden voor zelfredding en hulpverlening Gebouwde omgeving: ruimtelijke ontwikkeling met mens gemaakte constructies 31 januari 2012

4 Risicobeheersing (uit NVBR, 2005) 4 31 januari 2012

5 5 Risicobeheersing Inhoudelijke verankering –Geneeskundige hulpverlening somatisch: Opvang en zorg voor gewonden –Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) psychosociale hulp aan slachtoffers en betrokkenen direct na de ramp –Preventieve openbare gezondheidszorg (POG) bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu 31 januari 2012

6 6 Risicobeheersing Formele verankering: Wet veiligheidsregio (Wvr) en BEVI –Art 1 (Wvr): advisering overheden –Art 15 (Wvr): regionaal risicoprofiel en risico reductie –Art 12 en 13 (BEVI): adviseringover gewonden, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 31 januari 2012

7 7 Enkele ervaringen Groen Harttunnel –Wat, hoe, resultaat en rol GHOR Gebiedsinrichting Delftse Poort –Wat, hoe, resultaat en rol GHOR Stationsgebied Utrecht –Wat, hoe, resultaat en rol GHOR 31 januari 2012

8 8 Enkele ervaringen Groen Harttunnel (1995-2010) Ca 2000 personen in spoortunnel (ruim 6km) –Wat: Veilige evacuatie uit spoortunnel HSL Vergiftiging passagiers door rook Posities van gewondennesten en opstelplaatsen Gewondenschattingen (aard en aantal) en benodigde GHOR- capaciteit Afvoeren van gewonden en gewondenspreiding –Hoe Regionale ghor functionaris met intensieve inhoudelijke ondersteuning (P. v.d. Torn) 31 januari 2012

9 9 Enkele ervaringen Groen Harttunnel (1995-2010) –Resultaat Evacuatieroutes en normtijden Posities van gewondennesten en bereikbaarheid tunnelschachten Gewondenschattingen (aard en aantal) en tekort GHOR- capaciteit Horizontaal langstransport en gewondenspreidingsplannen –Rol GHOR Partner aan ‘tafel’ Inhoudelijke adviseur van proj. ontw. en bevoegd gezag op met name reressieve onderdelen 31 januari 2012

10 10 Enkele ervaringen Gebiedsinrichting Delftse Poort (2004) Verdubbeling IKEA Delft tot European concept centre –Wat: Veilige evacuatie Bereikbaarheid –Hoe Door brandweer ingebracht 31 januari 2012

11 11 Enkele ervaringen Gebiedsinrichting Delftse Poort (2004) –Resultaat bereikbaarheid IKEA i.v.m. files A13 –Rol GHOR Geen partner aan ‘tafel’, indien nodig dan brandweer behartigt belang 31 januari 2012

12 12 Enkele ervaringen Stationsgebied Utrecht (2005-2010) OV-terminal 360.000pers/dag 31 januari 2012

13 Stationsgebied Utrecht (2005-2010) 1331 januari 2012

14 Stationsgebied Utrecht (2005-2010) 1431 januari 2012

15 Stationsgebied Utrecht (2005-2010) 15 31 januari 2012

16 16 Enkele ervaringen Stationsgebied Utrecht (2005-2010) OV-terminal 360.000pers/dag –Wat: Evacuatieroutes en normtijden Posities van gewondennesten, bereikbaarheid stationsgebied, +1 niveau en perrons Gewondenschattingen (aard en aantal) en GHOR-capaciteit Gewondenafvoer en gewondenspreidingsplannen –Hoe Twee GHOR-functionarissen aan tafel Zelf meedenken in ontwerp Zelf eisen stellen aan ontwerp 31 januari 2012

17 17 Enkele ervaring Stationsgebied Utrecht (2005-2010) –Resultaat Evacuatieroutes en normtijden Posities van gewondennesten nabij station, bereikbaarheid stationsgebied, met ambu motor op+1 niveau en op perrons Gewondenschattingen (aard en aantal) en GHOR-capaciteit Gewonden afvoer en gewondenspreidingsplannen –Rol GHOR Partner aan ‘tafel’ Inhoudelijke adviseur van proj ontw en bevoegd gezag op zowel repressieve onderdelen als preventieve onderdelen (RISICOBEOORDELING) 31 januari 2012

18 Enkele ervaringen (-) Projectleiders: passief Faseverschillen: doorschuiven Onderhandelingen: uitruil Mobiliteit medewerkers: geheugenverlies Verwevenheid: besluiteloosheid 31 januari 2012

19 Enkele ervaringen (+) Veiligheid: breed beschouwd Contacten: elkaar vinden Individuele projectproblemen: Collectieve gebiedsoplossingen 31 januari 2012

20 20 Enkele instrumenten Richtlijnen hulpverlening (Pos Utrecht) Gewonden berekeningen (TNO) Zelfredzaamheid (TNO) 31 januari 2012

21 Enkele instrumenten Richtlijnen hulpverlening (Pos Utrecht): –Bereikbaarheid: aantal zijdes, welke voertuigen –Zorgnorm: binnen hoeveelminuten wie waar –Toegankelijkheid: entrée tot gebouwen, loopafstanden –Dimensies infra: breedte, aslast, doorrijhoogte, verkeerscirculatie –Opstelplaatsen: omvang en positie 31 januari 2012

22 Enkele instrumenten Kwantificering gewonden 31 januari 2012

23 Enkele instrumenten Kwantificering gewonden 31 januari 2012

24 Zelfredzaamheid 24 Geen zelfredzaam heid Wel zelfredzaam heid Aantal doden71 Aantal gewonden5864 31 januari 2012

25 Mijn visie Welke ‘projecten’? –Evenementen –Tunnels –Stationaire installaties (EV) –Transportinfrastructuur (infra, transfer points) –… 31 januari 2012

26 Mijn visie Welke aspecten? Externe Veiligheid: –Groepsrisico, Gewonden, Zelfredzaamheid Vluchtmogelijkheden: –Verminderd zelfredzamen Bereikbaarheid en toegangkelijkheid: –Uitrukroutes, zorgnormen (aanrijtijden) Opstelplaatsen: –Loopafstanden, werkruimte en logisitiek 31 januari 2012

27 Mijn visie Welke aspecten? Externe Veiligheid: –Groepsrisico, Gewonden, Zelfredzaamheid Vluchtmogelijkheden: –Verminderd zelfredzamen Bereikbaarheid en toegangkelijkheid: –Uitrukroutes, zorgnormen (aanrijtijden) Opstelplaatsen: –Loopafstanden, werkruimte en logisitiek 31 januari 2012

28 28 Mijn visie voor de GHOR Wel degelijk een rol in risicobeheersing gebouwde omgeving: advisering bij gebiedsinrichtingsprojecten over bereikbaarheid, werkruimte, gewonden (aard en aantal) zelfredzaamheid, capaciteit Type projecten: evenementen, publieke ruimtes (ov- terminals/winkelcentra) tunnels, infrastructuur niet overal (elke VR) zelf ontwikkelen: kenniscentralisatie (pool van deskundigen) Kwantitatieve tools 31 januari 2012

29 En nu … Werk gewenst rol uit Maak gewenste rol duidelijk naar partners Organiseer die rol Wen er zelf aan, en laat andere eraan wennen 31 januari 2012


Download ppt "31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google