De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een verbinding van….. Stand van zaken….. -Betrokken bij bijna 100 zaken -Succesvol in de samenwerking zorg, politie, justitie : dus multidisciplinair.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een verbinding van….. Stand van zaken….. -Betrokken bij bijna 100 zaken -Succesvol in de samenwerking zorg, politie, justitie : dus multidisciplinair."— Transcript van de presentatie:

1 een verbinding van….

2 Stand van zaken….. -Betrokken bij bijna 100 zaken -Succesvol in de samenwerking zorg, politie, justitie : dus multidisciplinair én intersectoraal -Versnelling doorlooptijden: -in 50% van de zaken onderzoek klaar in 2-4 weken -in 50% van de zaken plan van aanpak lopend in 4 – 6 weken -Centrale professional in alle zaken -Agendering knelpunten bij ministeries V&J en VWS

3 Tevreden?? Nee….. Het kind en gezin staan nog te weinig centraal… We worden te veel een casusoverleg… We gaan doorontwikkelen -> fase 2: -veel minder zaken, meer handson -successen veel meer positioneren -knelpunten en dilemma’s veel concreter agenderen op operationeel, tactisch, strategisch, politiek niveau

4 Het gezin van Dijk Even voorstellen: Dennis van Dijk

5 En een korte impressie van de geschiedenis van zijn gezin -Voorgeschiedenis ouders - Voorgeschiedenis Dennis -De andere 4 kinderen - Wie deden melding, wat leverde onderzoek op? -Amulante hulp ingezet op ouders -Ambulante hulp ingezet op de kinderen

6 Vervolg -Effecten hulpverlening? -Onder Toezicht Stellingen - Huisverboden - ………

7 Aan hulp ontbrak het niet…. -In dit gezin is in het vrijwillig kader jarenlang begeleiding aanwezig geweest: - AMW, IAG, GGZ, Fier, Jeugdhulp (gezinscoach), diverse hulpinterventies voor de kinderen, Reclassering, etc., ->Dit is een gezin voor het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 professional! Out of the box, wat zou wenselijk zijn? Hoe gaat u hier voor zorgen, wat kunt u in uw instelling, regio veroorzaken?

8 Succesvol -Snelle samenwerking politie, zorg -Onderzoek politie, AMK, top-teen binnen 2 weken -Top-teen leverde onverwacht zicht op oud letsel op -Alle kinderen werden gezien en gehoord, konden vertellen, maakten hun perspectief duidelijk -Gezinsvoogden zien onderdelen van de kindverhoren -Diagnost kinderen met bekijken verhoren. -Scherpe diagnostiek van de kinderen, ouders gemotiveerd voor eigen diagnostiek -Focus op gezins- en relatieproblematiek -Hoop en Motivatie gezinsleden door de snelle interventies -Afstemming professionals door bespreking in team MDC-K

9 Niet succesvol - Verkeerde match pleegzorg voor 1 kind met effect op hele gezin - Langdurig proces diagnostiek kinderen - Langdurig strafrechtproces - Door het lange traject namen de hoop en motivatie af kind trok haar verhaal in ouders ontkenden mishandeling ouders vertelden de kinderen dat ze weer thuis mochten wonen.... En… moeder blijkt in 2012 zwanger en 6 e kind wordt geboren…Wederom een niet gecontroleerde zwangerschap, verborgen gehouden voor alle betrokkenen

10 Conclusie : Ouders houden onvoorwaardelijk van hun kinderen maar kunnen hen niet de basisveiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden bieden Alle risicofactoren op herhaling van KM zijn nog aanwezig: financiële problemen, middelengebruik vader, eigen verleden, problemen en relatiedynamiek ouders…. -> uithuisplaatsing kinderen verlengd

11 Maken wij het verschil? Praten we écht met ouders? Over hun liefde voor de kinderen, over de mogelijkheid weer zwanger te raken, over seks, over…… Praten we écht met kinderen? Gaan we deze gezinnen opmerken in het voorliggende veld? In de pedagogische civil society? Welke betekenis heeft de gemeente? de WMO? Blijven we de hulp aanbieden op leeftijd, op individu, op aanbodmogelijkheden / -beperkingen, binnen een vrijwillig kader?

12 Wij willen het verschil graag maken Dat kan alleen in samenwerking, met u…. Dat kan alleen als we in alle werkzaamheden, overleggen het kind en zijn gezin echt centraal stellen en de vraag stellen; Zou ik het ook zo doen als het mijn eigen kind of gezin betrof? Wat zou u dan essentieel gevonden hebben voor het gezin van Dijk?

13 Wij gaan de volgende fase in, tot volgend jaar!


Download ppt "Een verbinding van….. Stand van zaken….. -Betrokken bij bijna 100 zaken -Succesvol in de samenwerking zorg, politie, justitie : dus multidisciplinair."

Verwante presentaties


Ads door Google