De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteavond 3Wijken donderdag 28 januari 2016. Programma Opening:20.00 uur Structuur wijkkerkenraad20.10 uur Jeugd- en jongerenwerker20.20 uur Koffie20.45.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteavond 3Wijken donderdag 28 januari 2016. Programma Opening:20.00 uur Structuur wijkkerkenraad20.10 uur Jeugd- en jongerenwerker20.20 uur Koffie20.45."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteavond 3Wijken donderdag 28 januari 2016

2 Programma Opening:20.00 uur Structuur wijkkerkenraad20.10 uur Jeugd- en jongerenwerker20.20 uur Koffie20.45 uur Huisvesting Traject2421.00 uur Rapport CHE21.30 uur Afsluiting:21.40 uur Borrel:21.45 uur

3 Structuur 1: de basis Wijkkerkenraad Ouderlingen Diakenen Ouderlingen- kerkrentmeester Predikanten Voorzitter Scriba College van Diakenen College van Kerkrentmeesters

4 Structuur 2: de taakgroepen Moderamen (elke maand) Wijkkerkenraad (4 x per jaar) Gebruik kerkgebouw Pastoraat en gemeenteopbouw Kerk naar buiten Pastoraat mensen met een beperking Jeugd, jongeren en gezinnen Erediensten Kleine Kerkenraad (7 x per jaar)

5 Taakgroep Gebruik Kerkgebouw De coördinator coördineert en is contactpersoon van zijn/haar taakgroep naar de wijkkerkenraad/ moderamen/CvK/Nieuw Salem, voor wat betreft: a. de kosters b. verwarming en verlichting kerkzaal c. geluid en beeld d. schoonmaak en klein onderhoud l e. overleg met CvK over groot onderhoud

6 Taakgroep Gebruik Kerkgebouw De taakgroep functioneert. Wat mist is alleen een coördinator die het overzicht houdt en als contactpersoon functioneert naar wijkkerkenraad, moderamen en College van Kerkrentmeesters. Tijdbesteding: gemiddeld enkele uren per week en eens per maand een vergadering l Wie is in voor deze aantrekkelijke functie?

7 Overige vacatures Thans nog een ouderling-kerkrentmeester In september 2016 is in principe de helft van de wijkkerkenraad aftredend. Denkt en doet u ook mee? Wilt u meedoen en heeft u vragen? Erik Budding en Ron Spruit staan u gaarne l te woord.

8 Nog vragen?

9 eerst afsplitsing Immanuëlkerk nu zelfstandige kerkenraadscommissie, eigen kleur van de regenboog volledig onderdeel PGD Algemene Kerkenraad (AK) is verantwoordelijk voor hun huisvesting huisvesting dient plaats te vinden in eigen gebouwen Traject 24

10 Besluit 19 mei 2011: Handhaven Grote Kerk voor PGD Afstoting andere gebouwen tenzij voldoende inkomsten (2018) Inmiddels Immanuëlkerk te koop Beëindiging alle externe huur Besluit 14 december 2015: werken aan verzoening T24 en Immanuël T24 vanaf 1/1/2017 in 't Hoge Licht, tenzij... Tot die tijd in Grote Kerk / Nieuw Salem Huisvesting, besluiten AK

11 ontmoetingen na de dienst mogen geen hinder ondervinden van T24 evaluatie na 3 maanden Trajectvoor beide partijen niet de meest gewenste situatie geen andere mogelijkheden, we hebben ook verantwoordelijkheid voor andere wijken besluit AK wordt loyaal uitgevoerd voorwaarden 3W:24 in Grote Kerk / NS

12 T24 houdt bijeenkomst vanaf ca.11.45 uur bijeenkomsten vinden plaats in NS zaal 2 en 3 zaal 1 wordt gebruikt voor garderobe en ontvangst met koffie vanaf 11.30 startdatum vanaf 6 maart 2016 eerste overleg tussen 3W, T24 en HGG heeft reeds plaatsgevonden operationele zaken worden verder afgestemd Uitvoering besluit

13 Nog vragen?

14 Kerk naar buiten Onderzoek studenten Christelijke Hogeschool Ede Maart –juni 2015

15

16 Verkennend onderzoek Wat zijn behoeften van Driebergenaren op het gebied van zingeving en maatschappij? Op welke manier kan wijkgemeente 3wijken hierin van betekenis zijn?

17 Kerk als Herberg Open naar de buurt Open naar elkaar Open naar God

18 Onderzoek Enquête op straat Gesprekken met niet kerkelijke sleutelfiguren Gesprekken met kerkelijke sleutelfiguren Workshop op vrijwilligersavond 3wijken

19 Straatenquête

20

21

22

23

24 Sleutelfiguren buiten de kerk Wijkagent Filiaalmanager AH Jongerenwerker Teamleider Samen op de Heuvelrug Huisarts

25 Maatschappelijk Eenzaamheid Ouderen Verbinding leggen tussen groepen in de samenleving

26 Zingeving Ondersteuning bij: o Zingevingsvragen o Levensvragen o Geloofsvragen o Sociaal maatschappelijke en financiële vragen

27 Interview gemeenteleden Vz wijkkerkenraad 3wijken Vz ZWO Vz taakgroep pastoraat

28 Voorzichtige missionaire houding Contacten aangaan met verschillende groepen: IVA studenten, moslims Diaconie: Schuldhulpmaatje Prins Heerlijk

29 Aanbevelingen Missionaire presentie Talenten gemeenteleden Netwerk verbreden


Download ppt "Gemeenteavond 3Wijken donderdag 28 januari 2016. Programma Opening:20.00 uur Structuur wijkkerkenraad20.10 uur Jeugd- en jongerenwerker20.20 uur Koffie20.45."

Verwante presentaties


Ads door Google