De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -"— Transcript van de presentatie:

1 Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -

2 PKN : 2.000.000 leden Vijf soorten gemeenten: - Hervormde gemeenten
- Gereformeerde kerken - Evangelisch-Lutherse gemeenten - Federaties (Herv.-Geref.) - Protestantse gemeenten (gefuseerd)

3

4

5 Waar staan wij nu als kerk ? Waar staan we over vier jaar?

6 Twee ontwikkelingen: Geestelijke ontwikkeling Materiële ontwikkeling

7 Geestelijke ontwikkeling.
2002 Beginselverklaring : “In het licht van Gods liefde voor de wereld, willen we, als navolgers van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest, leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.”

8 “Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen, zijn we bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in een uitvoering te geven aan: Hart hebben voor de Heer; Hart hebben voor elkaar als zijn volgelingen; Hart hebben voor zijn werk in de wereld.”

9 Campagnes: 2005 Doelgerichte gemeente - Rick Warren
2006 Doelgericht samenleven - Rick Warren Ontmoetingen met God - Peter Hendriks Bouwen aan een gemeente die ertoe doet

10

11 2009-2010 “Samen – Geloof – Leven”
Geloofsgesprek ‘De Tien Woorden’ “Samen – Geloof – Leven” “Kerk met en voor het gezin” Geloofsgesprek ‘De Bergrede’ Beleidsvisie kerkelijk jeugdwerk

12 Protestantse gemeente te Oudehaske
2010 Vorming Protestantse gemeente te Oudehaske

13 Materiële ontwikkeling
Gebouwen – financiën - cijfers

14

15

16

17

18

19 1 gemeente 2 kerkgebouwen 3 dorpen

20 1 Predikantsplaats 2 Onderhoud kerk Haskerhorne 3 Onderhoud kerk Oudehaske 4 Onderhoud pastorie 5 Onderhoud begraafplaatsen 6 Restauratie kerkorgel Oudehaske 7 Beleid ?

21 Beleidsplan ‘Kerk met en zonder muren’.
Geen eigen jeugdruimte Mogelijkheid tot koop SHELL-gebouw voor 10000 Opwaarderen Marthazaal Verbetering zichtbaarheid en beleving kerkzaal

22 Beleidsvoornemens : (samengevat)
- Het beschikbare budget niet meer overschrijden - Ontmoetingsfunctie Marthazaal versterken - Zichtbaarheid en ambiance in kerkzaal verbeteren

23 OMVANG GEMEENTE: 2006 : 1032 leden, 310 lidm., 470 dpldn, 252 ov. 2008 : leden, 291 lidm., 445 dpldn, 163 ov. 2010 : leden, 294 lidm, dpldn, 192 ov. 2011 : leden, 286 lidm., 434 dpldn, 191 ov. 2012 : leden, 282 lidm., 436 dpldn, 193 ov

24 AANTAL ADRESSEN in 2011 : 376 Oudehaske : 249 Haskerhorne : 69 Vegelinsoord : 44 Overig : 14

25 INKOMSTEN LEVEND GELD:

26 TE VERWACHTEN TEKORTEN:

27 FEITEN waar we op dit moment voor staan:
Bereiken inkomstenplafond Vergrijzing gemeente Zorg voor twee kerkgebouwen en een pastorie Zorg voor de predikantsplaats Ruimtegebrek voor kerkelijk jeugdwerk Uitvoering beleidsplan

28 Structureel tekort : per jaar

29 Hoe kunnen we continuïteit borgen
met een evenwichtige begroting en dat zonder de betrokkenheid van de mensen te schaden?

30 OPTIES die financieel ruimte zouden kunnen bieden:
Beperking van beleidskeuzes Verkoop pastorie Parttime predikant vanaf 2016 of kerkelijk werker Afstoten van een der kerkgebouwen Onderbrengen kerken in stichting/ terughuren bij gebruik. Afzien van restauratie orgel Oudehaske (monument) Installeren Taakgroep Onderhoud en Klussen Verbeterde geldwerving

31 “Onze gemeente is te klein om zelfstandig te
kunnen voortbestaan met behoud van een predikantsplaats en twee kerkgebouwen.” Zonder sluitende begroting in 2014 zal de kerkenraad pijnlijke keuzes maken. Van welke keuzes moet de kerkenraad dan afzien en van welke juist niet?

32 OPTIES die financieel ruimte zouden kunnen bieden:
Beperking van beleidskeuzes Verkoop pastorie Parttime predikant vanaf 2016 of kerkelijk werker Afstoten van een der kerkgebouwen Onderbrengen kerken in stichting/ terughuren bij gebruik. Afzien van restauratie orgel Oudehaske (monument) Installeren Taakgroep Onderhoud en Klussen Verbeterde geldwerving


Download ppt "Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -"

Verwante presentaties


Ads door Google