De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -. Vijf soorten gemeenten: PKN : 2.000.000 leden - Hervormde gemeenten - Gereformeerde kerken - Evangelisch-Lutherse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -. Vijf soorten gemeenten: PKN : 2.000.000 leden - Hervormde gemeenten - Gereformeerde kerken - Evangelisch-Lutherse."— Transcript van de presentatie:

1 Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -

2 Vijf soorten gemeenten: PKN : 2.000.000 leden - Hervormde gemeenten - Gereformeerde kerken - Evangelisch-Lutherse gemeenten - Protestantse gemeenten (gefuseerd) - Federaties (Herv.-Geref.)

3

4

5 Waar staan wij nu als kerk ? Waar staan we over vier jaar?

6 Twee ontwikkelingen: Geestelijke ontwikkeling Materiële ontwikkeling

7 2002 Beginselverklaring : “In het licht van Gods liefde voor de wereld, willen we, als navolgers van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest, leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.” Geestelijke ontwikkeling.

8 “Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen, zijn we bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in een uitvoering te geven aan: Hart hebben voor de Heer; Hart hebben voor elkaar als zijn volgelingen; Hart hebben voor zijn werk in de wereld.”

9 Campagnes: 2005 Doelgerichte gemeente - Rick Warren 2006 Doelgericht samenleven - Rick Warren 2008-2009 Bouwen aan een gemeente die ertoe doet 2006-2007 Ontmoetingen met God - Peter Hendriks

10

11 2009-2010 “Samen – Geloof – Leven” Geloofsgesprek ‘De Tien Woorden’ 2010-2011 “Samen – Geloof – Leven” Geloofsgesprek ‘De Tien Woorden’ 2011-2012 “Kerk met en voor het gezin” Geloofsgesprek ‘De Bergrede’ Beleidsvisie kerkelijk jeugdwerk

12 2010 Vorming Protestantse gemeente te Oudehaske

13 Materiële ontwikkeling Gebouwen – financiën - cijfers

14

15

16

17

18

19 1 gemeente 2 kerkgebouwen 3 dorpen

20 1 Predikantsplaats 82000 2 Onderhoud kerk Haskerhorne 5500 3 Onderhoud kerk Oudehaske 5200 4 Onderhoud pastorie 2500 5 Onderhoud begraafplaatsen15600 6 Restauratie kerkorgel Oudehaske 170000 7 Beleid ?

21 Beleidsplan ‘Kerk met en zonder muren’. Geen eigen jeugdruimte Mogelijkheid tot koop SHELL-gebouw voor 10000 Opwaarderen Marthazaal Verbetering zichtbaarheid en beleving kerkzaal

22 Beleidsvoornemens : (samengevat) - Het beschikbare budget niet meer overschrijden - Ontmoetingsfunctie Marthazaal versterken - Zichtbaarheid en ambiance in kerkzaal verbeteren

23 OMVANG GEMEENTE: 2006 : 1032 leden, 310 lidm., 470 dpldn, 252 ov. 2008 : 899 leden, 291 lidm., 445 dpldn, 163 ov. 2010 : 944 leden, 294 lidm,. 458 dpldn, 192 ov. 2011 : 911 leden, 286 lidm., 434 dpldn, 191 ov. 2012 : 911 leden, 282 lidm., 436 dpldn, 193 ov

24 AANTAL ADRESSEN in 2011: 376 Oudehaske: 249 Haskerhorne: 69 Vegelinsoord: 44 Overig: 14

25 INKOMSTEN LEVEND GELD: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 88419 94605 97561 100447 94866 105852 94490

26 TE VERWACHTEN TEKORTEN: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +8472 -12178 -8271 -9000 -10000 -11000

27 FEITEN waar we op dit moment voor staan: Bereiken inkomstenplafond Vergrijzing gemeente Zorg voor twee kerkgebouwen en een pastorie Zorg voor de predikantsplaats Ruimtegebrek voor kerkelijk jeugdwerk Uitvoering beleidsplan 2009-2015

28 Structureel tekort : 10.000 per jaar

29 Hoe kunnen we continuïteit borgen met een evenwichtige begroting en dat zonder de betrokkenheid van de mensen te schaden?

30 OPTIES die financieel ruimte zouden kunnen bieden: Beperking van beleidskeuzes Verkoop pastorie Parttime predikant vanaf 2016 of kerkelijk werker Afstoten van een der kerkgebouwen Afzien van restauratie orgel Oudehaske (monument) Installeren Taakgroep Onderhoud en Klussen Verbeterde geldwerving Onderbrengen kerken in stichting/ terughuren bij gebruik.

31 “Onze gemeente is te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan met behoud van een predikantsplaats en twee kerkgebouwen.” Zonder sluitende begroting in 2014 zal de kerkenraad pijnlijke keuzes maken. Van welke keuzes moet de kerkenraad dan afzien en van welke juist niet?

32 OPTIES die financieel ruimte zouden kunnen bieden: Beperking van beleidskeuzes Verkoop pastorie Parttime predikant vanaf 2016 of kerkelijk werker Afstoten van een der kerkgebouwen Afzien van restauratie orgel Oudehaske (monument) Installeren Taakgroep Onderhoud en Klussen Verbeterde geldwerving Onderbrengen kerken in stichting/ terughuren bij gebruik.


Download ppt "Waar staan wij als kerk? -een stand van zaken -. Vijf soorten gemeenten: PKN : 2.000.000 leden - Hervormde gemeenten - Gereformeerde kerken - Evangelisch-Lutherse."

Verwante presentaties


Ads door Google