De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uw huurovereenkomst tips & tricks ARAG, 4 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uw huurovereenkomst tips & tricks ARAG, 4 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Uw huurovereenkomst tips & tricks ARAG, 4 juni 2014

2 Inleiding Landelijke bezuinigingen: ook gemeenten minder subsidie Op zoek naar meer inkomsten; Rapport ……. Huurverhoging sportvelden ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20142

3 Huurovereenkomst Indexeringsclausule Tarievenbesluit Opzegging ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20143

4 Indexeringsclausule In uw contract staat een indexeringsclausule, hiermee wordt de huur gecorrigeerd aan de hand van de inflatie. U betaalt niet meer, maar de huur stijgt net als alle andere uitgaven ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20144

5 Tarievenbesluit In uw huurovereenkomst staat dat de gemeente de huur jaarlijks mag aanpassen op basis van het tarievenbesluit. Op het tarievenbesluit heeft u geen enkele invloed. Kan tot forse verhogingen leiden, waar geen bezwaar tegen mogelijk is. ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20145

6 Opzegging Als er niets is geregeld over een huurverhoging, kan de gemeente besluiten uw huurovereenkomst op te zeggen. Bij de nieuw af te sluiten huurovereenkomst kan de gemeente dan een hogere huurprijs bedingen. Opzegging enkel om een huurverhoging af te dwingen is niet onredelijk ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20146

7 Opzegging onbebouwd onroerend goed U huurt alleen de grond van de gemeente, en geen bebouwing? Dat betekent dat u geen recht heeft op wettelijke huurbescherming. Het contract bepaalt de opzegtermijn. U heeft geen recht op een vergoeding of herlocatie. ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20147

8 Opzegging overige bedrijfsruimte U huurt grond en bebouwing van de gemeente? Dan heeft u ontruimingsbescherming voor een jaar, met hooguit twee keer een verlenging van nog een jaar ( maximaal 3 jaar). Ontruimingsbescherming vraagt u aan de rechter. Deze beslist op basis van een belangenafweging ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20148

9 Wat is bebouwing? Materiaalhok Kleedkamers Kantine maar ook…. Lichtmasten Kunstgrasvelden ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 20149

10 Opzegging Opzeggen kan altijd, motivatie is niet nodig. Als een huurovereenkomst een bepaalde duur heeft, kan er vaak alleen tegen het einde van de afgesproken periode worden opgezegd. U krijgt geen verhuisvergoeding of recht op herlocatie. ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201410

11 Kortom Huurverhoging op basis van: Indexeringsclausule Tarievenbesluit Opzegging van het oude contract, zodat in een nieuwe overeenkomst een hogere huur kan worden opgenomen. ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201411

12 Een nieuwe huurovereenkomst; waar moet u op letten? ROZ-model Duur en opzegtermijn Huurprijswijziging Sloopkosten Herlocatie en verhuisvergoeding ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201412

13 ROZ-model Veelgebruikt standaard model voor huurovereenkomsten. -> per definitie huurdersonvriendelijk! ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201413

14 Duur en opzegtermijn Hoe langer de huurperiode, hoe meer zekerheid. Hoe langer de opzegtermijn, hoe meer voorbereidingstijd voor juridische stappen en andere opties. ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201414

15 Huurprijswijziging Maak afspraken over de huurverhoging om deze vervelende situatie in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen: Indexeringsclausule; enkel verhoging in lijn met de inflatie. Tarievenbesluit: gemeente bepaalt tarievenbesluit waar u geen invloed op heeft. Plafond inbouwen: neem in de huurovereenkomst maximale jaarlijkse stijging op. ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201415

16 Sloopkosten Als u dan toch aan het onderhandelen bent: Opleveren in de staat van aanvang van de huur, dus zelf aangebrachte bebouwing moet u verwijderen. Maak vooraf afspraken met de gemeente wie deze kosten moet betalen. ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201416

17 Herlocatie en verhuisvergoeding Laat in de huurovereenkomst opnemen dat de gemeente u een nieuwe locatie moet aanbieden na opzegging. Spreek een verhuisvergoeding af. De gemeente is niet verplicht hieraan mee te werken ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201417

18 Bestuursrechtelijke opties De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook van toepassing op het overheidshandelen in het huurrecht. Wat zijn deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Het zorgvuldigheidsbeginsel. Het motiveringsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel. Het beginsel van een zorgvuldige belangenafweging Hoe gaat de kantonrechter er mee om? ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201418

19 Enkele tips Van belang is het om het in de voorfase goed te regelen met de gemeente. Niet wachten tot het besluit er ligt. Pro- actief optreden is vereist. Goed uitzoeken wat het beleid is en wat de plannen van de gemeente zijn. Zorg voor politieke contacten. Wie zitten er in de gemeenteraad? Wat zijn de partijprogramma’s op het gebied van sport? Publiciteit wellicht zoeken. Zijn er contacten met de plaatselijke pers? Overleg tijdig met een specialist van ARAG ! ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 201419

20 ARAG. Uw huurovereenkomst, 4 juni 2014 Meer informatie? Neem onze gratis wegwijzer en informatieflyer mee Bekijk onze speciale webpagina www.ARAG.nl/huurwww.ARAG.nl/huur Contact? Bel met 088 - 222 5000 (ma-vr van 8.30 - 17.30 uur) voor persoonlijk advies.


Download ppt "Uw huurovereenkomst tips & tricks ARAG, 4 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google