De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLTIJDEN op De Kastanjelaar Informatieavond 1 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLTIJDEN op De Kastanjelaar Informatieavond 1 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLTIJDEN op De Kastanjelaar Informatieavond 1 februari 2016

2 Agenda 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen procesbegeleider Mat Custers. 4.Presentatie powerpoint “Schooltijden”. 5.Verdeling van de ouders in groepen. Iedere groep krijgt de gelegenheid om zich over elk voor onze school mogelijk model uit te spreken. 6.Korte centrale afsluiting waarin het vervolg van het proces wordt aangegeven.

3 Startsituatie en ambitie Veel ouders van jongere kinderen geven aan graag andere schooltijden te willen. Van het overblijven komt het signaal dat anderhalf uur lang is en dat het niet lukt om voldoende overblijfkrachten te werven. De school wil de wensen en mogelijkheden van de schooltijden in beeld brengen. Werkgroep schooltijden directeuren op Zicht- niveau geformeerd (op vrijwillige basis). Er zijn 6 scholen die de schooltijden geagendeerd hebben: De Dompelaar, De Havelt, De Kastanjelaar, De Klimboom, De Samenstroom en Het Venster.

4 Er is op school een werkgroep samengesteld waarin ouders (ook vanuit OR, MR en Boomhut) vertegenwoordigd zijn. Werkgroep stelt mede op basis van de input van de informatieavond een ouderraadpleging op. Ouders vullen ouderraadpleging in. Werkgroep inventariseert de resultaten en brengt een advies uit aan de MR.

5 Achtergrondinformatie Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden vast te stellen. Onderwijstijd over 8 schooljaren is wettelijk bepaald: minimaal 7520 uur. Gemiddeld 940 uur per jaar. 2011-2012 :77% traditionele schooltijdenmodel 2015-2016: 56% traditionele schooltijdenmodel 23% heeft nu continurooster, 9% vijf gelijke dagenmodel, 8% Hoorns model, 4% ander model

6 Verschillende modellen

7 Hoorns model Verschillende schooldagen. Woensdag en vrijdag tot 12.30. Thuis lunchen of betaald overblijven geregeld door TSO. Middagpauze van 12.00 tot 13.30. Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

8 Hoorns model Middagpauze 1 ½ uur Middagpauze 1 uur groepVSOOnderwijs Pauze TSO Onderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.3013.30 -15.3015.30-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.3013.30 -15.3015.30-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.3013.30-15.3015.30- 18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00

9 Ons huidig model: Het Hoorns Model Groepen 1 t/m 8 24,5 uur per week naar school Maandag – dinsdag – donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.30 – 15.30 uur Woensdag – vrijdag 8.30 – 12.30 uur Middagpauze van 12.00 tot 13.30 uur. Op ma-di-do: betaald TSO of thuis lunchen. Naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen.

10 Huidig model: met kortere middagpauze Stel middagpauze van 1 uur dan Groepen 1 t/m 8 24,5 uur per week naar school Maandag – dinsdag – donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur Woensdag – vrijdag 8.30 – 12.30 uur Middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Op ma-di-do: betaald TSO of thuis lunchen. Naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen.

11 Continurooster op ma-di-do Continurooster op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 – 14:30 of 14.45 uur. Afhankelijk van lengte pauze. 24,5 uur per week naar school. Woensdag en vrijdag tot 12:30. Alle kinderen blijven over. Korte lunchpauze met leerkrachten en/of vrijwilligers (geen betaalde TSO). Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

12 Continu rooster groepVSOOnderwijsPauzeOnderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30-18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30-18.00

13 Het vijf-gelijke-dagenmodel Vijf identieke schooldagen van 8:30 – 14:00 of 14.15 uur. (afhankelijk van lengte pauze). 24,5 uur per week naar school Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Alle kinderen blijven over. Korte lunchpauze met leerkrachten en/of vrijwilligers (geen betaalde TSO). Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

14 5 gelijke dagen

15 Het 7-tot 7-model Aaneengesloten programma met afwisseling in blokken. Met onderwijs, opvang, sport en ontspanning. Het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties. Eén loket voor ouders en kinderen. Geïndividualiseerd onderwijs. Eén team van medewerkers vanuit verschillende disciplines. Concentratie van voorzieningen in één gebouw.

16 7 tot 7 model

17 Het bioritme-model Het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10 - 12 uur voor leren en presteren en 14.30 - 16.30 voor repeteren). Extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties. Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing.

18 Bio-ritme model

19 Bij elk model kunnen de details van aanvangstijd, pauzetijd, eindtijd etc. nog aangepast worden. Indien voor een ander model gekozen wordt, komt in het voorstel naar de MR ook een advies over per wanneer dit model in te voeren.

20 Werkwijze

21 Verdelen over 3 lokalen (… personen) In elk lokaal wordt voor en tegen van een model besproken, vanuit het oogpunt van ouders, school en kinderen Ronde 1: 20 minuten Ronde 2: 15 minuten Ronde 3: 10 minuten

22 De te bespreken opties: Hoorns model (1 of 1 ½ uur pauze) 5 gelijke dagen model Continu rooster

23 lokaal groep 3-4; mevr. Hanneke Verstappen en juf Rita Sponselee lokaal groep 4-5; mevr. Mailys Guillard en juf. Arian van Delft Op gang bij groepen 3-4 en 4-5; mevr. Erika van de Weijer juf Marjo v.d. Akker

24 Stappenplan Informatieavond voor oudersfebr. 2016 Maken formulier voor ouderraadpleging febr. 2016 Ouder-raadpleging febr./maart Bespreking uitslag ouderraadpleging en opstellen voorstel maart Terugkoppeling voorstel naar team en ouders maart Advies naar MR met vraag om besluit te nemen 29 maart Informatie naar oudersapril

25 Meer informatie kunt u vinden op: http://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203-de- voor-en-nadelen-van-een- continurooster.html http://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203-de- voor-en-nadelen-van-een- continurooster.html http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/De -traditionele-schooltijden-zijn-voorbij-.htm http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/De -traditionele-schooltijden-zijn-voorbij-.htm http://www.anderetijdeninonderwijsen opvang.nl/schooltijdenmodel-2015- 2016/#.Vh4VJYfou1s http://www.anderetijdeninonderwijsen opvang.nl/schooltijdenmodel-2015- 2016/#.Vh4VJYfou1s


Download ppt "SCHOOLTIJDEN op De Kastanjelaar Informatieavond 1 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google