De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Welkom  Aanleiding  Proces  Huidig model  Nieuw model  Gevolgen voor ouders  Gevolgen voor personeel  Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Welkom  Aanleiding  Proces  Huidig model  Nieuw model  Gevolgen voor ouders  Gevolgen voor personeel  Vragen."— Transcript van de presentatie:

1

2  Welkom  Aanleiding  Proces  Huidig model  Nieuw model  Gevolgen voor ouders  Gevolgen voor personeel  Vragen

3  Speciale doelgroep  Nieuwe cao  Werkdruk  Nieuwe organisatie in nieuwbouw  Good practise op Don Boscoschool

4 WatWiewanneer MR informeren over plan invoeren 5-gelijke- dagen-model tijdens de MR-vergadering directie3-11-2015 Team informeren over 5-gelijke-dagen-model op teamvergadering directie24-11-2015 Een enquêteformulier maken om de mening van ouders te kunnen bevragen. Oudergeleding31-12-2015 Informeren ouders middels brief over modelDirectie11-1-2016 Op Savio een ouderavond organiseren over het nieuwe model. MR18-1-2016 Ouders informeren over opmerkingen tijdens ouderavond. Directie19-1-2016 Enquêteformulieren versturen naar ouders Administratie25-1-2016 Verzamelen van uitslagOudergeleding12-2-2016 Uitslag beoordelenOudergeleding12-2-2016 Instemming oudergeledingOudergeleding19-2-2016

5 LeerlingenOudersLeerkrachten 2 middagen vrij Kinderen pas om 15:00 thuis op lange dagen (weinig opvang) Veel tijd voor voorbereiding en ontwikkeling op woensdag en vrijdagmiddag 2 keer thuis lunchen2 middagen thuis Er zijn minder pauzes op woensdag en vrijdag waardoor en minder buiten gelopen hoeft te worden Veel tijd voor sport op de woensdag en vrijdagmiddag, op de andere dagen sporten kost vaak te veel energie van de leerlingen Geen verandering in gezinsstructuur BSO blijft hetzelfde.

6 LeerlingenOudersLeerkrachten Meer structuur in de dagen, alle dagen zijn hetzelfde. Elke dag is gelijk, wachtlijsten opvang zijn altijd op lange dagen. Gelijke werkdrukverdeling Lange dagen zijn erg moeilijk voor de leerlingen. Meer effectieve leertijd. Opvang tijdens pauzes en geen kosten hiervoor. Meer effectieve tijd na schooltijd voor kwaliteitsverbetering en lesvoorbereiding. Sporten op alle dagen mogelijk. Meer tijd voor kwaliteitsverbetering en dus betere kwaliteit van onderwijs.

7  Andere structuur in gezin  Gevolgen voor (eventueel) BSO in kaart brengen  Gevolgen voor sport bekijken.  Personeel loopt meer momenten buiten. Nieuw rooster.

8  Stembiljet (zie volgende dia)  Persoonlijke vragen ouders  Instemming ouders?  Vervolgens met team gevolgen in kaart brengen en organisatie inrichten.  Instemming team?  Geplande start 1-8-2016

9 Spelregels waar wij ons aan houden:  Advies van de meerderheid is bindend (minimaal helft van ingeleverde stembiljetten + 1).  Alle ouders van leerlingen die volgend jaar ook op school zitten hebben stemrecht. De schoolverlaters dus niet.  De ouders/verzorgers in de MR nemen van te voren geen inhoudelijk standpunt als MR maar vullen wel de enquête anoniem in.

10  Directie  Personeelsgeleding MR: › Lisette Appels › Sandy vd Voort  Ouder-geleding MR: › Matthijs Mollmann › Marie Jose Vissenberg

11  Nieuwe directeur  Nieuwbouw  ?


Download ppt " Welkom  Aanleiding  Proces  Huidig model  Nieuw model  Gevolgen voor ouders  Gevolgen voor personeel  Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google