De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) Toetsing van medische rapporten door de vreemdelingenrechter 22 november 2014 Mr. A.P.W. Esmeijer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) Toetsing van medische rapporten door de vreemdelingenrechter 22 november 2014 Mr. A.P.W. Esmeijer."— Transcript van de presentatie:

1 Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) Toetsing van medische rapporten door de vreemdelingenrechter 22 november 2014 Mr. A.P.W. Esmeijer Vreemdelingenrechter te Overijssel (Zwolle)

2 Inleiding Medische rapporten Doelstellingen Procedurele inschattingen Voorkennis en vragen

3 Onderwerpen De rol van de rechter (asielzaken) Verschillende toetsingskaders Medische rapporten Toetsing van medische rapporten Medische rapporten van iMMO, getoetst

4 De rol van de vreemdelingenrechter Toetsen van besluiten Specifieke aandachtspunten Feitenvaststelling (bewijsnood) Beleidsvrijheid (Vc) Beoordelingsvrijheid Gehoren / bronnen / vergelijkingen Deskundigen Rechtbanken / RvS - jurisprudentierecht

5 Chronologie asielzaken AA / VA Rust- en voorbereidingstijd Dublinbeoordeling Gehoren, correcties en aanvullingen Beoordeling door de Stsc (voornemen, zienswijzen, besluit) Bijkomende aspecten Art. 3 EVRM (medisch) art. 64 Vw Terugkeerbesluit (TKB) / Inreisverbod (IRV) Toetsing door de rechter

6 Verschillende toetsingskaders (inhoudelijk) Eerste aanvragen Geloofwaardigheid Positieve overtuigingsracht (p.o.k.) Opvolgende aanvragen Nieuwe feiten / veranderde omstandigheden

7 Eerste aanvragen Geloofwaardigheid RvS 27 januari 2003, AF5566 Bewijslastverdeling Bewijslast Op hoofdlijnen innerlijk consistent en niet-onaannemelijk en strokend met wat over de algemene situatie bekend is.

8 Positieve overtuigingskracht Art. 31 lid 2 sub a tot en met f Vw Afbreuk aan de geloofwaardigheid Bewijslast Hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden.

9 Beoordeling Beoordeling van de geloofwaardigheid / p.o.k. – Stsc Beoordelingsruimte Toetsing van de beoordeling – rechter … in redelijkheid … Zorgvuldigheid en kenbaarheid (motivering) RvS: strikte toepassing

10 Kwalificatie Integrale toetsing – rechter

11 Opvolgende aanvragen RvS 6 maart 2008, BC7124 Ambtshalve toets Nieuwe feiten / omstandigheden / bewijsstukken / wijzing van recht Als op voorhand is uitgesloten dat … Bewijslast: vreemdeling

12 Zelfstandige toetsingskaders Dublinprocedures Inreisverboden Buiten behandeling Niet-ontvankelijk

13 Medische rapporten Rust- en voorbereidingstijd Medifirst Behandelaars / GGZ MAPP iMMO Relevantie: horen, wijze van horen, beoordeling geloofwaardigheid / p.o.k.

14 Dublinbeoordeling RUG / … Relevantie: medische redenen, familiebanden, behandelen van een aanvraag Beoordeling en toetsing (geloofwaardigheid / p.o.k.) iMMO / … Relevantie: geloofwaardigheid / p.o.k. (verblijfsvergunning)

15 Beoordeling en toetsing Art. 3 EVRM (medisch), art. 64 Vw, TKB/IRV BMA RUG Relevantie: verblijfsvergunning, uitzettingsbeletselen, uitblijven/verkorten IRV

16 Toetsing van medische rapporten Medifirst / BMA – deskundigenberichten Vergewisplicht – Stsc Wijze van totstandkoming – zorgvuldig Inhoud – inzichtelijk en concludent Voldaan – deskundigentegenbericht Informatie van behandelaars Reacties van behandelaars Deskundigentegenberichten (iMMO – horen)

17 Medische rapporten van iMMO, getoetst Hoormogelijkheden Geloofwaardigheid / p.o.k. Hoormogelijkheden RvS 20 juni 2014, 2014:2282 (moment) RvS 25 augustus 2014, 2014:3262 (specifiek)

18 Geloofwaardigheid RvS 31 juli 2013, JV 2013/355 Eerste aanvraag Geloofwaardigheid (geen p.o.k.) EHRM 9 maart 2010, nr. 41827/07 Medisch (steun)bewijs Istanbul Protocol Typering(en) Bewijslastverdeling / onderzoeksplicht

19 Relatering aan het asielrelaas RvS 19 februari 2014, 2014:600 RvS 25 augustus 2014, 2014:3262 Positieve overtuigingskracht (p.o.k.) RvS 25 augustus 2014, 2014:3271 Opvolgende aanvragen RvS 11 december 2013, 201206788 Geen nieuwe feiten / veranderde omstandigheden

20 Doorkijk naar de toekomst


Download ppt "Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) Toetsing van medische rapporten door de vreemdelingenrechter 22 november 2014 Mr. A.P.W. Esmeijer."

Verwante presentaties


Ads door Google