De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese Fiscale Studies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese Fiscale Studies"— Transcript van de presentatie:

1 Europese Fiscale Studies
Agenda Internationale vertrouwensbeginsel (Verlengde) navorderingstermijn Inkeren

2 Europese Fiscale Studies
Informatiestromen Naar Nederland Van Nederland 2

3 Europese Fiscale Studies
Incidenten Kredietbank Luxemburg Van Lanschot Luxemburg De nieuwe tipgever 3

4 Europese Fiscale Studies
Bewijswaarde Kredietbank Luxemburg Van Lanschot Luxemburg De nieuwe tipgever 4

5 Europese Fiscale Studies
Bewijsuitsluiting Verduistering en/of diefstal. Via particulier of via competente autoriteit in buitenland? 5

6 Europese Fiscale Studies
EHRM: Rodriquez v. Nederland Bewijskwesties zijn nationale aangelegenheden. Ultieme toets is echter of de procedure ‘fair’ is. 6

7 Europese Fiscale Studies
EHRM: Rodriquez v. Nederland Internationale vertrouwensbeginsel. Nevertheless, gebruik bewijs kan afstuiten op schenden van waarborgen in EVRM. 7

8 Europese Fiscale Studies
Internationale vertrouwensbeginsel Autoriteiten en rechter mogen er vanuit gaan dat de buitenlandse autoriteiten rechtmatig hebben gehandeld en dat wat zij daaromtrent te berde brengen juist is, Tenzij krachtige aanwijzingen bestaan om het tegendeel te vermoeden. 8

9 Europese Fiscale Studies
Internationale vertrouwensbeginsel Toetsing buitenlands handelen aan: waarborgen EVRM; buitenlands recht; binnenlands recht. 9

10 Europese Fiscale Studies
Internationale vertrouwensbeginsel HR NJ 1991, 175: Werknemer heeft onrechtmatig stukken van administratie werkgever. Op basis van die informatie kan opsporingsonderzoek worden opgestart. 10

11 Europese Fiscale Studies
Bewijsuitsluiting Verduistering en/of diefstal met een rechtsgeldige overdracht tussen Staten. HR 14 november 2006 (NJ 2007/179) strafkamer en HR 21 maart 2008, LJN BA 8179, belastingkamer) 11

12 Europese Fiscale Studies
Bewijsuitsluiting Verduistering en/of diefstal gepleegd door particulieren, staat niet in de weg aan het gebruik van dat bewijsmateriaal. Echter…. 12

13 Europese Fiscale Studies
Bewijsuitsluiting Relevant: Zijn overheidsdienaren op enigerlei wijze direct of indirect betrokken bij de diefstal of verduistering? Of hebben zij op enige andere wijze frauduleus gedrag van ex-werknemers geïnitieerd of gefaciliteerd? 13

14 Europese Fiscale Studies
Initiëren/faciliteren Van Vondel-Nederland NJ 2008/584 Privacy? Artikel 8 EVRM: opnamen door particulier met apparatuur van politie. Schending: strafvermindering 14

15 Europese Fiscale Studies
EHRM: Texeira de Castro v. Portugal Agents provocateur Uitlokking strafbaar feit Gebruik bewijs is ‘unfair’ 15

16 Europese Fiscale Studies
Deal met tipgever USA: fiscaal premiejagen. Opbrengst 15-30%; NL: In KBL-zaak afgewezen; Duitsland: 4 mio euro voor diskette met LGT gegevens. 16

17 Europese Fiscale Studies
Deal met tipgever ‘Uit eigen beweging bij FIOD-ECD gemeld’; ‘Eerder dit jaar is een deel van het materiaal door de FIOD-ECD op zijn betrouwbaarheid getoetst.’ 17

18 Europese Fiscale Studies
Deal met tipgever ‘Consultatie O.M. en landsadvocaat: geen bezwaar’; Landsadvocaat voerde onderhandelingen. 18

19 Europese Fiscale Studies
Deal met tipgever Beloning is gerelateerd aan de extra opbrengst. Plafond van enkele honderdduizenden euro’s; Tipgever heeft alle informatie aan de Belastingdienst ter beschikking gesteld . 19

20 Europese Fiscale Studies
Deal met tipgever Brief van 30 oktober 2009 Algemeen tipgeversbeleid of ad hoc? Nieuwsbericht 31 oktober 2009: “De reeds bestaande tipgeversregeling is in verband met de bijzondere omvang van de informatie verruimd en geactualiseerd.” 20

21 Europese Fiscale Studies
Verlengde navordering HvJ EG: Er is sprake van een belemmering die gerechtvaardigd kan zijn. Onderscheid bestaat tussen de situatie waarin er wel aanwijzingen bestaan en de situatie waarin dat niet het geval is. 21

22 Europese Fiscale Studies
Verlengde navordering Er zijn geen aanwijzingen van niet gefiscaliseerd geld in het buitenland: 12 jaar is toegestaan. 22

23 Europese Fiscale Studies
Verlengde navordering Er zijn wel aanwijzingen die een ‘nuttig’ inlichtingenverzoek mogelijk maken. Wattel: daarvan is nooit sprake in geval van een land met een bankgeheim. 23

24 Europese Fiscale Studies
Verlengde navordering Wel aanwijzingen: Verlenging is afhankelijk van tijd die nodig is voor het nuttig gebruik maken van de wederzijdse bijstand. Redelijke termijn na moment ontvangst aanwijzingen als deze an sich al kleefkrachtige aanslag mogelijk maken. 24

25 Europese Fiscale Studies
Inkeer Haken en ogen: Trusts die zijn ‘tussengeschoven’; Oudste 2 jaren; Andere delicten Andere betrokkenen. 25

26


Download ppt "Europese Fiscale Studies"

Verwante presentaties


Ads door Google