De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2 e helft Hein van Stokkom (UvW)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2 e helft Hein van Stokkom (UvW)"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2 e helft Hein van Stokkom (UvW)

2 27 februari 20132 Bestuursakkoord Water (2011-2020) We zijn halverwege…

3 27 februari 20133 Basisgedachten aanpak afvalwaterketen VNG / UvW Geen verlammende discussie over taken (zorgplichten) Structuur volgt inhoud: uitvoering werkprocessen centraal Aanpak gericht op Kosten, Kwetsbaarheid, Kwaliteit en Kennis  Intensieve samenwerking gemeenten & waterschap: 1.Beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering 2.Uitvoering operationele taken (schaal)

4 27 februari 20134 Omgevingswet 2018

5 27 februari 20135 Omgevingswet en stedelijk waterbeheer (1) 1.Planverplichting GRP vervalt vanaf 2020  Vastleggen rolverdeling tussen burgers/bedrijven en gemeente hemelwater en grondwater?  Borgen afspraken lozingen gemeente en waterschap (o.a. overstorten)?  Transparante bekostiging rioleringszorg (lange termijn doorkijk)  Bestuurlijk borgen kwaliteit rioleringsbeheer  Inspraak besluitvorming?

6 27 februari 20136 Omgevingswet en stedelijk waterbeheer (2) 2. Ontheffingsbevoegdheid buitengebied (GS) verdwijnt  Hoe wordt vastgelegd of de gemeente of de perceeleigenaar aan zet is in het buitengebied?  Wie bepaalt of de gemeente al dan niet moet zorgen voor inzamelen van afvalwater?  En hoe is inspraak mogelijk over de keuzes?

7 27 februari 20137 Omgevingswet en stedelijk waterbeheer (3) 3. Aansluitverplichting riolering vervalt  Hoe kan een doelmatigheidsafweging meegenomen 4. Deregulering algemene lozingsregels  Hoe kan voorkomen worden dat deregulering leidt tot regulering op lokaal/regionaal niveau via gemeentelijke verordeningen en keur? NB: Van alle dossiers, is deregulering het grootste in waterdossier!

8 Samenwerken aan water.nl Handelingsperspectief Omgevingswet… Inzet: gezamenlijke ondersteuning BAW-partners


Download ppt "Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2 e helft Hein van Stokkom (UvW)"

Verwante presentaties


Ads door Google