De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 november 2008 Mr Hans Bolkestein 1 De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen Toegespitst op regulering van handelingen van derden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 november 2008 Mr Hans Bolkestein 1 De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen Toegespitst op regulering van handelingen van derden."— Transcript van de presentatie:

1 13 november 2008 Mr Hans Bolkestein 1 De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen Toegespitst op regulering van handelingen van derden

2 Waarom een nieuw model? Europese regelgeving Waterwet Waterbesluit Model Waterverordening van het IPO Deregulering en lastenvermindering voor burgers en bedrijven Dienstenwet Modernisering en uniformering. 13 november 20082

3 Wat is vooral nieuw: Begrippen / definities Brede afweging: veel integraler Projectplan (-procedure) en geen keurbeschikking meer voor eigen werken van het waterschap Geen gedoogplichten meer in de Keur Deel van het grondwaterbeheer bij het waterschap Ecologische kwaliteit Zorgplichtartikel als vangnetbepaling Meer algemene regels. 13 november 20083

4 Logische opbouw van het reguleringshoofdstuk 4.1 watervergunning waterstaatswerken en beschermingszones 4.2 aanbrengen verhard oppervlak 4.3 algemene regels 4.4 algeheel verbod bij calamiteiten 4.5 algeheel verbod kwetsbare wateren en gebieden 4.6 watervergunning af- en aanvoeren 4.7 meldplicht af- en aanvoeren 4.8 watervergunning lozen en onttrekken 13 november 20084

5 5 vervolg 4.9 meldplicht lozen en onttrekken 4.10 watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren 4.11 meldplicht onttrekken grondwater 4.12 nadere regels melding 4.13 meet- en registratieplicht 4.14 vrijstelling watervergunningplicht voor beheershandelingen 4.15 nadere vrijstellingen 4.16 zorgplicht.

6 Verder proces van totstandkoming model Keur 21 november: in CBCF Daarna: verwerking binnengekomen commentaar van ws’en, actualiseren van de oplegnotitie vanwege de totstandkoming van de model Beleidsregels toepassing Keurbepalingen (opgesteld door Professionalisering Vergunningverlening verzending naar Bestuur van de UvW 12 december: behandeling model in Bestuur 19 december: idem in Leden Vergadering ter fiattering Daarna: verzending model Keur naar de waterschappen Januari-maart 2009: Unie-traject ter fiattering van de Beleidsregels toepassing Keurbepalingen Daarna: verzending model Beleidsregels naar de waterschappen. 13 november 20086

7 Wat doen de waterschappen? Op basis van de nieuwe model Keur: bestaande Keuren wijzigen, dan wel geheel vernieuwen Afspraak V&W met koepels: vóór 31 juli 2009 zijn Waterwet, Waterbesluit, Waterverordeningen en nieuwe Keuren vastgesteld met het oog op een GELIJKTIJDIGE inwerkingtreding in de tweede helft van 2009 Inwerkingtreding MOET vóór 22 december 2009 ex KRW. 13 november 20087


Download ppt "13 november 2008 Mr Hans Bolkestein 1 De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen Toegespitst op regulering van handelingen van derden."

Verwante presentaties


Ads door Google