De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 november 2010 Professionalisering Vergunningverlening en Handhaving 1 Model vergunningvoorschriften Mr Hans Bolkestein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 november 2010 Professionalisering Vergunningverlening en Handhaving 1 Model vergunningvoorschriften Mr Hans Bolkestein."— Transcript van de presentatie:

1 24 november 2010 Professionalisering Vergunningverlening en Handhaving 1 Model vergunningvoorschriften Mr Hans Bolkestein

2 Onderwerpen: •Waarom modellen in Unie-verband? •Model Keur •Model beleidsregels •Model aanvraagformulieren •Model legger was er al voor de primaire waterkeringen en nieuw voor de oppervlaktewaterlichamen •Model vergunningvoorschriften en totstandkoming ervan. 24 november 20102

3 3 Model vergunningvoorschriften: •Sinds 2003 een18-tal ws’en in traject professionalisering V en H •Met Begeleidingscie en i.o.v. VDW •1 v/d speerpunten: integratie en harmonisatie vergunningverlening •Diverse modellen in dit kader opgesteld en naar leden ws’en verzonden •Nu: model vergunning voorschriften

4 Model vergunning voorschriften: •Er zijn reeds modellen voor keur, beleidsregels aanvraagformulieren en leggers, dus nu ook voor de vergunningvoorschriften •Waterwet maakt actualisatie van bestaande modellen noodzakelijk •Voorschriften betreffen de voorwaarden om handelingen van derden in watersystemen toe te staan door het ws

5 Drie onderscheiden soort handelingen: •Lozingen in oppervlaktewater •Gebruik van waterstaatswerken / beschermingszones / profiel van vrije ruimte •Grondwateronttrekkingen / infiltraties

6 Relatie voorschriften met de Keur: •Model Keur verbiedt in hoofdstuk 4 deze handelingen •Zich in voorkomende situaties conformeren aan algemene regels is mogelijk na melding •Resteert verder de vergunningaanvraag bij het ws voor een bepaalde handeling door een derde •Voorschriften aan die vergunning beogen de handelingen van die derden te reguleren op een door het ws gewenste wijze

7 Totstandkoming van deze model vergunningvoorschriften: •Werkgroep met inhoudelijke deskundigen (m.n. vergunningverleners en handhavers) o.l.v. Royal Haskoning op 3 en 29 juni 2010 •Daarna een uitvoerige juridische toets door een ad hoc juridische werkgroep, waarbij vooral gelet is op wat al elders is geregeld. Alleen opnemen wat bedoeld is voor de vergunningverlener en wel in actief taalgebruik op 14 juli 2010. Besproken in de WWE en WWS op 10 september. Daarna nog 1 kans voor de ws’en om te reageren op deze concepten.

8 Verder … •Vragen van jullie kant? 24 november 20108


Download ppt "24 november 2010 Professionalisering Vergunningverlening en Handhaving 1 Model vergunningvoorschriften Mr Hans Bolkestein."

Verwante presentaties


Ads door Google