De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhaving overstorten 2010 Hoe gaan we handhaven vanaf 2010?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhaving overstorten 2010 Hoe gaan we handhaven vanaf 2010?"— Transcript van de presentatie:

1 Handhaving overstorten 2010 Hoe gaan we handhaven vanaf 2010?

2 Besluit lozingen buiten Inrichtingen Waarschijnlijk 1 juli 2010 van kracht Tot die tijd Wvo-overstortvergunning Belangrijkste artikel: Zorgplicht

3 Zorgplicht Zorgdragend voor de nadelige gevolgen voor oppervlaktewater en waterbodem; Zorgdragend om onnodige lozingen te voorkomen zover dat redewijs van hem verlangd kan worden; Goede staat van onderhoud van voorzieningen en installaties die gevolgen hebben voor samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden; Bescherming doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater; Het doelmatig beheer van afvalwater.

4 Hoe mogelijk zorgplicht vorm te geven? Meten aan de (afval)waterketen Het waterschap heeft twee meetdoelen: Meetdoel vanuit watersysteem Meetdoel vanuit de afvalwaterketen

5 Meetdoel vanuit watersystemen Het functioneren van overstortingen vanuit regenwateruitlaten De aanwezigheid van foutieve aansluitingen Milieuverantwoord functioneren van regenwatervoorzieningen

6 Meetdoelen vanuit de waterketen Aard en omvang aanvoer afvalwater zuiveringstechnische werken ter bescherming van zuiveringsproces, zuiveringsslib en effluentkwaliteit; Het optreden van uitval rioolgemalen; Het onderling doelmatig fuctioneren van de riolering bij regenweer- en droogweeraanvoer.

7 Samenwerking Gezamenlijk opstellen van meetplannen; Gezamenlijk analyseren meetresultaten; Gezamenlijk zo nodig de meetdoelen bijstellen; Deskundige hulp vanuit het waterschap.

8 Instrumenten Besluit lozingen buiten inrichtingen (verbrede) GRP afvalwaterakkoord

9 Meetstrategie Spoor 1+ meten van neerslag; Keuzes meten overstorten WAKker onderzoek.

10 Doel meten Meer inzicht krijgen in stelsel Hoe? Opzetten meetplan, plaatsen metingen en controleren functioneren metingen; Monitoren overstort gedrag in relatie tot neerslag; Functioneren van het stelsel onder verschillende omstandigheden.

11 Meten en monitoren Gezamenlijk 2 maal per jaar overstort gegevens beoordelen; Gegevens waterschap wordt ingebracht; Het verschil beoordelen tussen theorie en praktijk.

12 Wanneer verscherpt toezicht? Geen goede zorgplicht; Niet opruimen verontreiniging na overstort; Waterkwaliteitsprobleem; Onbedoelde lozingen.


Download ppt "Handhaving overstorten 2010 Hoe gaan we handhaven vanaf 2010?"

Verwante presentaties


Ads door Google