De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UPDATE PROCES SAMEN VERDER 28 JUNI 2015 GKV & NGK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UPDATE PROCES SAMEN VERDER 28 JUNI 2015 GKV & NGK."— Transcript van de presentatie:

1 UPDATE PROCES SAMEN VERDER 28 JUNI 2015 GKV & NGK

2 AGENDA Stip op de horizon Wat is gebeurd sinds gemeente vergadering maart? Vormen van samenwerking Stand van zaken nu Besluiten korte termijn (tot eind 2015) Voorbereiding 2016 Vragen, suggesties?

3 STIP OP DE HORIZON Een duurzame en vitale gemeente van Christus in Maastricht 1 januari 2016

4 WAT IS GEBEURD SINDS VORIGE GEMEENTEVERGADERING IN MAART 2015 ? Verkend welke vormen er mogelijk zijn, samen met o.a. ds Sinia voorheen werkgroep DOE en een vertegenwoordiger Regio NGK en deskundige GKv. Ook ervaringen uit het land opgehaald. 2 vormen in concept besproken met beide KR Nog geen volledig beeld wat het best past bij onze gemeenten incl. alle consequenties

5 WAT ZIJN MOGELIJKE VORMEN?* Als twee of meer plaatselijke kerken elkaar volledig aanvaard hebben, kan er verdere samenwerking groeien. We onderscheiden samenwerkende gemeentes (ook wel federatieve model genoemd) en samenwerkingsgemeentes. * zie website DOE, het Deputaten-Overleg Eenheid van CGK, GKv en NGK - praktijk van kerkelijke eenheid

6 WAT WORDT BEDOELD MET ‘SAMENWERKENDE GEMEENTES’/FEDERATIEVE MODEL ? (1/2) De aanduiding ‘samenwerkende gemeentes’ gebruiken we voor gemeentes uit twee (of meer) kerkverbanden die elkaar volledig erkennen als kerk van Christus (met instemming van hun kerkverbanden) daarom elkaars attestaties aanvaarden, elkaars leden wederzijds toelaten tot de avondmaalsviering, elkaars tuchtoefening erkennen;

7 WAT WORDT BEDOELD MET ‘SAMENWERKENDE GEMEENTES’/FEDERATIEVE MODEL ? (2/2) in principe openstaan voor kanselruil, gezamenlijke diensten en gezamenlijke viering van het Avondmaal (al wordt misschien nog niet alles in praktijk gebracht); ook op andere terreinen streven naar samenwerking maar wel als zelfstandige kerken blijven functioneren. Dus wel allerlei dingen samen, maar toch twee zelfstandige kerken.

8 WAT WORDT BEDOELD MET EEN SAMENWERKINGSGEMEENTE ? Een samenwerkingsgemeente is een gemeente die bestaat uit twee of meer kerken van verschillende kerkverbanden die plaatselijk functioneren als één gemeente onder leiding van één kerkenraad. In een beginfase is vaak nog herkenbaar (en wordt het ook zo beleefd) dat er twee gemeentedelen zijn die samengevoegd zijn. In de loop van de jaren groeit zo’n gemeente tot een eenheid waarbinnen het onderscheid nauwelijks meer gevoeld of zelfs geweten wordt.

9 STAND VAN ZAKEN NU (1/2) Doel van een duurzame en vitale gemeente blijft overeind, alleen vergt de vorm die bij onze gemeentes past, een zorgvuldige afweging die mogelijk meer tijd kost dan op 1 januari a.s. alles rond. Bovendien is het doel niet afhankelijk van de vorm waarvoor gekozen wordt, maar van die zaken die gemeenschappelijk plaatsvinden: het delen, samen bidden, geloofsgesprekken, werk in de wijk. Juist in die zaken willen we energie steken.

10 STAND VAN ZAKEN NU (2/2) Vanaf januari 2016 meer officieel karakter door vastlegging in overeenkomst met een minder vergaande of vergaande vorm van samengaan Tijdpad afhankelijk van gevoelstemperatuur in gemeenten, landelijk beleid, formele zaken rondkrijgen Voordat een nieuwe vorm definitief gekozen wordt, wordt gemeenteleden gevraagd hun mening hierover te geven. In interim periode juli – december verder met hulp en advies vanuit landelijke werkgroep Doe.

11 BESLUITEN KORTE TERMIJN JULI – DECEMBER 2015 (1/2) Gezamelijke KR vergaderingen, vooralsnog m.u.v. pastorale zaken ; Inge Laheye scriba Gezamenlijke diensten vanaf 1 juli Invulling preekrooster met mix van predikanten GKV, NGK en preeklezen Locatie en tijdstip diensten: a.5 en 12 juli in gebouw NGK om 10 u b.19 juli tot en met 23 augustus om 11 u in Katholieke kerk te Wolder ivm verwachte aantal vakantie gasten c.Vanaf zondag 30 augustus tot 1 januari 2016 diensten in het gebouw van de NGK, aanvangstijd 10 u. Reden: behoefte aan duidelijkheid in locatie en aanvangstijd, voor eigen gemeenteleden en gasten

12 BESLUITEN KORTE TERMIJN JULI – DECEMBER 2015 (2/2) Feit dat in gebouw NGK gekerkt wordt, staat los van waar in de toekomst gekerkt wordt. Daar is werkgroep mee bezig. Huur van Pastoor Kribsweg wordt aangehouden tot 1 januari 2016. Collecten Kerk worden 50/50 verdeeld Doelcollecten afgestemd tussen diakenen Eens per zes weken viering Heilig Avondmaal In september en december gemeenteavonden in overleg met werkgroepen

13 IN VOORBEREIDING OP WEG NAAR 2016 Werkgroepen Pastoraat/Kringen, Eredienst en Huisvesting Financiële situatie beide Kerken in beeld brengen en begroting komende jaren opstellen Invulling preekrooster: richtlijn 1/3 preeklezen, 1/3 predikant GKV, 1/3 predikanten NGK Invulling roosters door Inge Laheye en Francis van de Mooren

14 TOT SLOT Vragen? Suggesties?


Download ppt "UPDATE PROCES SAMEN VERDER 28 JUNI 2015 GKV & NGK."

Verwante presentaties


Ads door Google