De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Samenwerking met andere kerken Of Met verenigingen in het dorp of de wijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Samenwerking met andere kerken Of Met verenigingen in het dorp of de wijk."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Samenwerking met andere kerken Of Met verenigingen in het dorp of de wijk

2 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Waarom is het zo belangrijk voor de kerk om te blijven In het dorp of de wijk Zelfstandig Met hun eigen traditie, gewoonten, vormen

3 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Waarom willen we zo nodig kerk zijn? Wat hebben mensen er aan?

4 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Om wat voor mensen gaat het eigenlijk of Wie zijn die mensen waarvoor wij kerk willen zijn Wie zijn die mensen met wie wij samen kerk willen zijn

5 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Gemeente A heeft 200 mensen in de kaartenbak; het aantal kerkgangers is ongeveer 20 per zondag en de kerkenraad bestaat uit voorzitter, scriba en kerkrentmeester. Er is al verschillende keren geprobeerd om nieuwe kerkenraadsleden te werven, maar dat is steeds niet gelukt, of wel gelukt en vervolgens mis gegaan, omdat mensen zich wel verplicht voelen maar het om verschillende redenen niet waar kunnen maken. Gemeente A is een dorpsgemeente: een oud kerkgebouw, prachtig gerestaureerd, midden op het dorp: een gebouw waar ieder dorpslid trots op is. Gemeente A heeft een behoorlijk vermogen: zo ongeveer € 500.000,-. En er is een pastorie, die wordt verhuurd en een begraafplaats. Het aantal mensen loopt terug en dat gaat bij vlagen: overlijdt iemand, dan is dat een afname, komt er wat bij, dan is dat mooi meegenomen, maar gebeurt heel erg weinig. Dat betekent terugloop in ledental. Leeftijdsopbouw: 75 % van de leden is ouder dan 60, 50% ouder dan 70, 5% jonger dan 35. Buurgemeente B is een kleine gemeente, vergelijkbaar met A, maar sterk liturgisch, minstens zo veel vermogen als A en een parttime-predikant. Buurgemeente C is een wat grotere gemeente met een full time predikant. Geen vermogen, wel mensen. Buurgemeente D is een stadsgemeente met meerdere predikanten.

6 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Valkuilen – Fusie – Oplossing, het is geregeld – Snelheid – Veel energie stoppen in de regelzaken – Onvoldoende communiceren – (on)duidelijk einddoel

7 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Wat levert het op – De vreugde van het delen – Meer aandacht voor de inhoud – Er kunnen dingen die je alleen niet kunt

8 Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Voorbeelden van geslaagde samenwerking Voorbeelden van mislukte samenwerking Voorbeelden van samenwerking die niet van de grond komt Waarom doen kerkenraden zo moeilijk over samenwerking Waarom heeft de landelijke kerk daar zo weinig visie op

9


Download ppt "Workshop: De vloot van kerken – samenwerking Samenwerking met andere kerken Of Met verenigingen in het dorp of de wijk."

Verwante presentaties


Ads door Google