De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisstijl voor de Remonstrantse Broederschap Stand van zaken in het proces van heroriëntatie en vernieuwing; presentatie resultaten enquête onder de remonstrantse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisstijl voor de Remonstrantse Broederschap Stand van zaken in het proces van heroriëntatie en vernieuwing; presentatie resultaten enquête onder de remonstrantse."— Transcript van de presentatie:

1 Huisstijl voor de Remonstrantse Broederschap Stand van zaken in het proces van heroriëntatie en vernieuwing; presentatie resultaten enquête onder de remonstrantse gemeenten voor CVO-1 op 16 november 2002

2 Huisstijl Inleiding Definitie Resultaten enquête Vervolgstappen

3 Inleiding Beleidsplan 2002-2010, Hoofdstuk V Beleidsvoornemens : Vernieuwing Huisstijl is in gang gezet (V b 1) Rekening houden met combineren huisstijl gemeenten (V b 2) Doelstellingen : Vormgeving van informatie in alle geledingen van de RB zoveel mogelijk op elkaar afstemmen; daartoe worden landelijk beelddragers en instrumenten ontwikkeld (V a 2)

4 Definitie van huisstijl 1 Huisstijl is het samenhangend pakket van vormen en kleuren, door logo’s, typografie en materiaalkeuzen vooral bij toepassing in drukwerken, websites, advertenties, presentaties en andere publicaties, alsmede in andere uitingen.

5 Definitie van huisstijl 2 Door zorgvuldige gekozen, breed toepasbare inzet van vorm en kleur, vormt huisstijl het ordenend en verbindend element tussen alle uitingen en ondersteund hierdoor de uitstraling en de herkenbaarheid van de organisatie.

6 Enquête huisstijl nov 2001Bespreking Plan van Aanpak mei 2002Heroriëntatie van start mei 2002Vragenlijst naar gemeenten juli/aug 2002 Verwerking gegevens sep 2002Bespreking Resultaat in PPC okt 2002Bespreking Resultaat in CoZa nov 2002Bespreking Resultaat in CVO-1

7 Resultaat enquête huisstijl Respons: 40 gemeenten + 1 instelling = 90%  7 samenwerkingsgemeenten grote zorgvuldigheid bij invulling veel begeleidend voorbeeldmateriaal huisstijl leeft !

8 Huisstijl: ja of nee ? 68 % heeft huisstijl 32 % heeft ‘geen huisstijl’  geen prioriteit, nooit over gedacht  KR is er nooit mee bezig geweest  alle stukken vrijwel intern  doen veel/alles in samenwerkingsverband  we zijn te klein  eigen huisstijl wordt nu ontwikkeld

9 Huisstijl: wat en waar ? Logo  beeld van kerkgebouw  kerkelijk zegel  div. (smeedwerk van hekwerk / snijwerk) Naam in vast lettertype Huisstijldragers  briefpapier en enveloppen  kerkblad  liturgieën

10 Huisstijl: waarom? draagt huisstijl bij aan beeldvorming ?  78 % ja  12 % geen antwoord  10 % neen is het belangrijk dat huisstijl het eigene van de gemeente uitdrukt ?  63 % ja  15 % geen antwoord  22 % neen

11 Huisstijl: oud of nieuw ? 68 % respondenten gebruikt huisstijl 59 % gebruikt eigen huisstijl langer dan 3 jaar 12 % gebruikt eigen huisstijl korter dan 3 jaar 27 % vindt eigen huisstijl aan vervanging toe 37 % vindt eigen huisstijl nog voldoen

12 Huisstijl: landelijk ook gemeentelijk ? 1 Nu 78 % gemeenten gebruikt landelijk beeldmerk nooit 10 % gemeenten antwoordde niet 12 % af en toe (incl Leeuwarden [ 2,5% ] )

13 Huisstijl: landelijk ook gemeentelijk ? 2 Toekomst 17 % gemeenten gebruikt landelijk beeldmerk in toekomst niet  8,5 % is nu samenwerkingsgemeente 63 % gemeenten gebruikt landelijk beeldmerk in toekomst wèl, mits ……...

14 Eén landelijke huisstijl mits…… het past bij onze gemeente het mooi is het beter is dan het huidige het duidelijk is het uitdrukking geeft aan openheid het van een kerk is; geen kippenpoot het bruikbaar is op de PC het geen duur drukwerk vereist het woord remonstrants er in zit

15 Vervolgstappen Besluit CoZa accoord met huisstijlvernieuwing voor het landelijk bureau verdere heroriëntatie als opstap naar mogelijke vernieuwing formulering uitgangspunten en doelstellingen draagvlak aanwezig voor gemeentebrede aanpak huisstijlintroductie rond AvB 2003 mogelijkheid voor gemeenten om mee te doen, mits ……… voortgang niet wordt vertraagd


Download ppt "Huisstijl voor de Remonstrantse Broederschap Stand van zaken in het proces van heroriëntatie en vernieuwing; presentatie resultaten enquête onder de remonstrantse."

Verwante presentaties


Ads door Google