De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professional of niet? Nelleke Rietveld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professional of niet? Nelleke Rietveld"— Transcript van de presentatie:

1 Professional of niet? Nelleke Rietveld

2 Wat is het domein van de verpleegkundige?
Zul je ook moeten weten wat professionaliteit is.

3 Professionalisering wat is dat eigenlijk?
Professionalisering houdt in dat je je als beroepsgroep duidelijk onderscheidt van andere beroepsgroepen en erkenning vraagt voor deze onderscheiding (Hubert, 2001). Bij professionalisering staan positionering (erkenning van het beroep in de werksituatie en in de maatschappij), beroepskennis en vakmanschap centraal (Horenberg, 1999). Als het om onderscheiding gaat waar hebben we het dan over?

4 Of……? Professionalisering is een voortdurend leerproces, waarin de eigen professionele waarden en het professionele handelen bereflecteerd worden, tot onderwerp worden gemaakt van de dialoog, en bijgesteld worden. (Tijdschrift voor Humanistiek (2005) nr. 22) professionaliteit De specifieke combinatie van kennis, kunde, persoonlijkheidskenmerken en ethos, noodzakelijk om in een bepaald beroep te kunnen functioneren. (RVZ) professionele verantwoordelijkheid De bereidheid van de professional verantwoording voor zijn handelen af te leggen tegenover de patiënt, de beroepsgenoten en de samenleving. (RVZ)

5 De vaardigheden waar vpk over moeten beschikken; Gesprekstechnieken, sociale kaart maken, patientensysteem in kaart brengen, mogelijkheden van zelfzorg in kaart kunnen brengen door juiste methodiek toe te passen, ondersteunen van aantrekken bij steunkousen, ondersteunen bij de lichamelijke zorg etc…. Ook als het gaat over de beroepshouding speelt professionalisering een rol. Want in de beroepshouding wordt de morele gevoeligheid van de professional zichtbaar en laat hij zien vanuit welke normen en waarden hij zorg verleent. Bij uitstek gebeurt dat in de zorgrelatie. 'Hoe kan ik doen wat goed is voor de ander (en voor mijzelf, zodat ik optimaal kan blijven functioneren)?' Om te doen wat goed is voor de ander is het nodig dat de professional zijn eigen normen en waarden en die van de ander durft bevragen. Ook moet hij bereid zijn om kritisch te kijken naar de normen en waarden van de (bureaucratische, organisatorische of economische) omgeving waarin hij de ander aantreft. (Wat doe ik als ik zie dat de zorgvrager moeite heeft met sommige 'regels van het huis'?)

6 Definities dan……..? De vpk houdt zich bezig met zorg, ze vangt de gevolgen op die ziekte kan hebben voor een patiënt als deze dat zelf niet kan en ondersteunt de patiënt in het (her)nemen van verantwoordelijkheden. Beroepsmatig verplegen is het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichtingen van het individu. Vpk handelen houdt tevens in: het zodanig beïnvloeden van mensen, dat menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid’ (R.koekkoek, J.Schalken, 2010)

7 Vertaling in het veld Het ZH verleent hoogwaardige zorg, waar de patiënt (systeem) en zijn behoefte centraal staan. De opnameduur wordt tot een minimum beperkt en intensieve samenwerking met interne en externe belanghebbenden garanderen continuïteit van zorg, is doelmatig en doeltreffend. De kwaliteit van het professioneel handelen en het behandelresultaat is . Professionals en teams bepalen zelf het kwaliteitsniveau. Beroepsnormen, evidence based en best practice zijn uitganspunten bij de keuze voor behandelingen, zorg en de toetsing daarvan.

8 Vertaling in het veld..... Bij de zorgverlening staan de patiënt en zijn naasten met hun behoeften en belevingswereld centraal. Patiënten worden holistisch benaderd. Zorg wordt multidisciplinair, methodisch en in samenspraak met de patiënt en zijn naasten gepland en uitgevoerd. Er is voor elke zorgvrager een behandel- en zorgplan.

9 Hoe bereiden wij onze studenten voor..?
Comp.gebieden (2012) Beroepsrollen (1999) Zorgverlener Communicator Gezondheidsbevorderaar Zorgvelener Organisator, samenwerkingspartner, gezondheidsbevorderaar Regisseur Reflective EBP-professional Professional en kwaliteitsbevorderaar Ontwerper Reflective EBP-professional Coach Professional en kwaliteitsbevorderaar Beroepsbeoefenaar

10 Hoe bereiden wij onze studenten voor?
Studiedag met werkveld leerdoelen, invulling stage hoe moet er opgeleid worden. Hoofdmoot; integraal opleiden met goede begeleiding van zowel de HR als de praktijk. De rol van zorgverlener staat centraal. We trekken hier gezamenlijk in op

11 Ondertussen.... Jaar 1 en jaar 4 zullen volgend studiejaar opgeleid worden met het nieuwe beroepsprofiel Werkgroepen aan de slag om het curriculum in vulling te geven. Jr 2 via’s – j3 accenten anders- Werkgroep jr 4 nadenkt oover het afstudeerproduct. Jr: 2 -> via’s , verpleegplan/zorgplan wordt door instell.doc nagekeken en moet werkbegeleider goed gekeurd zijn is het hart van ons vak. Juist omdat dit per stageinstelling ( wijk, ziekenhuis, verpleeghuis verschilt is dit een belangrijk aandachtspunt voor ons allen. Hoe verhoudt het zorgleefplan, de anamnese in het ziekenhuis, het omaha systeem in de thuiszorg zich tot het nieuwe beroepsprofiel. Nu al zien we hier interessante discussies ontstaan in de stagelessen. Ikzelf stel de vraag of een goede bloeddruk, gewicht lengte, medicatiegebruik, voorlichten van de patient over de o.k. en een overdracht aan de anesteasievpk voor de ok wel goed vpk zorg is. Hoe gaan we om met e.v.t. angst van de patient, de effecten van de verandering bij een patiënt na een chemo behandeling hoe gaat hij en mantelzorg daar mee om; is dat vpk zorg? Jr: 3 -> is al wat veranderd -> druk op 4 producten is afgenomen buiten kwaliteit, preventie, proco: refelective case study, stage lessen, klinisch en verpleegkundig redeneren alles om student voor te bereiden op bachelor > werkbegeleiders vragen laat in lessen stellen, De tussenbeoordeling is verdwenen en is een tussenevaluatie geworden. jr 4 wordt gekeken naar vormen van afstuderen. Alleen scripie of ook b.v. casestudy ...

12 Maar ook ...... Werken we aan onze eigen professionalisering Zoals:
In de jaargroepen afstemmen van onderwijs Intervisie bijeenkomsten docenten onderling Aanscherpen van didactische vaardigheden Beeldcoaching

13 Leiden we met elkaar beginnende professionals op....

14 Hoe zit de middag eruit? Workshop 1 We ontwikkelen door o.a. Gebruik van beeldcoaching. Workshop 2 Bachelor 2020 nader bekeken.

15 …..aan de slag. Workshop 1: lokaal MP Tijdstip 14:00-15:15 Tijdstip 15:15-16:15 Mirjam v Dooren Workshop 2: lokaal MP Tijdstip 14:00-15:15 Tijdstip 15:15-16:30 Christine Rietveld-Roedolf Afsluiting: lokaal MP drankje / hapje

16 Mogelijkheden...?


Download ppt "Professional of niet? Nelleke Rietveld"

Verwante presentaties


Ads door Google