De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professional of niet? Nelleke Rietveld. Domein? Wat is het domein van de verpleegkundige?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professional of niet? Nelleke Rietveld. Domein? Wat is het domein van de verpleegkundige?"— Transcript van de presentatie:

1 Professional of niet? Nelleke Rietveld

2 Domein? Wat is het domein van de verpleegkundige?

3 Professionalisering wat is dat eigenlijk? Professionalisering houdt in dat je je als beroepsgroep duidelijk onderscheidt van andere beroepsgroepen en erkenning vraagt voor deze onderscheiding (Hubert, 2001). Bij professionalisering staan positionering (erkenning van het beroep in de werksituatie en in de maatschappij), beroepskennis en vakmanschap centraal (Horenberg, 1999).

4 Of……? Professionalisering is een voortdurend leerproces, waarin de eigen professionele waarden en het professionele handelen bereflecteerd worden, tot onderwerp worden gemaakt van de dialoog, en bijgesteld worden. (Tijdschrift voor Humanistiek (2005) nr. 22) professionaliteit De specifieke combinatie van kennis, kunde, persoonlijkheidskenmerken en ethos, noodzakelijk om in een bepaald beroep te kunnen functioneren. (RVZ ) professionele verantwoordelijkheid De bereidheid van de professional verantwoording voor zijn handelen af te leggen tegenover de patiënt, de beroepsgenoten en de samenleving. (RVZ)

5

6 Definities dan……..? De vpk houdt zich bezig met zorg, ze vangt de gevolgen op die ziekte kan hebben voor een patiënt als deze dat zelf niet kan en ondersteunt de patiënt in het (her)nemen van verantwoordelijkheden. Beroepsmatig verplegen is het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichtingen van het individu. Vpk handelen houdt tevens in: het zodanig beïnvloeden van mensen, dat menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid’ (R.koekkoek, J.Schalken, 2010)

7 Vertaling in het veld Het ZH verleent hoogwaardige zorg, waar de patiënt (systeem) en zijn behoefte centraal staan. De opnameduur wordt tot een minimum beperkt en intensieve samenwerking met interne en externe belanghebbenden garanderen continuïteit van zorg, is doelmatig en doeltreffend. De kwaliteit van het professioneel handelen en het behandelresultaat is. Professionals en teams bepalen zelf het kwaliteitsniveau. Beroepsnormen, evidence based en best practice zijn uitganspunten bij de keuze voor behandelingen, zorg en de toetsing daarvan.

8 Vertaling in het veld..... Bij de zorgverlening staan de patiënt en zijn naasten met hun behoeften en belevingswereld centraal. Patiënten worden holistisch benaderd. Zorg wordt multidisciplinair, methodisch en in samenspraak met de patiënt en zijn naasten gepland en uitgevoerd. Er is voor elke zorgvrager een behandel- en zorgplan.

9 Hoe bereiden wij onze studenten voor..? Comp.gebieden (2012)Beroepsrollen (1999) Zorgverlener Communicator Gezondheidsbevorderaar Zorgvelener Organisator, samenwerkingspartner, gezondheidsbevorderaar Regisseur Reflective EBP-professional Professional en kwaliteitsbevorderaar Ontwerper Reflective EBP-professionalCoach Reflective EBP-professional Professional en kwaliteitsbevorderaar Beroepsbeoefenaar

10 Hoe bereiden wij onze studenten voor? Studiedag met werkveld leerdoelen, invulling stage hoe moet er opgeleid worden. Hoofdmoot; integraal opleiden met goede begeleiding van zowel de HR als de praktijk. De rol van zorgverlener staat centraal.

11 Ondertussen.... Jaar 1 en jaar 4 zullen volgend studiejaar opgeleid worden met het nieuwe beroepsprofiel Werkgroepen aan de slag om het curriculum in vulling te geven. Jr 2 via’s – j3 accenten anders- Werkgroep jr 4 nadenkt oover het afstudeerproduct.

12 Maar ook...... Werken we aan onze eigen professionalisering Zoals: In de jaargroepen afstemmen van onderwijs Intervisie bijeenkomsten docenten onderling Aanscherpen van didactische vaardigheden Beeldcoaching

13 Leiden we met elkaar beginnende professionals op....

14 Hoe zit de middag eruit? Workshop 1 We ontwikkelen door o.a. Gebruik van beeldcoaching. Workshop 2 Bachelor 2020 nader bekeken.

15 …..aan de slag. Workshop 1: lokaal MP 00.326. Tijdstip 14:00-15:15 Tijdstip 15:15-16:15 Mirjam v Dooren Workshop 2: lokaal MP 00.330 Tijdstip 14:00-15:15 Tijdstip 15:15-16:30 Christine Rietveld-Roedolf Afsluiting: lokaal MP 00.311 drankje / hapje

16 Mogelijkheden...? Ivg-stageverpleegkunde@hr.nl 010-7944199


Download ppt "Professional of niet? Nelleke Rietveld. Domein? Wat is het domein van de verpleegkundige?"

Verwante presentaties


Ads door Google