De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit 14 oktober 2009 BINCdag - Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit 14 oktober 2009 BINCdag - Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit 14 oktober 2009 BINCdag - Gent

2 Inleiding We willen allemaal kwalitatieve en effectieve hulpverlening 2 e doelstelling BINC: reflectie over kwaliteit HV Wat is kwaliteit? Wat is effectiviteit? Hoe verhouden ze zich tot mekaar?

3 Professionalisering Professionalisering ‘verwijst voornamelijk naar de mate waarin praktijkwerkers en organisaties gestuurd worden door onderbouwde kennis en inzicht (in de oorzaken, achtergronden en benadering van problemen en hulpvragen van cliënten), en dit uitdrukken in vaardige en respectvolle behandeling zowel op het individuele als organisationele niveau. De basis van deze kennis ligt in de gesystematiseerde ‘praktijk-wijsheid’ en op onderzoek gebaseerde gegevens en theorieën’. (vertaling definitie Anglin)

4 Kernelementen Kennis –‘body of knowledge’: onderbouwde theorie en praktijk m.b.t. Instroom Doorstroom Uitstroom Kennis mbt context (juridisch,…) –‘practice wisdom’: impliciete kennis van de hulpverlener uit ervaring en wisselwerking Inzicht Vaardigheden toepassen op respectvolle manier: authenticiteit Professioneel hulpverlenen: ‘het met kennis van zaken en inzicht op authentieke, vaardige en respectvolle manier hulpverlenend handelen’

5 Waardegebaseerde professionalisering

6 3 soorten –Bureaucratisch –Klinisch/expertgebaseerd –Waardegebaseerd Waarden expliciteren: volwaardige plaats cliënt (participatie) –Kennis van de cliënt –Recht van de cliënt –Empowerment –Verhoogde effectiviteit en tevredenheid Oog hebben voor noden/behoeften cliënt => flexibiliteit Aandacht en plaats voor de mens-professional Elke cliënt is uniek => aandacht voor beslissingsproces

7 Effectiviteit/efficiëntie = kennisdomein in body of knowledge Effectiviteit: recht in de roos –= doeltreffendheid –= ‘mate waarin (rekening houdend met de omstandigheden?) de gewenste resultaten behaald zijn’ Efficiëntie: –= ‘het optimaal inzetten van middelen om het gewenste resultaat te behalen’ Resultaat! –Enkel product? –Of ook proces? Professioneel handelen ≠ garantie op succes, maar het verhoogt de kans wel

8 Resultaat ?! 4 niveaus 1: Cliënt-begeleider: dialoog! –Probleemreductie –Doelrealisatie –Tevredenheid –Uitval –Ontwikkeling van de jongere tijdens en na de hulpverlening? 2: voorziening –Gemiddelde van individuele resultaten 3: overheid –Tendensen gehele sector 4: maatschappij/politiek –Wat wil de maatschappij met deze groep?

9 Resultaat?! 4 maatschappij 3 overheid 1 Hulpverlener Cliënt 2 Voorziening Opnemen in Voorwaarden scheppen

10 Resultaat en maatschappelijke opdracht –Is er een ondergrens voor resultaat? –Haalbaarheid // bevoegdheid én handelingsruimte Waardegebaseerde professionalisering vereist samenwerking tussen verschillende partners –Overheid –Academische wereld –Steunpunten –Praktijk Resultaat ?! Ondersteunend OverheidOnderzoek Steunpunten Praktijk

11 Reflectie ! = absolute voorwaarde voor professionalisering Vage termen concreet maken –‘hoe maak ik ‘x’ in mijn praktijk concreet?’ Samen met anderen –Cliënt –Collega’s –Team –Organisatie –Onderzoek –Overheid –Steunpunten

12 Praktijkgestuurd effectonderzoek Value based practice Practice based evidence Evidence based practice

13 Praktijkgestuurd effectonderzoek ‘wat werkt voor wie, wanneer, en onder welke omstandigheden?’ Evidence based practice: praktijk obv wetenschappelijk onderbouwde en bewezen methodieken Practice based evidence als resultaat van praktijkgestuurd effectonderzoek –systematisch gegevens verzamelen over effect van praktisch handelen –Samenwerking! –Professionalisering en verantwoording

14 Praktijkgestuurd effectonderzoek 4 Ontwikkelingsniveaus interventies: de effectladder (Veerman & Van Yperen) 1.Potentiële interventie – beschrijvende bewijskracht 2.Veelbelovende interventie – theoretische bewijskracht 3.Doeltreffende interventie – indicatieve bewijskracht 4.Werkzame interventie – causale bewijskracht 3 werkzame principes –Aansluiting: inhaken op ontwikkelingsniveau interventie –Inbedding: onderdeel van het hulpverleningsproces –Benutting: doe er iets mee Eigen methodieken om bewijskracht te leveren per niveau

15 Praktijkgestuurd effectonderzoek Value based practice Practice based evidence Evidence based practice 1 potentieel 4 werkzaam 3 doeltreffend 2 veelbelovend

16 BINC als reflectiemotor? BINC –Reikt verschillende handvaten aan voor reflectie –Doelstellingen professioneel en participatief bepalen –Werkt mee aan kennisverhoging –Overlegplatform voor praktijk –Biedt materiaal voor verschillende niveaus –Verder ondersteunen om met cijfers aan de slag te gaan –Sluit aan bij het hulpverleningsproces


Download ppt "Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit 14 oktober 2009 BINCdag - Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google