De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 Hoofdstuk 3 & 4: Onderzoekstype en Onderzoeksontwerp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 Hoofdstuk 3 & 4: Onderzoekstype en Onderzoeksontwerp."— Transcript van de presentatie:

1 Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 M.M.A.Scheepers@HRO.nl Hoofdstuk 3 & 4: Onderzoekstype en Onderzoeksontwerp

2 Onderzoekstypen (1)  Beschrijvend onderzoek Nauwkeurige beschrijving van kenmerken van onderzoekseenheden (personen, bedrijven etc.) zónder nadere aanduiding van relaties of verklaringen Voorbeeld: onderzoeken van het CBS  Exploratief onderzoek Gericht op de ontwikkeling van een theorie en/of een scherpere formulering van hypothesen.

3 Onderzoekstypen (2)  Toetsingsonderzoek Vooraf geformuleerde hypothesen toetsen met de empirie. M.a.w.: Nagaan of van een theorie afgeleide hypothese(n) kloppen (indien weinig of geen theorie voorhanden: evaluatieonderzoek) Theorie ▼ Hypothese (een voorlopig antwoord op de vraag in de probleemstelling ) ▼ Voorspelling (een vertaling van de hypothese in concrete, meetbare termen )

4 Onderzoeksontwerp 2 grondvormen van kwantitatief empirisch onderzoek: Experiment Survey onderzoek

5 Experimenteel ontwerp (1)  Causaal verband (oorzakelijk verband) aantonen tussen twee kenmerken de invloed van een onafhankelijke variabele (oorzaakvariabele of experimentele variabele) op een afhankelijke variabele. (gevolgvariabele of effectvariabele)

6 Experimenteel ontwerp (2)  Voorbeeld: “Halen studenten door het volgen van mijn colleges hogere eindcijfers voor hun scriptie?” ( dit experiment gaan we dus niet uitvoeren!) Experimentele groep: “jullie” dus… Controlegroep: de afwezigen Pre-experimenteel ontwerp: gebruik maken van voor- en/of nametingen.

7 Experimenteel ontwerp (3)  Storende factoren bij pre-experimentele ontwerpen Tussentijds voorval Groei-effect Testeffect De instrumentatie...etc  Pre-experimentele experimenten vormen géén solide basis om uitspraken te doen over een causaal verband tussen twee kenmerken

8 Experimenteel ontwerp (4)  Zuiver experimentele ontwerpen: Door randomisatie worden de onderzoekseenheden volgens toeval aan de experimentele groep(en) óf de controlegroep(en) toegewezen. Interne validiteit: het buiten spel zetten van de hiervoor genoemde storende factoren Externe validiteit: de mate waarin generalisatie mogelijk is (kunnen de resultaten naar andere plaatsen/tijden/omstandigheden te worden gegeneraliseerd)

9 Surveyonderzoek  Groot aantal onderzoekseenheden  Dataverzameling: interviewen/observeren  Lagere interne validiteit: aantonen van causaliteit is problematisch  Hogere externe validiteit (indien er een aselecte steekproef is getrokken) makkelijker te generaliseren  Typen surveyonderzoeken: Longitudinaal: verschillende tijdstippen Trendonderzoek: verschillende tijdstippen, verschillende mensen/groepen Panelonderzoek: longitudinaal bij dezelfde mensen/groepen Prospectief onderzoek: zogenaamde experimentele en controlegroep indelen (op basis van kenmerken), en dan later kijken of je voorspelling is uitgekomen.

10 Causaliteit en ontwerp van onderzoek  3 voorwaarden om van een causaal verband te kunnen spreken: Covariatie of statistische samenhang Tijdsvolgorde Geen derde kenmerk in het spel (schijnsamenhang of schijncorrelatie)  Een zuiver experimenteel ontwerp is het beste om causaliteit aan te tonen  Survey onderzoek is hiervoor minder geschikt


Download ppt "Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 Hoofdstuk 3 & 4: Onderzoekstype en Onderzoeksontwerp."

Verwante presentaties


Ads door Google