De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden van Onderzoek Hoorcollege 2: Onderzoeksontwerp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden van Onderzoek Hoorcollege 2: Onderzoeksontwerp."— Transcript van de presentatie:

1 Methoden van Onderzoek Hoorcollege 2: Onderzoeksontwerp

2 Onderzoeksontwerpen  Interne validiteit: éénduidigheid relatie afhankelijke onafhankelijke variabele u Veel problemen met interne validiteit kun je oplossen met het onderzoeksdesign u Weergave ondezoeksontwerpen: O: observatie X: Manipulatie (R): Randomisatie (M): Matching

3 u One shot case u Interne validiteit u Voorbeelden: – Houtkoop (1991) – Examens – Fiets XO

4 Examenprestaties

5 u One shot case u Interne validiteit u Voorbeelden: – Houtkoop (1991) – Examens – Fiets XO

6 u Validiteitsbedreigende factoren: – Geschiedenis – Rijping – Instrumentatie – Selectie – Uitval – Regressie naar het gemiddelde

7 u Eén-groep-voortoets-natoets-ontwerp: u Voorbeeld: – Economie – Hoorcolleges OXO

8 u Voortoets-natoets-controle-groep-ontwerp (1) u Voorbeeld: – Onderwijsonderzoek – Controlegroep hoorcolleges OXO OO

9 u Voortoets-natoets-controle-groep-ontwerp (2) u Voorbeeld: – Observerend leren (R) OXO OO

10

11

12

13

14 u Voortoets-natoets-controle-groep-ontwerp (3) u Effect voormeting? u Voormeting: – Hoe goed kun je A? – Hoe goed kun je B? – Etc.

15  Twee problemen voormeting:  Maakt duidelijk wat belangrijk is  Veel dingen ‘denk’ je dat je kan, maar …  Dus: voormeting lastig

16  Solomon-vier-groepen-ontwerp u Is er een effect van voormeting? u Vergelijk (3+4) en (5+6) GroepVoormetingManipulatieNameting IJa (1)NeeJa (3) IIJa (2)JaJa (4) IIINee Ja (5) IVNeeJaJa (6)

17 u Solomon-vier-groepen-ontwerp u Is er een effect van de manipulatie? u Vergelijk (3+5) en (4+6) GroepVoormetingManipulatieNameting IJa (1)NeeJa (3) IIJa (2)JaJa (4) IIINee Ja (5) IVNeeJaJa (6)

18 u Natoets-controle-groep-ontwerp u Voorbeelden: – Fooi serveersters (R) XO1 O2

19 u Vier serveersters 2 in de experimentele- en 2 in de controle-conditie ManipulatieFooi Herhalen bestelling Geen herhaling

20 u Herhaalde metingen: u Voorbeeld: – Effect implantaten op horen/taal-leren O1O2O3O4XO5O6O7O8

21  Panel designs  Leren ‘tijd’ en ‘aspect’ Spaans O1XO2O3O4O5O6 O1O2XO3O4O5O6 O1O2O3XO4O5O6 O1O2O3O4XO5O6 O1O2O3O4O5XO6

22 Manipulatie

23

24

25

26  Simpel: één onafhankelijke variabele  Complex: twee onafhankelijke variabelen  Complexer: drie onafhankelijke variabelen  Super complex: vier …  Ondoenlijk: vijf …

27  Factoriële designs: – Twee of meer onafhankelijke variabelen – Serveersters: – Herhalen bestelling (ja vs nee) – Glimlachen (ja vs nee) – 2x2 factorieel ontwerp

28  Factoriële designs: – Twee of meer onafhankelijke variabelen – Onderwijstijd: 1 vs 4 uur – Setting: individueel vs groepsgewijs – 2x2 factorieel ontwerp

29 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting Individueel In groepjes Totaal

30 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting IndividueelGEM In groepjesGEM Totaal Hoofd- effect

31 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting IndividueelGEM In groepjesGEM TotaalGEM Hoofd- effect Hoofdeffect

32 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting IndividueelGEM In groepjesGEM TotaalGEM Hoofd- effect Hoofdeffect Interactie-effect

33 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting Individueel687 In groepjes465 Totaal57 Hoofd- effect Hoofdeffect

34

35 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting Individueel597 In groepjes555 Totaal57 Hoofd- effect Hoofdeffect

36

37 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting Individueel497 In groepjes645 Totaal57 Hoofd- effect Hoofdeffect

38

39 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting Individueel576 In groepjes756 Totaal66 Hoofd- effect Hoofdeffect

40

41 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting Individueel576 In groepjes576 Totaal57 Hoofd- effect Hoofdeffect

42

43 Onderwijstijd 1 uur4 uurTotaal Setting Individueel777 In groepjes555 Totaal66 Hoofd- effect Hoofdeffect

44

45  Factoriële ontwerpen:  Opgezet om interactie-effecten aan te tonen  Interactie-effect significant?  Hoofdeffecten betekenisloos

46  Interactie-effect:  Lijnen lopen niet parallel  Alleen hoofdeffecten:  Lijnen lopen parallel

47 u Interpretatie: – Maak een tekening – Let op! – Formuleer in termen van beide onafhanke-lijke variabelen

48  Onderwijstijd: 1, 2 en 4 uur  Setting: Individueel vs groepsgewijs – 3x2 factorieel ontwerp  Onderwijstijd: 1, 2 en 4 uur  Setting: Individueel vs groepsgewijs  Geslacht: Jongens vs. meisjes – 3x2x2 factorieel ontwerp

49  Effect brooddiëet  Ontwerp: 1. Conclusie: Brooddieet werkt 2. Zowel ♂ als ♀ in steekproef. Dus: werkt evengoed voor ♂ als ♀ GewichtBrooddieetGewicht 70Ja50 70Nee70

50 SekseVoorDieetNa ♂ 75Nee95 ♂ 85Ja75 ♀ 65Nee55 ♀ 75Ja45  Uitgesplitst naar sekse Wat is hier aan de hand?

51

52 u Conclusie: – Wel generaliseren over de hele groep – Generalisatie van steekproef naar populatie – Niet generalisaren naar specifieke (sub)steekproeven

53  Effect sesamstraat op schoolprestaties?  Geen design uit de kast te trekken!  Probleem  Quasi-exeperimenteel onderzoek

54  Leerlingen gaan voor uit! 1. Ze kennen meer letters 2. Ze kennen steeds meer cijfers  Effect Sesamstraat?  Uitsplitsen naar kijkfrequentie  Effect Sesamstraat?  Vergelijken met gegevens broertjes en/of zusjes  Effect Sesamstraat?

55

56  Correlationeel onderzoek  Verbanden: – Relatie SES en schoolprestaties – Relatie vooropleiding en studiesucces – Relatie IQ en inkomen – Relatie motivatie en prestaties  Geen oorzaak-gevolg relatie

57 u Correlatiecoëfficiënt: – Maximaal 1: perfect positief verband – Minimaal -1: perfect negatief verband – 0: geen relatie u Correlatie tussen motivatie en prestaties circa 0.30

58  r motivatie, prestaties = 0.30 1. Motivatie -> Prestaties 2. Motivatie <- Prestaties 3. Motivate Prestaties  Onderzoek

59 M1 P1 M2 P2 r r Tijdstip 1 Tijdstip 2

60 M1 P1 M2 P2 r r Tijdstip 1 Tijdstip 2

61 M1 P1 M2 P1 r r Tijdstip 1 Tijdstip 2 0.0 > 0.3 > 0.5

62  Conclusie – Prestaties -> Motivatie – Prestaties <- Motivatie – Prestaties Motivatie

63 The End Daan, Daniël, Maurice


Download ppt "Methoden van Onderzoek Hoorcollege 2: Onderzoeksontwerp."

Verwante presentaties


Ads door Google