De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden van Onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden van Onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Methoden van Onderzoek
Hoorcollege 2: Onderzoeksontwerp

2 Onderzoeksontwerpen Interne validiteit: éénduidigheid relatie afhankelijke onafhankelijke variabele Veel problemen met interne validiteit kun je oplossen met het onderzoeksdesign Weergave ondezoeksontwerpen: O: observatie X: Manipulatie (R): Randomisatie (M): Matching

3 One shot case Interne validiteit Voorbeelden: Houtkoop (1991) Examens
Fiets X O

4 Examenprestaties

5 One shot case Interne validiteit Voorbeelden: Houtkoop (1991) Examens
Fiets X O

6 Validiteitsbedreigende factoren:
Geschiedenis Rijping Instrumentatie Selectie Uitval Regressie naar het gemiddelde

7 Eén-groep-voortoets-natoets-ontwerp:
Voorbeeld: Economie Hoorcolleges O X

8 Voortoets-natoets-controle-groep-ontwerp (1)
Voorbeeld: Onderwijsonderzoek Controlegroep hoorcolleges O X

9 Voortoets-natoets-controle-groep-ontwerp (2)
Voorbeeld: Observerend leren (R) O X

10

11

12

13

14 Voortoets-natoets-controle-groep-ontwerp (3) Effect voormeting?
Hoe goed kun je A? Hoe goed kun je B? Etc.

15 Twee problemen voormeting:
Maakt duidelijk wat belangrijk is Veel dingen ‘denk’ je dat je kan, maar … Dus: voormeting lastig

16 Solomon-vier-groepen-ontwerp
Is er een effect van voormeting? Vergelijk (3+4) en (5+6) Groep Voormeting Manipulatie Nameting I Ja (1) Nee Ja (3) II Ja (2) Ja Ja (4) III Ja (5) IV Ja (6)

17 Solomon-vier-groepen-ontwerp
Is er een effect van de manipulatie? Vergelijk (3+5) en (4+6) Groep Voormeting Manipulatie Nameting I Ja (1) Nee Ja (3) II Ja (2) Ja Ja (4) III Ja (5) IV Ja (6)

18 Natoets-controle-groep-ontwerp
Voorbeelden: Fooi serveersters (R) X O1 O2

19 Vier serveersters 2 in de experimentele- en 2 in de controle-conditie
Manipulatie Fooi Herhalen bestelling Geen herhaling

20 Herhaalde metingen: Voorbeeld: Effect implantaten op horen/taal-leren
X O5 O6 O7 O8

21 Leren ‘tijd’ en ‘aspect’ Spaans
Panel designs Leren ‘tijd’ en ‘aspect’ Spaans O1 X O2 O3 O4 O5 O6

22 Manipulatie

23

24

25

26 Simpel: één onafhankelijke variabele
Complex: twee onafhankelijke variabelen Complexer: drie onafhankelijke variabelen Super complex: vier … Ondoenlijk: vijf …

27 Factoriële designs: Twee of meer onafhankelijke variabelen
Serveersters: Herhalen bestelling (ja vs nee) Glimlachen (ja vs nee) 2x2 factorieel ontwerp

28 Factoriële designs: Twee of meer onafhankelijke variabelen
Onderwijstijd: 1 vs 4 uur Setting: individueel vs groepsgewijs 2x2 factorieel ontwerp

29 Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting Individueel In groepjes

30 Hoofd-effect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting Individueel GEM
In groepjes Hoofd-effect

31 Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting
Individueel GEM In groepjes Hoofd-effect Hoofdeffect

32 Interactie-effect Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur
Totaal Setting Individueel GEM In groepjes Interactie-effect Hoofd-effect Hoofdeffect

33 Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting
Individueel 6 8 7 In groepjes 4 5 Hoofd-effect Hoofdeffect

34

35 Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting
Individueel 5 9 7 In groepjes Hoofd-effect Hoofdeffect

36

37 Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting
Individueel 4 9 7 In groepjes 6 5 Hoofd-effect Hoofdeffect

38

39 Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting
Individueel 5 7 6 In groepjes Hoofd-effect Hoofdeffect

40

41 Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting
Individueel 5 7 6 In groepjes Hoofd-effect Hoofdeffect

42

43 Hoofd-effect Hoofdeffect Onderwijstijd 1 uur 4 uur Totaal Setting
Individueel 7 In groepjes 5 6 Hoofd-effect Hoofdeffect

44

45 Factoriële ontwerpen:
Opgezet om interactie-effecten aan te tonen Interactie-effect significant? Hoofdeffecten betekenisloos

46 Alleen hoofdeffecten:
Interactie-effect: Lijnen lopen niet parallel Alleen hoofdeffecten: Lijnen lopen parallel

47 Interpretatie: Maak een tekening Let op!
Formuleer in termen van beide onafhanke-lijke variabelen

48 Setting: Individueel vs groepsgewijs
Onderwijstijd: 1, 2 en 4 uur Setting: Individueel vs groepsgewijs 3x2 factorieel ontwerp Geslacht: Jongens vs. meisjes 3x2x2 factorieel ontwerp

49 Effect brooddiëet Ontwerp: Conclusie: Brooddieet werkt
Zowel ♂ als ♀ in steekproef. Dus: werkt evengoed voor ♂ als ♀ Gewicht Brooddieet 70 Ja 50 Nee

50 Uitgesplitst naar sekse
Voor Dieet Na 75 Nee 95 85 Ja 65 55 45 Wat is hier aan de hand?

51

52 Conclusie: Wel generaliseren over de hele groep
Generalisatie van steekproef naar populatie Niet generalisaren naar specifieke (sub)steekproeven

53 Effect sesamstraat op schoolprestaties?
Geen design uit de kast te trekken! Probleem Quasi-exeperimenteel onderzoek

54 Leerlingen gaan voor uit!
Ze kennen meer letters Ze kennen steeds meer cijfers Effect Sesamstraat? Uitsplitsen naar kijkfrequentie Vergelijken met gegevens broertjes en/of zusjes

55

56 Correlationeel onderzoek Verbanden:
Relatie SES en schoolprestaties Relatie vooropleiding en studiesucces Relatie IQ en inkomen Relatie motivatie en prestaties Geen oorzaak-gevolg relatie

57 Correlatiecoëfficiënt:
Maximaal 1: perfect positief verband Minimaal -1: perfect negatief verband 0: geen relatie Correlatie tussen motivatie en prestaties circa 0.30

58 rmotivatie, prestaties = 0.30
Motivate < - > Prestaties Onderzoek

59 M1 M2 r r P1 P2 Tijdstip 1 Tijdstip 2

60 M1 M2 r r P1 P2 Tijdstip 1 Tijdstip 2

61 M1 > 0.3 M2 0.0 0.0 r r P1 P1 > 0.5 Tijdstip 1 Tijdstip 2

62 Conclusie Prestaties -> Motivatie Prestaties <- Motivatie

63 The End Daan, Daniël, Maurice


Download ppt "Methoden van Onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google