De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuur-base eigenschappen van zouten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuur-base eigenschappen van zouten"— Transcript van de presentatie:

1 Zuur-base eigenschappen van zouten
Hfst – 14.16

2 Zouten Wanneer een zuur reageert met een base vormen de ionen samen een zout. (zie ook Hfst 4.1) bv. HClaq + NaOHaq → H2O + NaCl (zout) Zout opl. kunnen basisch zijn, neutraal of zuur afh. van de sterkte van het zuur en de base. Sterk zuur + een sterke base een neutrale zoutopl. Sterk zuur + een zwakke base een zure zoutopl. Zwak zuur + een sterke base een basische zoutopl.

3 Zuur-base eigenschappen van zouten
Zouten die neutrale opl. vormen zijn afkomstig van een sterk zuur dat met een sterke base reageerde. Onderstaande ionen reageren niet of nauwelijks met water, zodat er geen H3O1+ of OH1- ionen worden gevormd: Kationen afkomstig van sterke basen: Kationen van Alkali metalen van groep 1a: Li1+, Na1+, K1+ Kationen van aardalkali metalen van groep 2a: Ca2+, Sr2+, Ba2+ Anionen van sterke zuren (monoproton zuren) : Cl1-, Br1-, I1-, NO31-, and ClO41-

4 Zuur-base eigenschappen van zouten
Zouten die zure oplossingen vormen Zouten afkomstig van een zwakke base en een sterk zuur vormen zure zout-oplossingen. Een vb. is NH4Cl dat gevormd wordt uit …… en …… (zie tabel 14.1 = volgende dia) Het Ammonium ion (NH41+) is het geconjugeerde zuur van de zwakke base (NH3). Het chloor ion (Cl1-) (= het anion van een sterk zuur) is in water niet zuur en niet basisch. Chloride ion is the conjugate base of a strong acid. H3O1+(aq) + NH3(aq) NH41+(aq) + H2O(l)

5 Acid-Base Properties of Salts
Salts That Contain Acidic Cations and Basic Anions (NH4)2CO3: H3O1+(aq) + NH3(aq) NH41+(aq) + H2O(l) Ka HCO31-(aq) + OH1-(aq) CO32-(aq) + H2O(l) Kb Three possibilities: Ka > Kb: The solution will contain an excess of H3O1+ ions (pH < 7). Ka < Kb: The solution will contain an excess of OH1- ions (pH > 7). Ka ≈ Kb: The solution will contain approximately equal concentrations of H3O1+ and OH1- ions (pH ≈ 7).

6 Acid-Base Properties of Salts
Salts That Contain Acidic Cations and Basic Anions (NH4)2CO3: H3O1+(aq) + NH3(aq) NH41+(aq) + H2O(l) Ka HCO31-(aq) + OH1-(aq) CO32-(aq) + H2O(l) Kb Kb for NH3 Kw 1.8 x 10-5 1.0 x 10-14 Ka for NH41+ = = = 5.6 x 10-10 Ka for HCO31- is Ka2 from H2CO3. Ka for HCO31- Kw 5.6 x 10-11 1.0 x 10-14 Kb for CO32- = = = 1.8 x 10-4 Basic, Ka < Kb

7

8 Amines (tabel 14.4) vormen ook zure zout-opl.

9 Zuur-base eigenschappen van zouten
Zouten die zure oplossingen vormen Kationen van kleine, meervoudig geladen metaal- ionen zoals Al3+ worden in water gehydrateerd.

10 Zuur-base eigenschappen van zouten
Zouten die zure oplossingen vormen De gehydrateerde kationen kunnen reageren met water en daarbij een H+ afstaan, waardoor met H2O een H3O+ gevormd wordt. De oplossing wordt dan dus zuur (der). The cations listed previously are slightly acidic even though we ignore them at this level. Acidity increases as the charge increases and also as the ion size decreases.

11 Acid-Base Properties of Salts

12 Zelfstudie Leerstof: McMurray-Fay, Hfst Opgaven 14.24,


Download ppt "Zuur-base eigenschappen van zouten"

Verwante presentaties


Ads door Google