De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondag:13 december 2015 Voorganger:Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. A. de Jager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondag:13 december 2015 Voorganger:Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. A. de Jager."— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondag:13 december 2015 Voorganger:Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. A. de Jager

2 Woord van welkom Mededelingen door de ouderling van dienst Adventsgedicht en -kaars

3 Intochtslied : Psalm 139 vers 1, 7 en 8 Intochtslied (staande) : Psalm 139 vers 1, 7 en 8(1/6)

4 (2/6)

5 (3/6)

6 (4/6)

7 (5/6)

8 (6/6)

9 Stil gebed Votum en Groet

10 Kyrielied: Lied 463 (1/6)

11 (1/6)

12 (1/6)

13 (1/6)

14 (1/6)

15 (1/6)

16 (1/6)

17 (1/6)

18 Lied van Verwachting: Lied 445 vers 1 en 3 (1/4)

19 (2/4)

20 (3/4)

21 (4/4)

22 Gebed om verlichting met de Heilig Geest

23 De kinderen gaan naar de nevendienst Het licht, dat aangestoken wordt aan de paaskaars, gaat mee met de kinderen als teken van Gods aanwezigheid, zijn liefde en warmte.

24 Schriftlezing: Lucas 1 vers 39 t/m 45 (1/5) Maria en Elisabet 39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

25 Samenzang: Lied 157a vers 1 en 2 (1/4)

26 (2/4)

27 (3/4)

28 (4/4)

29 Schriftlezing: Lucas 1 vers 50 t/m 53 (1/5) 50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. 51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52 heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

30 Samenzang: Lied 157a vers 4 (1/2)

31 (1/2)

32 Uitleg en verkondiging

33 Samenzang: Lied 440 vers 1 en 3 (1/4)

34 (2/4)

35 (3/4)

36 (4/4)

37 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

38 38 Voorbeden Stil gebed

39 Inzameling der gaven 1.Kerk 2.Kinderkestfeest

40 Slotlied ) : Slotlied (staande) : “Dit is de nacht die vraagt om vreugde” vers 1 en 3 1.Dit is de nacht die vraagt om vreugde, zegent elkaar met vrolijkheid ! Laat varen wat voor God niet deugde: wanhoop en overmoedigheid. Wereld, ten dode opgeschreven, de hemel opent wijd een poort, zendt u een kind, een duif van vrede – zie hoe reeds nu de morgen gloort !

41 Slotlied ) : Slotlied (staande) : “Dit is de nacht die vraagt om vreugde” vers 1 en 3 3.God lof ! Laat dit uw hart verblijden: nooit laat Hij los wat Hij begon; over de heuvels van ons lijden klimt nu zijn liefde als de zon ! Hijzelf zal bij de mensen wonen, zijn Zoon gaat met ons mee op reis om ons bij dageraad te tonen: Jeruzalem – het paradijs !

42 Zegen

43 Fijn dat u er was! Graag tot ziens Vanavond om 18.00 uur is er in deze kerk een Taizé viering m.m.v. Willem Vlot op de piano. U bent allen van harte uitgenodigd!


Download ppt "Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de PKN) Zondag:13 december 2015 Voorganger:Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. A. de Jager."

Verwante presentaties


Ads door Google